Till innehåll på sidan

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 4:e kvartalet 2019, preliminära uppgifter

Knappt 49 000 lägenheter påbörjades under 2019

Statistiknyhet från SCB 2020-02-20 9.30

Preliminärt påbörjades nybyggnation av cirka 49 000 lägenheter under 2019. Det är 7 procent färre lägenheter jämfört med 2018 då 52 654 lägenheter började byggas.

I flerbostadshus påbörjades cirka 39 000 lägenheter under året vilket är 6 procent färre än under 2018. Av dessa lägenheter är cirka 62 procent hyresrätter vilket kan jämföras med 60 procent för 2018.

I småhus påbörjades cirka 9 850 lägenheter vilket är 12 procent färre än under 2018.

Under 2019 gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 3 400 lägenheter, jämfört med ett tillskott på 3 100 lägenheter under motsvarande period 2018.

Siffrorna för 2019 är uppräknade med 3 procent för nybyggnad, vilket har att göra med eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året.

Sifforna för ombyggnad är uppräknade med 18 procent.

Påbörjade lägenheter 1998-2019
Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 2019, preliminära uppgifter

Antal bostadslägenheter i påbörjad nybyggnation under 2018 och 2019 efter region. Ej uppräknade siffror
 

Alla lägenheter jan–dec

Därav småhus jan–dec

Därav flerbostadshus jan–dec

  2018 2019 2018 2019 2018 2019
Hela riket
52 654 47 417 11 169 9 570 41 485 37 847
Storstadsområdena
26 527 24 426 3 813 3 405 22 714 21 021
Stor-Stockholm
12 724 12 860 1 690 1 760 11 034 11 100
Stor-Göteborg
7 199 7 317 1 190 1 067 6 009 6 250
Stor-Malmö
6 604 4 249 933 578 5 671 3 671
Riket i övrigt
26 127 22 991 7 356 6 165 18 771 16 826
Stockholm
12 724 12 860 1 690 1 760 11 034 11 100
Uppsala
2 984 2 729 514 428 2 470 2 301
Södermanland
1 835 1 783 542 477 1 293 1 306
Östergötland
1 703 2 325 509 489 1 194 1 836
Jönköping
1 520 1 138 459 421 1 061 717
Kronoberg
858 1 101 261 243 597 858
Kalmar
1 085 1 170 407 177 678 993
Gotland
103 79 63 53 40 26
Blekinge
475 612 193 195 282 417
Skåne
10 354 7 267 2 082 1 452 8 272 5 815
Halland
1 566 1 215 519 294 1 047 921
Västra Götaland
9 222 8 635 1 987 1 754 7 235 6 881
Värmland
919 666 246 184 673 482
Örebro
1 064 1 157 356 389 708 768
Västmanland
1 115 1 113 309 346 806 767
Dalarna
692 566 218 190 474 376
Gävleborg
1 086 559 195 168 891 391
Västernorrland
379 241 118 97 261 144
Jämtland
489 645 134 120 355 525
Västerbotten
1 063 708 190 154 873 554
Norrbotten
1 418 848 177 179 1 241 669

På grund av eftersläpningen i rapporteringen är det senaste årets uppgifter underskattade. Senaste året var denna underskattning 3 procent.

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Nästa publiceringstillfälle

Definitiv statistik för helåret 2019 publiceras 2020-05-07, 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Gustav Sillfors

Telefon
010-479 58 26
E-post
Gustav.Sillfors@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se