Till innehåll på sidan

Totalt produktionspris brutto per lägenhet och per kvm lägenhetsarea för flerbostadshus och bostadsarea för gruppbyggda småhus

RegionFlerbostadshusSmåhus
Definitiva siffror för 2017Antal lghKr/lgh[1]Kr/kvmAntal lghKr/lghKr/kvm
Hela riket
29 640 2 833 400 45 398 4 004 4 182 800 34 081
Storstadsområden
15 673 3 375 600 54 411 1 774 5 140 900 39 069
Riket i övrigt
13 967 2 232 000 35 521 2 230 3 420 600 29 568
Definitiva siffror för 2018
           
Hela riket
20 866 2 562 700 41 103 3 503 3 913 900 34 928
Storstadsområden
11 195 2 807 400 45 793 1 588 4 569 600 41 616
Riket i övrigt
9 671 2 278 000 35 843 1 915 3 370 200 29 583

1) Exklusive lokaler.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-21

Har du frågor om statistiken?

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Tommy Lindkvist

Telefon
010-479 47 26
E-post
tommy.lindkvist@scb.se