Till innehåll på sidan

Antal rivna lägenheter i flerbostadshus

Hela riket

Diagram: Antal rivna lägenheter i flerbostadshus

Källa: SCB

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-10

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se