Till innehåll på sidan

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 4:e kvartalet 2018, preliminära uppgifter

53 000 lägenheter påbörjades under 2018

Statistiknyhet från SCB 2019-02-19 9.30

Preliminär statistik visar att det påbörjades nybyggnation av cirka 53 000 lägenheter under 2018. Det är 16 procent färre lägenheter jämfört med 2017 då 62 879 lägenheter började byggas.

I flerbostadshus påbörjades cirka 42 250 lägenheter under året vilket är 15 procent färre än under 2017. Av dessa lägenheter är ca 60 procent hyresrätter vilket kan jämföras med 50 procent för 2017. I småhus påbörjades cirka 10 750 lägenheter vilket är 17 procent färre än under 2017.

Under perioden gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på omkring 3 000 lägenheter jämfört med ett tillskott på 3 600 lägenheter under motsvarande period 2017.

Siffrorna för 2018 är uppräknade med 3 procent för nybyggnad vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året. Sifforna för ombyggnad är uppräknade med 17 procent.

Påbörjade lägenheter 1998-2018
Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 4:e kvartalet 2018, preliminära uppgifter

Antal bostadslägenheter i påbörjad nybyggnation under 2017 och 2018 efter region. Ej uppräknade siffror
 

Alla lägenheter jan–dec

Därav småhus jan–dec

Därav flerbostadshus jan–dec

  2017 2018 2017 2018 2017 2018
Hela riket
62 879 51 438 12 993 10 424 49 886 41 014
Storstadsområdena
32 044 26 047 4 948 3 645 27 096 22 402
Stor-Stockholm
19 027 12 421 2 546 1 560 16 481 10 861
Stor-Göteborg
6 847 7 085 1 475 1 226 5 372 5 859
Stor-Malmö
6 170 6 541 927 859 5 243 5 682
Riket i övrigt
30 835 25 391 8 045 6 779 22 790 18 612
Stockholm
19 027 12 421 2 546 1 560 16 481 10 861
Uppsala
4 515 3 013 780 498 3 735 2 515
Södermanland
2 053 2 314 565 561 1 488 1 753
Östergötland
2 604 1 711 610 509 1 994 1 202
Jönköping
1 618 1 455 438 357 1 180 1 098
Kronoberg
1 500 751 402 244 1 098 507
Kalmar
1 120 942 231 309 889 633
Gotland
345 100 64 84 281 16
Blekinge
449 629 213 182 236 447
Skåne
9 377 10 227 2 020 1 978 7 357 8 249
Halland
1 993 1 414 674 452 1 319 962
Västra Götaland
8 600 8 885 2 197 1 893 6 403 6 992
Värmland
812 515 243 249 569 266
Örebro
1 903 1 102 449 318 1 454 784
Västmanland
1 833 1 022 346 271 1 487 751
Dalarna
547 636 226 209 321 427
Gävleborg
773 1 114 153 199 620 915
Västernorrland
260 338 91 115 169 223
Jämtland
481 480 187 113 294 367
Västerbotten
1 649 1 029 239 156 1 410 873
Norrbotten
1 420 1 340 319 167 1 101 1 173

På grund av eftersläpningen i rapporteringen är det senaste årets uppgifter underskattade. Senaste året var denna underskattning 3 procent.

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Nästa publiceringstillfälle

Definitiv statistik för helåret 2018 publiceras 2019-05-08, 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se