Till innehåll på sidan

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler, översiktstabell preliminära siffror

Beviljade bygglov (nybyggnad)              
Kvartal 1 - 2 Beviljade bygglov, antal Bruttoarea (1 000 m2)
  Totalt Bostäder Fritidshus Lokaler Totalt Bostäder / Fritidshus Lokaler
               
2018 7 300 4 650 1 250 1 400 4 947 3 403 1 544
2019 7 450 4 650 1 250 1 550 5 450 3 229 2 221
2020* 7 200 4 500 1 300 1 400 5 154 3 246 1 908

Det senaste årets siffror är uppräknade med 17 procent för antalet bygglov och 21 procent för bruttoarean vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-08-21

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se

Gustav Sillfors

Telefon
010-479 58 26
E-post
Gustav.Sillfors@scb.se