Till innehåll på sidan

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 1:a halvåret 2021, preliminära uppgifter

Påbörjade lägenheter under första halvåret

Statistiknyhet från SCB 2021-08-23 9.30

Ungefär 34 300 lägenheter började byggas under första halvåret 2021, visar preliminär statistik. Det är en ökning med cirka 25 procent jämfört med samma period 2020, då 27 389 lägenheter påbörjades.

Av de påbörjade lägenheterna finns ungefär 6 800 i småhus, vilket är 25 procent fler än under samma period 2020. I flerbostadshus påbörjades ungefär 27 500 lägenheter, vilket är 25 procent fler än första halvåret 2020. Av lägenheterna i flerbostadshus är preliminärt 59 procent upplåtna som hyresrätter.

Under perioden gav även påbörjad ombyggnad ett tillskott på 1 550 lägenheter. Det kan jämföras med ett tillskott på 1 328 lägenheter under första halvåret 2020.

Siffrorna för 2021 är uppräknade med 11 procent för nybyggnad, vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period senaste åren. Siffrorna för ombyggnad är uppräknade med 49 procent.

Påbörjade lägenheter under första halvåret 2001–2021
Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, första halvåret 2021, preliminära uppgifter

Antal bostadslägenheter som påbörjats under första halvåret 2020 och 2021 efter region, ej uppräknade siffror
 Alla lägenheter jan–junDärav småhus jan–junDärav flerbostadshus jan–jun
 202020212020202120202021
Hela riket
27 389 30 897 5 440 6 136 21 949 24 761
Storstadsområdena
13 867 15 566 1 772 2 240 12 095 13 326
Stor-Stockholm
7 223 7 554 797 1 227 6 426 6 327
Stor-Göteborg
4 840 4 215 577 534 4 263 3 681
Stor-Malmö
1 804 3 797 398 479 1 406 3 318
Riket i övrigt
13 522 15 331 3 668 3 896 9 854 11 435
Stockholm
7 223 7 554 797 1 227 6 426 6 327
Uppsala
1 293 2 158 350 273 943 1 885
Södermanland
853 1 034 287 241 566 793
Östergötland
1 055 1 013 247 191 808 822
Jönköping
632 1 651 208 234 424 1 417
Kronoberg
523 702 149 99 374 603
Kalmar
574 243 158 131 416 112
Gotland
99 115 33 37 66 78
Blekinge
298 209 86 79 212 130
Skåne
3 215 5 451 874 1 113 2 341 4 338
Halland
954 942 327 305 627 637
Västra Götaland
5 553 5 695 998 1 084 4 555 4 611
Värmland
534 233 98 120 436 113
Örebro
1 334 514 174 195 1 160 319
Västmanland
783 938 130 175 653 763
Dalarna
249 414 113 129 136 285
Gävleborg
312 436 116 170 196 266
Västernorrland
205 42 45 42 160 .
Jämtland
103 191 74 83 29 108
Västerbotten
615 775 89 118 526 657
Norrbotten
982 587 87 90 895 497

På grund av eftersläpningen i rapporteringen från kommuner, är det senaste årets uppgifter underskattade i den preliminära statistiken. Uppgifterna kommer att revideras vid kommande publiceringstillfälle.

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och antalet som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.

Nästa publiceringstillfälle

Preliminär statistik för halvåret 2021 publiceras 2021-11-22.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Moon-Ji Jaber

Telefon
010 – 479 41 01
E-post
Moon-Ji.Jaber@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se