Till innehåll på sidan

Tillskott av lägenheter i påbörjad ombyggnad av flerbostadshus

År 1:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv
2018 754 643 614 1 032
2019 704 720 842 850
2020 698 630 473 753
2021* 800 750    

*Det senaste året är uppräknat med den genomsnittliga eftersläpningen för tidigare år

Definitioner och förklaringar

I ombyggnadsstatistiken ingår alla flerbostadshus som berörts av större ombyggnadsåtgärder antingen genom att lägenhetsantalet eller lägenhetsfördelningen ändrats.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-23

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se