Till innehåll på sidan

Nybyggnad av bostäder, översiktstabell preliminära siffror

Kvartal 1 - 2Alla husFörändring i %SmåhusFörändring i %FlerbostadshusFörändring i %
Påbörjade lägenheter      
2019
25 848 ‑8 5 509 ‑11 20 339 ‑7
2020
27 389 +6 5 440 ‑1 21 949 +8
2021*
34 300 +25 6 800 +25 27 500 +25
Färdigställda lägenheter
           
2019
29 077 +10 5 708 ‑14 23 369 +18
2020
26 876 ‑8 6 366 +12 20 510 ‑12
2021*
25 200 ‑6 5 000 ‑21 20 200 ‑2

 

* Det aktuella årets siffror är uppräknade med 11 procent för påbörjade lägenheter och 24 procent för färdigställda lägenheter vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-23

Har du frågor om statistiken?

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se

Moon-Ji Jaber

Telefon
010 – 479 41 01
E-post
Moon-Ji.Jaber@scb.se