Till innehåll på sidan

Fastighetspriser och lagfarter

Nästa publicering: 2018-01-11

Statistiken visar prisnivå, prisutveckling och omsättning på fastighetsmarknaden för beviljade överlåtelser som gjorts via inskrivning av lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav. Statistiken är heltäckande för hela fastighetsmarknaden. Inom undersökningen redovisas även heltäckande statistik över försäljning av bostadsrätter.

Nyckeltal för Sverige

Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden

783

Index 1981=100

Referenstid: kvartal 3 2017

8 %

jämfört med samma period föregående år

2 %

jämfört med föregående period

Statistiknyheter

Småhusbarometern t.o.m. november 2017

2017-12-07

Småhuspriserna steg med 1 procent under den senaste tremånadersperioden september–november 2017, jämfört med den föregående perioden juni–augusti 2017. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 9 procent.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Språk Typ Datum
Fastighetsprisstatistik 2016 SM 2017-06-01
Fastighetsprisstatistik 2015 SM 2016-05-31
Fastighetsprisstatistik 2014 SM 2015-05-29
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2014 SM 2015-01-23
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2014 SM 2014-10-24
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2014 SM 2014-09-01
Fastighetsprisstatistik 2013 SM 2014-05-23
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2014 SM 2014-04-25
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2013 SM 2014-01-24
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2013 SM 2013-10-24
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2013 SM 2013-08-22
Fastighetsprisstatistik 2012 SM 2013-05-24
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2013 SM 2013-04-25
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2012 SM 2013-01-24
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2012 SM 2012-10-25
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2012 SM 2012-08-23
Fastighetsprisstatistik 2011 SM 2012-05-24
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2012 SM 2012-04-26
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2011 SM 2012-01-26
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2011 SM 2011-10-25
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2011 SM 2011-08-23
Fastighetsprisstatistik 2010 SM 2011-05-06
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2011 SM 2011-04-27
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2010 SM 2011-01-25
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2010 SM 2010-11-23
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2010 SM 2010-08-23
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2010 SM 2010-05-24
Fastighetsprisstatistik 2009 SM 2010-05-07
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2009 SM 2010-02-22
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2009 SM 2009-11-19
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2009 SM 2009-08-20
Fastighetsprisstatistik 2008 SM 2009-06-09
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2009 SM 2009-05-27
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2008 SM 2009-02-19
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2008 SM 2008-11-24
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2008 SM 2008-08-22
Fastighetsprisstatistik 2007 SM 2008-06-11
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2008 SM 2008-05-30
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2007 SM 2008-02-22
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2007 SM 2007-11-26
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2007 SM 2007-08-27
Fastighetsprisstatistik 2006 SM 2007-06-07
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2007 SM 2007-05-28
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2006 SM 2007-02-26
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2006 SM 2006-11-27
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2006 SM 2006-09-01
Fastighetsprisstatistik 2005 SM 2006-06-16
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2006 SM 2006-06-01
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2005 SM 2006-03-01
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2005 SM 2005-11-28
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2005 SM 2005-08-29
Fastighetsprisstatistik 2004 SM 2005-06-30
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2005 SM 2005-06-01
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2004 SM 2005-03-02
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2004 SM 2004-11-29
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2004 SM 2004-08-30
Fastighetsprisstatistik 2003 SM 2004-06-21
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2004 SM 2004-06-08
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2003 SM 2004-03-01
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2003 SM 2003-11-28
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2003 SM 2003-08-29
Fastighetsprisstatistik 2002. SM 2003-06-27
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2003 SM 2003-06-03
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2002. SM 2003-02-28
Fastighetsprisstatistik för 3:e kvartalet 2002 SM 2002-12-13
Fastighetsprisstatistik för 2:a kvartalet 2002 SM 2002-09-12
Fastighetsprisstatistik 2001 SM 2002-07-15
Fastighetsprisstatistik för 1:a kvartalet 2002 SM 2002-06-05
Fastighetsprisstatistik för 4:e kvartalet 2001 SM 2002-03-14
Fastighetsprisstatistik 2000 SM 2001-07-09

Artiklar

Slutsålt-skylt utanför bostadsrättsbygge
Bostadslånen på uppgång igen

2014-02-04

Byggandet i Sverige har de senaste åren inte hängt med befolk­ningstillväxten, vilket har lett till högre priser på bostäder. I kombination med låga boräntor har det bidragit till att hushållen lånar alltmer till sitt boende. Efter en tids avmattning ökar åter ut­lån­ings­till­växten för bostadslån. Riksbanken och Finans­inspektionen bedömer dock i dagsläget inte att den finansiella stabiliteten är hotad.

Boende och byggande, Ekonomi, Fastigheter, Finanser

Rosa blommor framför röd stuga med vita knutar
Drömmen om en röd stuga med vita knutar

2012-06-21

Sommaren är här, semestern står för dörren och många drömmer om att tillbringa sin ledighet i ett eget fritidshus på landet. Under 2011 gjorde drygt 13 700 svenskar slag i saken och investerade i ett eget fritidshus. Att förverkliga drömmen om en egen stuga på landet är ofta något man gör när man är mitt i livet.

Boende och byggande, Fastigheter, Hushåll och ekonomi, Kultur och fritid

Småhus med till salu-skylt framför
Den svenska bolånemarknaden

2012-05-24

Denna artikel ger en överblick över situationen på den svenska bolåne­marknaden. Hushållens skulder ökar allt mer och det är belåning till följd av bostads­köp som är den främsta orsaken. Bostads­priserna har stigit kraftigt under en lång period. Artikeln belyser hur den svenska utvecklingen ser ut i ett internationellt och historiskt perspektiv.

Boende och byggande, Ekonomi, Hushåll och ekonomi, Internationellt

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/bo0501