Till innehåll på sidan

Beviljade bygglov för bostäder och lokaler

Bruttoarea (1 000 m2) efter kvartal för beslut

    Alla Byggnader Bostäder/Fritidshus Lokaler
2016
1:a kv
2 258 1 566 692
 
2:a kv
3 199 2 340 859
 
3:e kv
2 214 1 546 668
 
4:e kv
3 370 2 349 1 021
2017
1:a kv
3 138 2 127 1 011
 
2:a kv
3 728 2 592 1 136
 
3:e kv
2 335 1 657 678
 
4:e kv
2 742 1 948 794
2018
1:a kv
2 227 1 501 726
 
2:a kv
2 633 1 846 787
 
3:e kv
2 205 1 412 793
 
4:e kv
3 050 2 084 966
2019
1:a kv
2 565 1 321 1 244
 
2:a kv
2 871 1 856 1 015
 
3:e kv
2 392 1 521 871
 
4:e kv
     

Sifforna för de senaste fyra kvartalen är uppräknade med den genomsnittliga eftersläpningen för tidigare år.

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar alla nybyggda hus som erhållit bygglov. Statistiken har gjorts sedan 1996.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-19

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se

Gustav Sillfors

Telefon
010-479 58 26
E-post
Gustav.Sillfors@scb.se