Till innehåll på sidan

Småhusbarometern t.o.m. augusti 2017:

Ingen avmattning för småhuspriser

Statistiknyhet från SCB 2017-09-07 9.30

Småhuspriserna steg med nästan 4 procent under den senaste tremånadersperioden juni–augusti 2017, jämfört med den föregående perioden mars–maj 2017. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 9 procent.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 20 av Sveriges 21 län. Den högsta prisutvecklingen på länsnivå redovisas i Gotlands län med 14 procent, följt av Kronobergs län med 9 procent. I det lägre spannet för prisutvecklingen återfinns Hallands, Örebro och Värmlands län med 1 procents stigande priser. Endast ett län redovisar oförändrade priser, Norrbottens län. I storstadsregionerna Stor- Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna mellan 2 och 4 procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga 21 län. Den högsta prisutvecklingen på länsnivå redovisas i Jönköpings län med 15 procent. Den lägsta prisuppgången återfinns i Jämtlands och Örebro län med 3 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Malmö och Stor-Göteborg steg priserna mellan 5 och 11 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet uppgick till 3 miljoner kronor under perioden juni–augusti 2017. I storstadsregionerna spänner det genomsnittliga priset från 3,7 miljoner kronor i Stor-Malmö till 5,9 miljoner i Stor-Stockholm.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
MånadAntal
köp
Medelpris i
1000-tals
kr
Medel-
taxerings-
värde i
1000-tals
kr
Köpe-
skillings-
koefficient
(K/T-tal)
Procentuell
förändring
från
föregående
månad
1608
5 540 2 888 1 534 1,91  
1609
5 779 2 771 1 493 1,90 ‑1
1610
4 042 2 633 1 420 1,89 0
1611
4 571 2 750 1 472 1,91 +1
1612
4 755 2 900 1 540 1,92 +1
1701
3 460 2 965 1 562 1,92 0
1702
2 968 2 947 1 555 1,92 0
1703
3 473 2 891 1 513 1,95 +1
1704
3 288 2 923 1 506 1,98 +2
1705
4 202 2 878 1 465 2,00 +1
1706
6 515 3 080 1 553 2,04 +2
1707
4 070 2 917 1 467 2,06 +1
1708[1]
1 862 3 073 1 523 2,07 +1

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m. augusti 2017

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
 Antal
köp
senaste
period
Medelpris
senaste
period
(tkr)
K/T-tal
senaste
period
K/T-tal
före-
gående
period
K/T-tal
före-
gående
år
Förändring
i procent
från före-
gående
period
Förändring
i procent
från före-
gående år
Län
             
Stockholm
1 972 5 929 2,08 2,05 1,98 +2 +5
Uppsala
449 3 180 2,06 2,03 1,94 +2 +7
Södermanland
410 2 584 2,12 2,02 1,93 +5 +10
Östergötland
550 2 581 2,16 2,10 1,93 +3 +12
Jönköping
485 2 113 2,10 1,94 1,82 +8 +15
Kronoberg
264 2 099 2,03 1,86 1,83 +9 +11
Kalmar
440 1 733 1,93 1,90 1,84 +2 +5
Gotland
92 2 902 2,13 1,88 1,91 +14 +12
Blekinge
252 1 758 1,83 1,72 1,70 +6 +8
Skåne
1 838 2 942 1,90 1,82 1,72 +4 +10
Halland
424 3 277 1,98 1,96 1,77 +1 +12
Västra Götaland
1 868 3 187 2,08 2,02 1,88 +3 +10
Värmland
379 1 602 1,95 1,93 1,82 +1 +7
Örebro
385 2 081 2,01 1,99 1,95 +1 +3
Västmanland
362 2 570 2,16 2,04 1,97 +6 +10
Dalarna
425 1 712 2,15 2,04 1,97 +5 +10
Gävleborg
453 1 659 2,11 1,98 1,90 +6 +11
Västernorrland
388 1 540 2,15 2,04 1,95 +5 +10
Jämtland
145 1 797 1,96 1,89 1,90 +4 +3
Västerbotten
442 2 073 2,20 2,12 2,02 +3 +9
Norrbotten
424 1 579 2,10 2,10 1,95 0 +8
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 972 5 929 2,08 2,05 1,98 +2 +5
Stor-Göteborg
984 4 642 2,08 2,01 1,86 +3 +11
Stor-Malmö
825 3 714 1,90 1,82 1,72 +4 +10
Hela landet
12 447 3 026 2,05 1,98 1,88 +4 +9

Tidsperioder [1] Senaste perioden 2017-06 – 2017-08. [2] Föregående period 2017-03 – 2017-05. [3] Föregående år 2016-06 – 2016-08.

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv)
KodKommunAntal
köp
senaste
period
Medelpris
senaste
period
(tkr)
K/T-tal
senaste
period
K/T-tal
före-
gående
period
K/T-tal
före-
gående
år
Förändring
i procent
från
föregående
period
Förändring
i procent
från
föregående
år
0123
Järfälla
84 5 303 2,08 2,04 2,03 +2 +3
0126
Huddinge
125 5 955 2,18 2,17 2,08 0 +5
0127
Botkyrka
90 4 383 2,08 2,14 2,08 -3 0
0136
Haninge
99 4 358 2,13 2,14 2,04 0 +4
0160
Täby
121 7 736 2,07 2,08 1,98 -1 +4
0163
Sollentuna
84 7 302 2,07 1,98 1,99 +4 +4
0180
Stockholm
301 7 161 2,06 2,03 1,98 +1 +4
0181
Södertälje
89 3 755 2,02 1,93 1,90 +5 +6
0182
Nacka
124 8 226 2,02 2,02 1,90 0 +6
0188
Norrtälje
113 2 533 2,19 2,06 1,98 +7 +11
0380
Uppsala
170 3 959 1,90 1,95 1,90 -2 0
0480
Nyköping
78 2 815 2,11 2,00 2,02 +5 +4
0484
Eskilstuna
104 2 691 2,17 2,06 1,99 +5 +9
0580
Linköping
130 3 576 2,01 1,87 1,83 +7 +10
0581
Norrköping
156 3 044 2,20 2,12 1,91 +4 +15
0680
Jönköping
134 3 403 2,10 1,93 1,86 +9 +13
0780
Växjö
100 3 284 2,10 1,96 1,94 +7 +8
0880
Kalmar
94 2 744 2,02 1,89 1,97 +7 +3
0980
Gotland
92 2 902 2,13 1,88 1,91 +14 +12
1080
Karlskrona
97 2 466 1,87 1,72 1,75 +9 +7
1280
Malmö
236 4 412 1,86 1,83 1,73 +2 +8
1281
Lund
103 3 867 1,84 1,82 1,70 +1 +8
1283
Helsingborg
142 3 724 1,74 1,69 1,62 +3 +7
1290
Kristianstad
128 1 956 1,87 1,81 1,75 +3 +7
1293
Hässleholm
65 1 350 2,00 1,78 1,78 +12 +12
1380
Halmstad
106 2 966 1,88 1,90 1,67 -1 +12
1383
Varberg
73 3 411 2,07 2,12 1,93 -2 +7
1384
Kungsbacka
128 4 660 1,97 1,93 1,76 +2 +12
1480
Göteborg
325 5 848 2,05 1,99 1,87 +3 +9
1481
Mölndal
67 4 774 2,08 1,99 1,91 +5 +9
1485
Uddevalla
63 2 682 2,05 1,89 1,79 +8 +15
1488
Trollhättan
51 2 757 2,21 2,01 1,93 +10 +15
1490
Borås
115 2 545 2,00 2,07 1,87 -3 +7
1496
Skövde
66 2 356 2,13 2,09 1,97 +2 +8
1780
Karlstad
99 2 586 2,03 1,98 1,91 +2 +6
1880
Örebro
144 3 272 1,83 1,85 1,85 -1 -1
1980
Västerås
178 3 451 2,03 1,98 1,93 +2 +5
2080
Falun
70 2 720 2,08 1,98 1,92 +5 +8
2081
Borlänge
67 2 008 1,97 1,99 1,94 -1 +1
2180
Gävle
131 2 665 2,18 2,03 1,93 +8 +13
2281
Sundsvall
129 2 391 2,14 2,21 2,06 -3 +4
2284
Örnsköldsvik
92 1 408 2,14 1,98 1,91 +8 +12
2380
Östersund
46 2 938 1,75 1,80 1,85 -3 -5
2480
Umeå
153 3 409 2,03 2,00 1,94 +2 +5
2482
Skellefteå
156 1 783 2,33 2,37 2,28 -2 +2
2580
Luleå
92 2 518 1,92 1,93 1,91 -1 +1

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2015 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. september publiceras 2017-10-12 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se