Till innehåll på sidan

Fastighetspriser och lagfarter

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-14

Statistiken visar prisnivå, prisutveckling och omsättning på fastighetsmarknaden för beviljade överlåtelser som gjorts via inskrivning av lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav. Statistiken är heltäckande för hela fastighetsmarknaden. Inom undersökningen redovisas även heltäckande statistik över försäljning av bostadsrätter.

Nyckeltal för Sverige

Fastighetsprisindex, kvartal, preliminära värden

986

Index 1981=100

Referenstid: kvartal 4 2022

-3 %

jämfört med samma period föregående år

-6 %

jämfört med föregående period

Statistiknyheter

Priserna på småhus och fritidshus steg under helåret 2022

2023-01-27

Enligt SCB:s fastighetsprisindex för permanenta småhus på riksnivå, så steg priserna med 5 procent under helåret 2022, jämfört med helåret 2021. Vid en motsvarande jämförelse för fritidshus, så steg priserna med 1 procent. Statistiken redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill säga den dag då köparen är ny formell ägare.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Fastighetspriser och lagfarter 2020 SM 2021-06-03
Fastighetsprisstatistik 2019 SM 2020-06-03
Fastighetsprisstatistik 2018 SM 2019-06-05
Fastighetsprisstatistik 2017 SM 2018-06-04
Fastighetsprisstatistik 2016 SM 2017-05-29
Fastighetsprisstatistik 2015 SM 2016-05-31
Fastighetsprisstatistik 2014 SM 2015-05-29
Fastighetsprisstatistik 2013 SM 2014-05-23

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Niclas Sjölund, statistiker

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/bo0501