Till innehåll på sidan

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, första halvåret 2020, preliminära uppgifter

Påbörjade lägenheter under första halvåret

Statistiknyhet från SCB 2020-08-21 9.30

Ungefär 27 300 lägenheter började byggas under första halvåret 2020, visar preliminär statistik. Det är en ökning med cirka 6 procent jämfört med samma period 2019, då 25 675 lägenheter påbörjades.

Av de påbörjade lägenheterna finns ungefär 4 900 i småhus, vilket är 9 procent färre än under samma period 2019. I flerbostadshus påbörjades ungefär 22 400 lägenheter, vilket är 10 procent fler än första halvåret 2019. Av lägenheterna i flerbostadshus är preliminärt 65 procent upplåtna som hyresrätter.

Under perioden gav även påbörjad ombyggnad ett tillskott på 1 250 lägenheter. Det kan jämföras med ett tillskott på 1 388 lägenheter under första halvåret 2019.

Siffrorna för 2020 är uppräknade med 10 procent för nybyggnad, vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period senaste året. Siffrorna för ombyggnad är uppräknade med 48 procent.

Påbörjade lägenheter under första halvåret 1999–2020
Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, första halvåret 2020, preliminära uppgifter

Antal bostadslägenheter som påbörjats under första halvåret 2019 och 2020 efter region, Ej uppräknade siffror
 Alla lägenheter jan–junDärav småhus jan–junDärav flerbostadshus jan–jun
 201920202019202020192020
Hela riket
25 675 24 831 5 361 4 460 20 314 20 371
Storstadsområdena
13 152 12 083 2 025 1 373 11 127 10 710
Stor-Stockholm
6 308 5 761 1 015 567 5 293 5 194
Stor-Göteborg
4 050 4 759 593 540 3 457 4 219
Stor-Malmö
2 794 1 563 417 266 2 377 1 297
Riket i övrigt
12 523 12 748 3 336 3 087 9 187 9 661
Stockholm
6 308 5 761 1 015 567 5 293 5 194
Uppsala
1 501 1 447 255 338 1 246 1 109
Södermanland
1 093 975 289 274 804 701
Östergötland
1 180 1 062 202 223 978 839
Jönköping
617 750 221 155 396 595
Kronoberg
731 436 151 127 580 309
Kalmar
823 118 109 58 714 60
Gotland
29 98 29 32 . 66
Blekinge
364 248 87 66 277 182
Skåne
4 040 3 129 911 717 3 129 2 412
Halland
678 683 199 203 479 480
Västra Götaland
4 819 5 427 1 007 902 3 812 4 525
Värmland
433 469 89 70 344 399
Örebro
715 1 160 132 143 583 1 017
Västmanland
379 820 159 124 220 696
Dalarna
429 289 115 103 314 186
Gävleborg
182 300 70 116 112 184
Västernorrland
116 158 48 34 68 124
Jämtland
300 97 77 78 223 19
Västerbotten
405 553 96 69 309 484
Norrbotten
533 851 100 61 433 790

På grund av eftersläpningen i rapporteringen från kommuner, är det senaste årets uppgifter underskattade i den preliminära statistiken. Uppgifterna kommer att revideras vid kommande publiceringstillfälle.

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och antalet som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik till och med tredje kvartalet 2020 publiceras 2020-11-20, klockan 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Moon-Ji Jaber

Telefon
010 – 479 41 01
E-post
Moon-Ji.Jaber@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se