Till innehåll på sidan

Tillskott av lägenheter i påbörjad ombyggnad av flerbostadshus

År 1:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv
2017 1 172 1 338 1 026 1 085
2018 795 632 554 1 169
2019 635 753 960 838
2020* 650 600    

*Det senaste året är uppräknat med den genomsnittliga eftersläpningen för tidigare år

Definitioner och förklaringar

I ombyggnadsstatistiken ingår alla flerbostadshus som berörts av större ombyggnadsåtgärder antingen genom att lägenhetsantalet eller lägenhetsfördelningen ändrats.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-21

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se