Till innehåll på sidan

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 1:a kvartalet 2022, preliminära uppgifter

Minskad byggtakt under det första kvartalet 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-05-23 8.00

Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 14 100 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2022. Det är 13 procent färre i jämförelse med kvartal 2021, då 16 242 bostadslägenheter började byggas.

Av de påbörjade bostadslägenheterna finns 11 050 i flerbostadshus. Det är 15 procent färre än under 2021. Småhusbyggandet har minskat mot förra året, 3 050 bostadslägenheter i småhus påbörjades under kvartalet, vilket är cirka fem procent färre än under samma period 2021. Utöver nybyggnationen gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 1050 bostadslägenheter, jämfört med ett tillskott på 700 lägenheter under första kvartalet 2021.

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2022 uppräknade med tre procent för nybyggnad och 64 procent för ombyggnation, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen för motsvarande period senaste året.

Påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a kvartalet, 2002- 2022
Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 1:a kvartalet 2022, preliminära uppgifter

Antal bostadslägenheter som påbörjats under 1:a kvartalet 2021 och 2022 efter storstadsområde och län. Sifforna i tabellen är inte uppräknade
  Alla lägenheter jan–mar Därav småhus jan–mar Därav flerbostadshus jan–mar
  2021 2022 2021 2022 2021 2022
Hela riket 16 242 13 696 3 217 2 939 13 025 10 757
Storstadsområdena 9 369 5 525 1 159 744 8 210 4 781
Stor-Stockholm 4 232 2 935 522 406 3 710 2 529
Stor-Göteborg 2 675 1 473 325 268 2 350 1 205
Stor-Malmö 2 462 1 117 312 70 2 150 1 047
Riket i övrigt 6 873 8 171 2 058 2 195 4 815 5 976
Stockholm 4 232 2 935 522 406 3 710 2 529
Uppsala 846 803 204 243 642 560
Södermanland 471 731 117 157 354 574
Östergötland 508 1 019 105 239 403 780
Jönköping 999 151 139 121 860 30
Kronoberg 281 543 34 45 247 498
Kalmar 192 299 94 76 98 223
Gotland 38 90 20 36 18 54
Blekinge 41 47 41 47 . .
Skåne 3 271 1 685 641 331 2 630 1 354
Halland 499 427 160 148 339 279
Västra Götaland 3 204 2 678 622 569 2 582 2 109
Värmland 180 379 46 55 134 324
Örebro 229 82 143 73 86 9
Västmanland 346 540 104 81 242 459
Dalarna 142 243 66 62 76 181
Gävleborg 188 52 49 40 139 12
Västernorrland 8 16 8 16 . .
Jämtland 90 16 10 16 80 .
Västerbotten 438 529 53 50 385 479
Norrbotten 39 431 39 128 . 303

På grund av eftersläpningen i rapporteringen från kommuner, är det senaste årets uppgifter underskattade i den preliminära statistiken. Uppgifterna kommer att revideras vid kommande publiceringstillfälle.

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och antalet som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik för helåret 2021 publiceras 2022-06-10.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Moon-Ji Jaber

Telefon
010 – 479 41 01
E-post
Moon-Ji.Jaber@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se