Till innehåll på sidan

Genomsnittligt byggnadspris per kvm bostadsarea för gruppbyggda småhus. År 1949–2019. Riket

 Byggnadskostnad[1]
ÅrKr/m2 bostadsarea
1949/50
322
1950/51
327
1951/52
357
1952/53
416
1953/54
469
1954/55
493
1955/56
506
1956/57[2]
528
1957/58[2]
551
1958/59[2]
576
1959/60[2]
601
1960/61[2]
627
1961/62
655
1963
743
1964
820
1965[3]
937
1966[3]
990
1967[2]
994
1968[3]
999
1969[3]
985
1970[3]
1 016
1971[3]
1 081
1972[3]
1 093
1973[2]
1 131
1974
1 170
1975
1 289
1976
1 462
1977
1 783
1978
2 053
1979
2 346
1980
2 804
1981
3 143
1982
3 348
1983
3 778
1984
4 194
1985
4 375
1986
4 794
1987
5 399
1988
6 334
1989
6 766
1990
7 774
1991
8 179
1992
9 924
1993
9 691
1994
8 975
1995
8 441
1996
8 964
1997
10 020
1998
10 665
1999
11 359
2000
13 338
2001
13 716
2002
13 838
2003
14 466
2004
15 792
2005
16 155
2006
16 743
2007
18 373
2008
19 647
2009
19 507
2010
19 891
2011
20 696
2012
20 626
2013
21 185
2014
22 842
2015
23 387
2016
25 109
2017
25 915
2018
25 361
2019
25 302

1) Byggnadspris eller byggnadskostnad avser det pris som en byggherre/köpare betalat för en nyproducerad byggnad. Begreppet har ändrat definition över åren, se definitioner.

2) Imputerade värden.

3) Uppgifterna baseras enbart på objekt med en genomsnittlig bostadsarea av minst 70 m2.

Ovanstående tabell kan användas för uppskattning av ingångsvärdet vid reavinstberäkningar. För att analysera kostnadsutvecklingen bör byggnadsprisindex användas.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-19

Har du frågor om statistiken?

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Tommy Lindkvist

Telefon
010-479 47 26
E-post
tommy.lindkvist@scb.se