Till innehåll på sidan

Beviljade bygglov för bostäder och lokaler

Bruttoarea (1 000 m2) efter kvartal för beslut

    Alla Byggnader Bostäder/Fritidshus Lokaler
2018 1:a kv 2 371 1 506 865
  2:a kv 2 735 1 908 827
  3:e kv 2 248 1 414 834
  4:e kv 3 212 2 163 1 048
2019 1:a kv 2 602 1 383 1 219
  2:a kv 2 946 1 903 1 043
  3:e kv 2 484 1 519 964
  4:e kv 2 198 1 389 809
2020 1:a kv 2 502 1 611 891
  2:a kv 2 919 1 950 969
  3:e kv 2 651 1 705 946
  4:e kv 2 856 1 793 1 063
2021 1:a kv 2 948 1 887 1 061
  2:a kv 4 235 2 627 1 608
  3:e kv      
  4:e kv      

Sifforna för de senaste fyra kvartalen är uppräknade med den genomsnittliga eftersläpningen för tidigare år.

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar alla nybyggda hus som erhållit bygglov. Statistiken har gjorts sedan 1996.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-23

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se

Moon-Ji Jaber

Telefon
010 – 479 41 01
E-post
Moon-Ji.Jaber@scb.se