Till innehåll på sidan

Beviljade bygglov för bostäder och lokaler

Bruttoarea (1 000 m2) efter kvartal för beslut

    Alla Byggnader Bostäder/Fritidshus Lokaler
2019 1:a kv 2 632 1 412 1 221
  2:a kv 2 955 1 912 1 043
  3:e kv 2 491 1 527 964
  4:e kv 2 189 1 378 810
2020 1:a kv 2 556 1 649 906
  2:a kv 2 947 1 984 963
  3:e kv 2 471 1 613 858
  4:e kv 2 965 1 914 1 052
2021 1:a kv 2 937 1 889 1 047
  2:a kv 3 951 2 515 1 436
  3:e kv 2 955 1 826 1 129
  4:e kv 3 692 2 458 1 234
2022 1:a kv 3 664 1 991 1 672
  2:a kv 3 523 2 138 1 385
  3:e kv 2 689 1 467 1 222

Sifforna för de senaste fyra kvartalen är uppräknade med den genomsnittliga eftersläpningen för tidigare år.

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar alla nybyggda hus som erhållit bygglov. Statistiken har gjorts sedan 1996.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-22

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se