Till innehåll på sidan

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler, översiktstabell preliminära siffror

Beviljade bygglov (nybyggnad)              
Kvartal 1 Beviljade bygglov, antal Bruttoarea (1 000 m2)
  Totalt Bostäder Fritidshus Lokaler Totalt Bostäder / Fritidshus Lokaler
2020 3 600 2 350 600 650 2 554 1 648 906
2021 4 300 2 650 900 750 2 929 1 881 1 048
2022* 4 750 3 000 950 800 4 065 2 176 1 889

* Det senaste årets siffror är uppräknade med 20 procent för antalet bygglov och 23 procent för bruttoarean vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-23

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se

Moon-Ji Jaber

Telefon
010 – 479 41 01
E-post
Moon-Ji.Jaber@scb.se