Till innehåll på sidan

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler, översiktstabell preliminära siffror

Beviljade bygglov (nybyggnad)              
Kvartal 1 Beviljade bygglov, antal Bruttoarea (1 000 m2)
  Totalt Bostäder Fritidshus Lokaler Totalt Bostäder / Fritidshus Lokaler
2020 10 650 6 650 1 950 2 100 7 973 5 246 2 727
2021 14 000 8 400 2 950 2 650 9 842 6 230 3 612
2022* 12 500 7 750 2 400 2 350 9 876 5 602 4 274

* Det senaste årets siffror är uppräknade med 10 procent för antalet bygglov och cirka 11 procent för bruttoarean vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-22

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se