Till innehåll på sidan

Tillskott av lägenheter i påbörjad ombyggnad av flerbostadshus

År 1:a kv 2:a kv 3:e kv 4:e kv
2019 700 700 900 850
2020 800 650 550 850
2021 700 1 000 800 500
2022* 1 050 0 0 0

*Det senaste året är uppräknat med den genomsnittliga eftersläpningen för tidigare år

Definitioner och förklaringar

I ombyggnadsstatistiken ingår alla flerbostadshus som berörts av större ombyggnadsåtgärder antingen genom att lägenhetsantalet eller lägenhetsfördelningen ändrats.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-23

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se