Till innehåll på sidan

Ombyggnad av flerbostadshus, översiktstabell preliminära siffror

Kvartal 1 - 4Tillskott av lägenheterFörändring i % från föregående år
Påbörjade lägenheter
   
2017
4 459 +14
2018
3 091 ‑31
2019*
3 400 +10
Färdigställda lägenheter
   
2017
3 368 ‑1
2018
3 495 +4
2019*
2 800 ‑20

* Det senaste årets siffror är uppräknade med ca 18 procent för påbörjade ombyggnader och 5 procent för färdigställda ombyggnader vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-02-20

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se