Till innehåll på sidan

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler, översiktstabell preliminära siffror

Beviljade bygglov (nybyggnad)

             

Kvartal 1-3

Beviljade bygglov, antal

Bruttoarea (1 000 m2)

  Totalt Bostäder Fritidshus Lokaler Totalt Bostäder / Fritidshus Lokaler
 
             
2016
11 300 7 350 1 900 2 050 7 612 5 396 2 216
2017
12 000 7 700 2 050 2 250 9 025 6 237 2 788
2018*
10 150 6 450 1 750 1 950 6 987 4 719 2 268

* Det senaste årets siffror är uppräknade med 11 procent för antalet bygglov och 12 procent för bruttoarean vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-11-19

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se

Johannes Johansson

Telefon
010-479 40 88
E-post
johannes.johansson@scb.se