Till innehåll på sidan

Försäljning av bostadsrätter 2020 och 2021

Försäljning av bostadsrätter för 350 miljarder

Statistiknyhet från SCB 2022-07-01 8.00

Under 2021 såldes det 125 900 bostadsrätter till ett sammanlagt värde av 350 miljarder kronor, vilket är det högsta genom tiderna. Medelpriset för en bostadsrätt i landet steg 10 procent, från 2,520 miljoner kronor år 2020 till 2,781 miljoner år 2021.

I de tre storstadsområdena (Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö) såldes det bostadsrätter för 266 miljarder kronor, vilket motsvarar 76 procent av det totala försäljningsvärdet. I Stor-Stockholm var den totala omsättningen 195 miljarder kronor. Det motsvarar 56 procent av den totala omsättningen i landet. För Stor-Göteborg var motsvarande siffror drygt 42 miljarder eller 12 procent, för Stor-Malmö drygt 28 miljarder eller 8 procent.

Omsättning av bostadsrätter 2000 – 2021 i miljarder kronor
Försäljning av bostadsrätter 2020 och 2021

Ökande antal bostadsrättsförsäljningar

Antalet försäljningar av bostadsrätter uppgick 2021 till 125 920, vilket är 8 837 fler än 2020. Mer än hälften (58 procent) av alla bostadsrättsförsäljningar ägde rum i något av de tre storstadsområdena. I Stor-Stockholm genomfördes 38 procent av affärerna, i Stor-Göteborg drygt 10 procent och i Stor-Malmö nästan 10 procent.

Antal sålda bostadsrätter 2000 – 2021
Försäljning av bostadsrätter 2020 och 2021

Stora regionala skillnader i medelpris

Medelpriset för en bostadsrättslägenhet var nästan 2,8 miljoner kronor under 2021. De regionala skillnaderna är stora. De dyraste bostadsrätterna finns i Stockholms län där medelpriset 2021 var nästan 4,1 miljoner kronor, medan Västernorrlands län hade det lägsta medelpriset på 953 000 kronor.

Medelpris sålda bostadsrätter 2000 – 2021, tkr
Försäljning av bostadsrätter 2020 och 2021

I nedanstående tabell redovisas antal överlåtelser, medelpris och medianpris för åren 2020 och 2021 fördelat på län, storstadsområden, landet i övrigt samt totalt för hela landet.

Län

2020 [1] 2020 [1] 2020 [1] 2021 [2] 2021 [2] 2021 [2]
  Antal sålda bostadsrätter Medelpris, tkr Medianpris, tkr Antal sålda bostadsrätter Medelpris, tkr Medianpris, tkr
Stockholm
43 616 3 790 3 120 47 841 4 083 3 310
Uppsala
5 276 2 192 2 050 5 794 2 374 2 200
Södermanland
2 640 1 420 1 300 2 844 1 584 1 450
Östergötland
3 960 1 745 1 695 4 197 1 907 1 800
Jönköping
2 198 1 629 1 600 2 374 1 798 1 800
Kronoberg
1 047 1 620 1 600 1 145 1 797 1 710
Kalmar
1 597 1 106 900 1 725 1 291 1 050
Gotland
498 2 117 1 905 552 2 438 2 233
Blekinge
768 1 119 938 846 1 328 1 128
Skåne
16 228 1 906 1 675 17 024 2 162 1 900
Halland
1 692 2 257 2 150 1 863 2 568 2 440
Västra Götaland
16 986 2 337 2 250 18 208 2 582 2 400
Värmland
2 326 1 053 895 2 437 1 217 1 050
Örebro
2 458 1 350 1 343 2 544 1 549 1 500
Västmanland
3 190 1 243 1 050 3 454 1 430 1 200
Dalarna
2 612 941 795 2 638 1 084 900
Gävleborg
2 075 1 207 1 120 2 234 1 307 1 250
Västernorrland
2 344 860 725 2 447 953 780
Jämtland
1 568 1 109 973 1 672 1 409 1 200
Västerbotten
2 377 1 535 1 550 2 501 1 830 1 795
Norrbotten
1 627 1 219 1 200 1 580 1 279 1 228
Storstadsområde
           
Stor-Stockholm
43 616 3 790 3 120 47 841 4 083 3 310
Stor-Göteborg
12 106 2 936 2 650 13 290 3 195 2 850
Stor-Malmö
11 367 2 092 1 850 12 053 2 349 2 080
Övriga landet
49 994 1 408 1 300 52 736 1 594 1 460
 
           
Hela landet
117 083 2 520 2 100 125 920 2 781 2 300

[1] Siffrorna för år 2020 är definitiva [2] Siffrorna för år 2021 är preliminära

Definitioner och förklaringar

Underlag för beräkningarna av överlåtelsepriserna i denna statistiknyhet är de kontrolluppgifter som bostadsrättsföreningarna lämnar till skattemyndigheten i samband med en överlåtelse/försäljning av en bostadsrätt. Statistiken omfattar således endast ”begagnatmarknaden" och inte nyproduktion. Resultaten för år 2021 är beräknade på ett preliminärt material, medan siffrorna för år 2020 bygger på ett definitivt material.

Vad omfattar statistiken?

Det finns bostadsrätter som överlåts till ett symboliskt (lågt) värde, likväl som det finns bostadsrätter, speciellt i Stockholms innerstad, som är extremt dyra. SCB har valt att i denna redovisning ta med alla överlåtelser oavsett lägsta pris upp till ett högsta pris på 20 miljoner kronor. Dock ingår inga överlåtelser som skett genom arv, gåva, bodelning eller liknande. Dessutom ingår bara överlåtelser som gjorts av fysiska personer och där hela lägenheten sålts.

Prisjämförelser mellan åren

Det bör påpekas att det är vanskligt att med stöd av siffrorna dra slutsatser om prisutvecklingen på bostadsrätter. För att kunna göra detta krävs ett bättre mått än enbart medel- eller medianpriset vilket inte tar hänsyn till storlek, belägenhet eller andra faktorer som påverkar marknadspriset. Med anledning av detta redovisas inga procentuella förändringar mellan åren på lägre regional nivå.

Statistiska mått – medelpris och medianpris

I denna Statistiknyhet redovisas både medelpriser och medianpriser. Anledningen till detta är att överlåtelsepriserna är skevt fördelade. Det finns i de flesta regioner ett antal försäljningar till höga priser, vilket gör att medelvärdet blir högt. För att åskådliggöra detta redovisas även medianpriser. Medianen är det storleksmässigt mittersta värdet i respektive region. Detta mått påverkas därför inte i lika hög grad som medelvärdet av extrema värden.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län.

Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun.

Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Redovisning på lägre regional nivå (exempelvis kommun, församling eller distrikt) kan beställas på uppdragsbasis (mot betalning) genom att kontakta någon av nedanstående kontaktpersoner. Tidsserier för åren 2000-2021 (län, storstadsområden och riket) återfinns i Statistikdatabasen.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund, statistiker

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se