Till innehåll på sidan

Beviljade bygglov för bostäder och lokaler

Bruttoarea (1 000 m2) efter kvartal för beslut

    Alla Byggnader Bostäder/Fritidshus Lokaler
2017 1:a kv 3 169 2 157 1 012
  2:a kv 3 791 2 626 1 165
  3:e kv 2 339 1 658 680
  4:e kv 2 749 1 941 808
2018 1:a kv 2 238 1 510 728
  2:a kv 2 709 1 893 816
  3:e kv 2 262 1 428 834
  4:e kv 3 177 2 130 1 046
2019 1:a kv 2 540 1 350 1 190
  2:a kv 2 910 1 879 1 032
  3:e kv 2 448 1 484 965
  4:e kv 2 115 1 317 798
2020 1:a kv 2 444 1 576 868
  2:a kv 2 710 1 665 1 045

Sifforna för de senaste fyra kvartalen är uppräknade med den genomsnittliga eftersläpningen för tidigare år.

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar alla nybyggda hus som erhållit bygglov. Statistiken har gjorts sedan 1996.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-21

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se

Gustav Sillfors

Telefon
010-479 58 26
E-post
Gustav.Sillfors@scb.se