Till innehåll på sidan

Nybyggnad av bostäder, översiktstabell preliminära siffror

Nybyggnad            
Kvartal 1 - 2 Alla hus Förändring i % Småhus Förändring i % Flerbostadshus Förändring i %
Påbörjade lägenheter            
2020 27 046 +4 5 587 +1 21 459 +5
2021 34 826 +29 6 963 +25 27 863 +30
2022* 31 050 ‑11 7 100 +2 23 950 ‑14
Färdigställda lägenheter            
2020 26 876 ‑8 6 366 +12 20 510 ‑12
2021 24 765 ‑8 5 350 ‑16 19 415 ‑5
2022* 25 500 +3 5 650 +6 19 850 +2

* Det aktuella årets siffror är uppräknade med 12 procent för påbörjade lägenheter och 26 procent för färdigställda lägenheter vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-22

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se

Moon-Ji Jaber

Telefon
010 – 479 41 01
E-post
Moon-Ji.Jaber@scb.se