Till innehåll på sidan

Ombyggnad av flerbostadshus, översiktstabell preliminära siffror

Kvartal 1 Tillskott av lägenheter Förändring i % från föregående år
Påbörjade lägenheter    
2020 794 +12
2021 686 ‑14
2022* 1 050 +53
Färdigställda lägenheter    
2020 1 024 +61
2021 1 125 +10
2022* 750 ‑33

* Det senaste årets siffror är uppräknade med ca 64 procent för påbörjade ombyggnader och 65 procent för färdigställda ombyggnader vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-23

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se