Till innehåll på sidan

Småhusbarometern t.o.m. augusti 2018:

Stigande småhuspriser

Statistiknyhet från SCB 2018-09-06 9.30

Småhuspriserna steg med nästan 2 procent under den senaste tremånadersperioden juni – augusti 2018, jämfört med den föregående perioden mars – maj 2018. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med nästan 1 procent.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 14 av Sveriges 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Kalmar län med 7 procent, följt av Västerbottens län med 6 procent. De län där priserna sjönk som mest var Stockholms, Västmanlands och Blekinge län med 1 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö varierade prisförändringarna från avtagande, oförändrade till stigande. Spannet för prisutvecklingens sträckte sig från -1 till +1 procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 15 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Västerbottens och Kalmar län med 8 procent. I fem län sjönk småhuspriserna. Det län där priserna sjönk som mest var Stockholms län med 7 procent, följt av Jämtlands län med 3 procent. I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Stockholm sjönk priserna med 2 respektive 7 procent, medan priserna i Stor-Malmö steg med 2 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var drygt 2,9 miljoner kronor för perioden juni – augusti 2018.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
MånadAntal köpMedelpris i 1000-tals krMedeltaxerings-värde i 1000-
tals kr
Köpeskillings-koefficient
(K/T-tal)
Procentuell
förändring
från föregående månad
1708
5 640 3 041 1 514 2,07  
1709
5 570 2 994 1 487 2,06 0
1710
4 768 2 926 1 476 2,05 ‑1
1711
5 225 2 971 1 470 2,09 +2
1712
5 120 3 048 1 530 2,06 ‑1
1801
3 751 3 182 1 601 2,06 0
1802
3 876 3 167 1 607 2,04 ‑1
1803
4 279 3 067 1 560 2,04 0
1804
3 862 3 023 1 549 2,03 0
1805
4 224 3 010 1 543 2,03 0
1806
5 641 2 999 1 542 2,04 0
1807
3 993 2 820 1 431 2,08 +2
1808[1]
1 660 2 930 1 476 2,12 +2

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m. augusti 2018

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
 Antal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från före-gående periodFörändring i procent från före-gående år
Län
             
Stockholm
1 623 5 584 1,94 1,97 2,08 -1 -7
Uppsala
403 3 085 2,02 1,99 2,05 +1 -2
Södermanland
332 2 534 2,11 2,10 2,13 0 -1
Östergötland
472 2 732 2,15 2,14 2,19 0 -2
Jönköping
395 2 252 2,14 2,13 2,10 0 +2
Kronoberg
252 2 141 2,07 2,01 1,99 +3 +4
Kalmar
356 1 689 2,09 1,96 1,94 +7 +8
Gotland
76 2 765 2,15 2,04 2,14 +5 0
Blekinge
245 1 741 1,95 1,96 1,85 -1 +5
Skåne
1 692 2 982 1,94 1,91 1,90 +1 +2
Halland
483 3 238 1,99 1,95 1,97 +2 +1
Västra Götaland
1 793 3 077 2,11 2,08 2,08 +1 +1
Värmland
348 1 642 2,08 1,98 1,95 +5 +6
Örebro
392 1 896 2,11 2,03 2,00 +4 +6
Västmanland
366 2 372 2,20 2,22 2,16 -1 +2
Dalarna
424 1 772 2,23 2,21 2,19 +1 +2
Gävleborg
394 1 794 2,18 2,16 2,12 +1 +3
Västernorrland
352 1 525 2,21 2,21 2,13 0 +4
Jämtland
163 1 710 1,93 1,87 1,98 +3 -3
Västerbotten
359 2 082 2,32 2,19 2,15 +6 +8
Norrbotten
374 1 620 2,13 2,10 2,09 +1 +2
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 623 5 584 1,94 1,97 2,08 -1 -7
Stor-Göteborg
948 4 403 2,04 2,03 2,07 0 -2
Stor-Malmö
761 3 790 1,93 1,91 1,90 +1 +2
Hela landet
11 294 2 926 2,07 2,03 2,05 +2 +1

Tidsperioder: Senaste perioden 2018-06 – 2018-08 Föregående period 2018-03 – 2018-05 Föregående år 2017-06 – 2017-08

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv)
KodKommunAntal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från föregående periodFörändring i procent från föregående år
0123
Järfälla
61 4 790 1,86 1,91 2,05 -3 -9
0126
Huddinge
93 5 202 1,97 1,94 2,15 +1 -9
0127
Botkyrka
82 4 167 2,00 1,98 2,08 +1 -4
0136
Haninge
70 4 177 2,02 2,01 2,12 0 -5
0160
Täby
87 7 147 1,97 1,89 2,08 +4 -5
0163
Sollentuna
55 6 983 1,92 1,95 2,05 -1 -6
0180
Stockholm
269 7 280 1,92 1,94 2,07 -1 -7
0181
Södertälje
69 3 561 1,96 2,01 2,04 -2 -4
0182
Nacka
83 7 605 1,83 1,94 2,05 -6 -11
0188
Norrtälje
94 2 579 2,06 2,07 2,17 0 -5
0380
Uppsala
163 4 056 1,92 1,92 1,93 0 0
0480
Nyköping
65 2 650 2,09 2,11 2,14 -1 -2
0484
Eskilstuna
78 2 631 2,14 2,20 2,17 -3 -1
0580
Linköping
141 3 689 2,01 1,99 2,02 +1 -1
0581
Norrköping
116 3 112 2,16 2,11 2,22 +2 -3
0680
Jönköping
122 3 663 2,10 2,19 2,10 -4 0
0780
Växjö
88 3 369 2,08 1,96 2,03 +6 +2
0880
Kalmar
84 2 490 2,10 2,10 2,04 0 +3
0980
Gotland
76 2 765 2,15 2,04 2,14 +5 0
1080
Karlskrona
95 2 180 1,94 2,03 1,92 -4 +1
1280
Malmö
211 4 294 1,87 1,84 1,87 +2 0
1281
Lund
87 4 163 2,01 1,94 1,88 +4 +7
1283
Helsingborg
130 4 004 1,83 1,83 1,75 0 +4
1290
Kristianstad
117 1 954 2,05 1,92 1,91 +7 +7
1293
Hässleholm
103 1 550 2,15 2,04 2,06 +5 +4
1380
Halmstad
144 3 150 1,89 1,89 1,91 0 -1
1383
Varberg
72 3 365 2,11 2,07 2,08 +2 +1
1384
Kungsbacka
132 4 303 1,93 1,93 1,96 0 -1
1480
Göteborg
290 5 462 2,01 2,04 2,06 -1 -3
1481
Mölndal
60 4 763 1,95 2,04 2,07 -4 -6
1485
Uddevalla
50 3 022 2,15 1,98 2,01 +9 +7
1488
Trollhättan
52 2 544 2,10 2,03 2,12 +3 -1
1490
Borås
90 2 478 2,18 2,07 2,02 +5 +8
1496
Skövde
54 2 416 2,23 2,04 2,13 +10 +5
1780
Karlstad
87 2 569 1,92 1,97 2,01 -2 -4
1880
Örebro
118 3 077 2,01 1,95 1,85 +3 +9
1980
Västerås
151 3 314 2,01 2,04 2,02 -2 -1
2080
Falun
67 2 711 2,11 2,17 2,14 -3 -1
2081
Borlänge
57 2 285 2,00 1,96 1,96 +2 +2
2180
Gävle
108 3 094 2,18 2,12 2,18 +3 0
2281
Sundsvall
117 2 521 2,37 2,22 2,19 +7 +8
2284
Örnsköldsvik
93 1 211 2,14 2,14 2,11 0 +1
2380
Östersund
56 2 607 1,78 1,78 1,80 0 -1
2480
Umeå
139 3 337 2,11 2,08 2,04 +1 +4
2482
Skellefteå
110 1 711 2,57 2,47 2,31 +4 +11
2580
Luleå
84 2 735 2,05 2,02 1,90 +1 +8

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2015 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

2018-10-11 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se