Till innehåll på sidan

Ombyggnad av flerbostadshus, översiktstabell preliminära siffror

Kvartal 1 - 2 Tillskott av
lägenheter
Förändring i % från
föregående år
Påbörjade lägenheter    
2019 1 424 +2
2020 1 328 ‑7
2021* 1 550 +17
Färdigställda lägenheter    
2019 1 575 ‑18
2020 2 144 +36
2021* 1 200 ‑44

* Det senaste årets siffror är uppräknade med ca 49 procent för påbörjade ombyggnader och 29 procent för färdigställda ombyggnader vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-23

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se