Till innehåll på sidan

Småhusbarometern t.o.m. april 2018:

Sjunkande småhuspriser

Statistiknyhet från SCB 2018-05-14 9.30

Småhuspriserna sjönk med drygt 1 procent under den senaste tremånadersperioden februari – april 2018, jämfört med den föregående perioden november 2017 – januari 2018. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 5 procent.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas sjunkande priser i 12 av Sveriges 21 län. Det län där priserna sjönk som mest var Jämtlands län med 7 procent, följt av Östergötlands län med 4 procent. I 6 län steg priserna. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Västernorrlands län med 6 procent, följt av Gotlands län med 5 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Göteborg sjönk priserna med 3 respektive 2 procent, medan priserna i Stor-Malmö var oförändrade.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 19 län. I Uppsala län redovisas oförändrade priser och i Stockholms län sjönk priserna med 2 procent. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Västernorrlands län med 15 procent, följt av Blekinge län med 12 procent. I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna med 3 respektive 8 procent, medan priserna i Stor-Stockholm sjönk med 2 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var 3,1 miljoner kronor för perioden februari – april 2018.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
MånadAntal köpMedelpris i 1000-
tals kr
Medel-taxerings-värde i
1000-tals kr
Köpeskillings-koefficient
(K/T-tal)
Procentuell
förändring
från
föregående månad
1704
3 324 2 922 1 506 1,98  
1705
4 300 2 875 1 463 2,00 +1
1706
6 802 3 081 1 556 2,03 +2
1707
4 814 2 844 1 435 2,04 0
1708
5 640 3 041 1 514 2,07 +1
1709
5 569 2 994 1 487 2,06 0
1710
4 768 2 926 1 476 2,05 ‑1
1711
5 225 2 971 1 470 2,09 +2
1712
5 119 3 048 1 530 2,06 ‑1
1801
3 720 3 184 1 602 2,06 0
1802
3 817 3 166 1 606 2,04 ‑1
1803
4 105 3 069 1 558 2,04 0
1804[1]
1 696 3 067 1 555 2,05 0

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m. april 2018

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
 Antal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från före-gående periodFörändring i procent från före-gående år
Län
             
Stockholm
1 537 5 653 1,99 2,06 2,02 -3 -2
Uppsala
359 3 272 2,01 2,07 2,01 -3 0
Södermanland
297 2 768 2,09 2,15 1,99 -3 +5
Östergötland
431 2 748 2,11 2,20 2,04 -4 +4
Jönköping
400 2 245 2,18 2,11 1,96 +3 +11
Kronoberg
198 2 002 2,02 2,03 1,86 0 +9
Kalmar
321 1 818 1,97 2,00 1,89 -1 +5
Gotland
72 3 016 2,06 1,96 1,92 +5 +8
Blekinge
210 1 749 1,97 1,93 1,76 +2 +12
Skåne
1 490 3 013 1,93 1,93 1,80 0 +7
Halland
406 3 234 1,93 2,00 1,91 -3 +1
Västra Götaland
1 641 3 275 2,08 2,10 1,99 -1 +5
Värmland
281 1 705 1,95 2,01 1,89 -3 +3
Örebro
313 2 105 2,04 2,04 2,02 0 +1
Västmanland
290 2 607 2,21 2,24 1,99 -2 +11
Dalarna
298 1 829 2,22 2,24 2,00 -1 +11
Gävleborg
295 1 740 2,17 2,13 1,96 +2 +11
Västernorrland
210 1 525 2,26 2,13 1,96 +6 +15
Jämtland
102 1 906 1,87 2,01 1,81 -7 +3
Västerbotten
213 2 306 2,28 2,26 2,08 +1 +9
Norrbotten
254 1 647 2,05 2,11 2,04 -3 +1
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 537 5 653 1,99 2,06 2,02 -3 -2
Stor-Göteborg
887 4 586 2,04 2,08 1,97 -2 +3
Stor-Malmö
662 3 853 1,94 1,94 1,79 0 +8
Hela landet
9 618 3 107 2,04 2,07 1,95 -1 +5

Tidsperioder: Senaste perioden 2018-02 - 2018-04 Föregående period 2017-11 - 2018-01 Föregående år 2017-02 - 2017-04

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv)
KodKommunAntal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från föregående periodFörändring i procent från föregående år
0123
Järfälla
65 4 963 2,01 2,04 2,05 -1 -2
0126
Huddinge
108 5 503 2,00 2,06 2,14 -3 -6
0127
Botkyrka
73 4 118 1,98 2,06 2,12 -3 -6
0136
Haninge
74 4 636 2,00 2,12 2,16 -5 -7
0160
Täby
73 7 098 1,96 2,11 2,04 -7 -4
0163
Sollentuna
71 7 241 2,05 2,06 1,97 -1 +4
0180
Stockholm
244 7 011 1,98 2,03 2,00 -3 -1
0181
Södertälje
66 3 655 1,92 2,11 1,94 -9 -1
0182
Nacka
89 8 316 1,98 1,94 1,93 +2 +2
0188
Norrtälje
69 2 905 2,01 2,12 2,13 -5 -6
0380
Uppsala
134 4 403 1,99 1,97 1,94 +1 +3
0480
Nyköping
61 3 070 2,12 2,16 1,91 -1 +11
0484
Eskilstuna
67 2 753 2,09 2,21 2,01 -6 +4
0580
Linköping
118 3 633 2,00 2,07 1,89 -3 +6
0581
Norrköping
113 3 235 2,11 2,19 2,09 -4 +1
0680
Jönköping
122 3 469 2,22 2,25 2,02 -1 +10
0780
Växjö
77 2 755 2,00 2,08 1,98 -4 +1
0880
Kalmar
83 2 938 2,00 2,12 1,94 -6 +3
0980
Gotland
72 3 016 2,06 1,96 1,92 +5 +8
1080
Karlskrona
71 2 215 2,02 1,87 1,75 +8 +16
1280
Malmö
191 4 422 1,87 1,89 1,78 -1 +5
1281
Lund
77 3 986 1,95 1,88 1,81 +4 +8
1283
Helsingborg
123 3 694 1,79 1,79 1,73 0 +4
1290
Kristianstad
81 2 308 2,02 1,93 1,84 +4 +10
1293
Hässleholm
87 1 617 2,18 2,02 1,89 +8 +16
1380
Halmstad
119 3 042 1,90 1,98 1,85 -4 +3
1383
Varberg
64 3 383 2,05 2,11 2,02 -3 +2
1384
Kungsbacka
111 4 561 1,90 2,01 1,86 -5 +2
1480
Göteborg
286 5 551 2,03 2,06 1,98 -1 +3
1481
Mölndal
65 5 010 2,02 2,05 1,98 -2 +2
1485
Uddevalla
66 2 637 1,97 1,97 1,91 0 +3
1488
Trollhättan
57 2 579 2,02 2,20 1,93 -8 +5
1490
Borås
106 2 709 2,05 2,07 2,02 -1 +2
1496
Skövde
60 2 579 2,09 2,12 2,06 -1 +1
1780
Karlstad
78 2 777 1,89 2,05 2,05 -8 -8
1880
Örebro
125 3 119 1,95 1,92 1,90 +1 +2
1980
Västerås
145 3 318 2,01 2,09 1,90 -4 +6
2080
Falun
52 2 517 2,13 2,15 1,97 -1 +8
2081
Borlänge
35 2 442 1,86 2,02 1,95 -8 -4
2180
Gävle
93 2 809 2,06 2,18 2,04 -6 +1
2281
Sundsvall
69 2 535 2,38 2,18 2,11 +9 +13
2284
Örnsköldsvik
47 1 203 2,17 2,04 1,97 +6 +10
2380
Östersund
53 2 612 1,77 1,92 1,78 -7 0
2480
Umeå
86 3 653 2,08 2,12 1,96 -2 +6
2482
Skellefteå
68 1 817 2,56 2,51 2,32 +2 +11
2580
Luleå
74 2 641 2,01 1,98 1,91 +2 +5

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2015 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

2018-06-08 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se