Till innehåll på sidan

Tillskott av lägenheter i påbörjad ombyggnad av flerbostadshus

År

1:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv
2016
950 1 106 576 1 314
2017
1 198 1 422 946 1 113
2018
846 678 449 1 145
2019*
600 900 700  

*Det senaste året är uppräknat med den genomsnittliga eftersläpningen för tidigare år

Definitioner och förklaringar

I ombyggnadsstatistiken ingår alla flerbostadshus som berörts av större ombyggnadsåtgärder antingen genom att lägenhetsantalet eller lägenhetsfördelningen ändrats.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-19

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se