Till innehåll på sidan

Antal färdigställda lägenheter i flerbostadshus resp. småhus

Färdigställda lägenheter, år

Antal färdigställda lägenheter i flerbostadshus resp. småhus

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar alla färdigställda nybyggda lägenheter för permanentboende, även studentbostäder och bostäder för äldre och handikappade ingår.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-10

Har du frågor om statistiken?

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se

Moon-Ji Jaber

Telefon
010 – 479 41 01
E-post
Moon-Ji.Jaber@scb.se