Till innehåll på sidan

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-05-25

Från och med 7 mars redovisas tatistik avseende ombyggnad och rivning av flerbostadshus tillsammans med statistik om bygglov och nybyggnad:

Bygglov, nybyggnad och ombyggnad

Hitta på sidan

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/bo0102