Till innehåll på sidan

Fastighetspriser och lagfarter

Nästa publicering: 2021-10-07

Statistiken visar prisnivå, prisutveckling och omsättning på fastighetsmarknaden för beviljade överlåtelser som gjorts via inskrivning av lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav. Statistiken är heltäckande för hela fastighetsmarknaden. Inom undersökningen redovisas även heltäckande statistik över försäljning av bostadsrätter.

Nyckeltal för Sverige

Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden

967

Index 1981=100

Referenstid: kvartal 2 2021

17 %

jämfört med samma period föregående år

6 %

jämfört med föregående period

Statistiknyheter

Fastighetspriser och lagfarter, 2:a kvartalet 2021

2021-08-27

Enligt SCB:s fastighetsprisindex för småhus med permanentboende på riksnivå så steg priserna med 6 procent under andra kvartalet 2021, jämfört med kvartalet innan.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Fastighetspriser och lagfarter 2020 SM 2021-06-03
Fastighetsprisstatistik 2019 SM 2020-06-03
Fastighetsprisstatistik 2018 SM 2019-06-05
Fastighetsprisstatistik 2017 SM 2018-06-04
Fastighetsprisstatistik 2016 SM 2017-05-29
Fastighetsprisstatistik 2015 SM 2016-05-31
Fastighetsprisstatistik 2014 SM 2015-05-29
Fastighetsprisstatistik 2013 SM 2014-05-23

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Niclas Sjölund, statistiker

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Anna-Karin Oscarsson

Telefon
010-479 41 06
E-post
anna-karin.oscarsson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/bo0501