Till innehåll på sidan

Andel påbörjade lägenheter i flerbostadshus efter upplåtelseform, preliminära siffror (Ej uppräknade)

  2021, Kvartal 1 - 2     2022, Kvartal 1 - 2
  Antal lägenheter i flerbostadshus Andel hyresrätter Andel bostadsrätter Antal lägenheter i flerbostadshus Andel hyresrätter Andel bostadsrätter
Hela riket 27 863 63% 37% 21 363 60% 36%
Storstadsområdena 14 620 56% 44% 9 327 50% 49%
Stor-Stockholm 7 234 41% 59% 5 992 43% 55%
Stor-Göteborg 3 819 67% 33% 1 805 68% 32%
Stor-Malmö 3 567 77% 23% 1 530 56% 44%
Riket i övrigt 13 243 69% 30% 12 036 68% 26%
Stockholms län 7 234 41% 59% 5 992 43% 55%
Uppsala län 2 461 59% 41% 1 316 43% 42%
Södermanlands län 788 80% 19% 1 552 87% 13%
Östergötlands län 1 035 76% 23% 1 446 72% 22%
Jönköpings län 1 519 81% 19% 148 39% 61%
Kronobergs län 592 61% 39% 953 37% 63%
Kalmar län 184 41% 59% 330 67% 33%
Gotlands län 60 . 1 00% 126 57% 43%
Blekinge län 170 1 00% . 71 82% 18%
Skåne län 4 704 78% 22% 2 331 57% 41%
Hallands län 582 68% 32% 780 71% 29%
Västra Götalands län 4 526 67% 33% 2 700 63% 29%
Värmlands län 145 8% 92% 1 001 92% 8%
Örebro län 438 58% 42% 223 1 00% .
Västmanlands län 751 53% 47% 891 79% 16%
Dalarnas län 285 48% 52% 236 41% 59%
Gävleborgs län 270 86% 14% 69 36% 58%
Västernorrlands län 389 87% 13% 77 1 00% .
Jämtlands län 108 74% 26% 78 1 00% .
Västerbottens län 1 081 68% 31% 630 90% 10%
Norrbottens län 541 1 00% . 413 79% 14%

Sifforna är preliminära och kommer att revideras framöver. Även uppgift om upplåtelseform kan ändras. Även ett mindre antal lägenheter upplåtna med äganderätt (Ägarlägenheter) kan finnas i siffrorna för antal.  

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-22

Har du frågor om statistiken?

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se

Moon-Ji Jaber

Telefon
010 – 479 41 01
E-post
Moon-Ji.Jaber@scb.se