Till innehåll på sidan

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler, översiktstabell preliminära siffror

Beviljade bygglov (nybyggnad)

             

Kvartal 1 - 3

Beviljade bygglov, antal

Bruttoarea (1 000 m2)

  Totalt Bostäder Fritidshus Lokaler Totalt Bostäder / Fritidshus Lokaler
2017
12 100 7 800 2 050 2 250 9 200 6 376 2 824
2018
10 000 6 300 1 700 2 000 7 065 4 759 2 306
2019*
10 300 6 400 1 750 2 150 7 828 4 681 3 147

* Det senaste årets siffror är uppräknade med 9 procent för antalet bygglov och 12 procent för bruttoarean vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-19

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se

Gustav Sillfors

Telefon
010-479 58 26
E-post
Gustav.Sillfors@scb.se