Till innehåll på sidan

Småhusbarometern t.o.m. december 2018

Oförändrade småhuspriser

Statistiknyhet från SCB 2019-01-11 9.30

Småhuspriserna var oförändrade under fjärde kvartalet 2018, jämfört med tredje kvartalet. På årsbasis, fjärde kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med knappt 1 procent.

Mellan de två senaste kvartalen steg priserna i 9 av Sveriges 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Blekinge län med 7 procent, följt av Jämtlands län med 6 procent. Sjunkande priser återfinns i nio län. Det län där priserna sjönk som mest vara Kronobergs län med 4 procent. I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna med 1 procent, medan priserna i Stor-Stockholm var oförändrade.

På årsbasis steg priserna i 14 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Blekinge län med 10 procent, följt av Gotlands och Jämtlands län med 6 procent. Sjunkande priser redovisas i fyra län. Stockholms län redovisar den största nedgången med 7 procent följt av Västmanlands län med 3 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Göteborg sjönk priserna med 7 respektive 2 procent, medan priserna i Stor-Malmö steg med 2 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var 2,8 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2018.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
MånadAntal köpMedelpris i 1000-tals krMedeltaxeringsvärde i 1000-tals krKöpeskillingskoefficient (K/T-tal)Procentuell förändring från föregående månad
1712
5 120 3 048 1 530 2,06  
1801
3 757 3 181 1 601 2,06 0
1802
3 885 3 168 1 608 2,04 ‑1
1803
4 298 3 069 1 561 2,04 0
1804
3 897 3 020 1 548 2,03 0
1805
4 307 3 017 1 546 2,03 0
1806
5 839 2 998 1 542 2,04 0
1807
4 835 2 722 1 390 2,06 +1
1808
6 109 3 002 1 522 2,08 +1
1809
3 878 2 738 1 386 2,07 ‑1
1810
4 713 2 787 1 412 2,08 +1
1811
4 836 2 884 1 461 2,08 0
1812[1]
588 2 686 1 366 2,05 ‑1

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m. december 2018

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
 Antal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från före-gående periodFörändring i procent från före-gående år
Län
             
Stockholm
1 423 5 364 1,94 1,94 2,07 0 -7
Uppsala
347 2 912 2,05 2,00 2,08 +3 -1
Södermanland
312 2 615 2,12 2,12 2,14 0 -1
Östergötland
464 2 721 2,24 2,21 2,18 +1 +3
Jönköping
401 2 198 2,14 2,11 2,12 +2 +1
Kronoberg
237 1 867 2,02 2,10 2,02 -4 0
Kalmar
355 1 660 2,04 2,11 1,98 -3 +3
Gotland
71 2 739 2,06 2,10 1,95 -2 +6
Blekinge
188 1 800 2,06 1,93 1,88 +7 +10
Skåne
1 531 2 926 1,98 1,95 1,93 +2 +3
Halland
359 3 281 2,00 2,00 1,98 0 +1
Västra Götaland
1 619 3 041 2,10 2,11 2,10 -1 0
Värmland
333 1 509 2,02 2,05 2,02 -2 0
Örebro
312 1 815 2,13 2,09 2,07 +2 +3
Västmanland
325 2 241 2,21 2,17 2,28 +2 -3
Dalarna
372 1 831 2,16 2,22 2,15 -3 +1
Gävleborg
365 1 617 2,20 2,21 2,09 -1 +5
Västernorrland
336 1 475 2,19 2,21 2,10 -1 +4
Jämtland
129 1 682 2,10 1,98 1,98 +6 +6
Västerbotten
316 1 974 2,28 2,31 2,26 -1 +1
Norrbotten
342 1 487 2,21 2,12 2,13 +4 +4
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 423 5 364 1,94 1,94 2,07 0 -7
Stor-Göteborg
805 4 431 2,04 2,03 2,08 +1 -2
Stor-Malmö
624 3 769 1,98 1,96 1,94 +1 +2
Hela landet
10 137 2 827 2,08 2,07 2,07 0 +1

Tidsperioder: Senaste perioden 2018-10 – 2018-12, Föregående period 2018-07 – 2018-09, Föregående år 2017-10 – 2017-12.

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 invånare)
KodKommunAntal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från föregående periodFörändring i procent från föregående år
0123
Järfälla
53 5 236 1,89 1,88 2,02 0 -7
0126
Huddinge
93 5 073 1,91 1,90 2,07 +1 -8
0127
Botkyrka
58 4 204 1,92 1,99 2,10 -4 -8
0136
Haninge
92 4 152 2,00 1,98 2,13 +1 -6
0160
Täby
86 6 650 1,88 1,90 2,12 -1 -11
0163
Sollentuna
61 6 577 1,84 1,89 2,08 -2 -11
0180
Stockholm
193 6 611 1,91 1,92 2,02 0 -6
0181
Södertälje
61 3 552 1,98 1,96 2,09 +1 -5
0182
Nacka
72 8 022 1,83 1,82 1,93 +1 -5
0188
Norrtälje
83 2 713 2,15 2,09 2,21 +3 -3
0380
Uppsala
123 3 752 2,04 1,91 2,00 +7 +2
0480
Nyköping
72 2 802 2,07 2,16 2,17 -4 -4
0484
Eskilstuna
70 2 894 2,21 2,19 2,22 +1 0
0580
Linköping
114 3 762 2,07 2,05 2,02 +1 +2
0581
Norrköping
100 3 200 2,19 2,15 2,21 +2 -1
0680
Jönköping
125 3 496 2,15 2,17 2,18 -1 -1
0780
Växjö
70 3 089 1,91 2,19 2,12 -13 -10
0880
Kalmar
78 2 561 2,00 2,14 2,07 -7 -3
0980
Gotland
71 2 739 2,06 2,10 1,95 -2 +6
1080
Karlskrona
64 2 176 2,06 1,93 1,81 +7 +13
1280
Malmö
148 4 606 1,88 1,91 1,90 -2 -1
1281
Lund
78 4 121 2,05 2,00 1,90 +2 +8
1283
Helsingborg
115 3 940 1,85 1,88 1,77 -1 +5
1290
Kristianstad
101 2 033 2,05 1,97 1,99 +4 +3
1293
Hässleholm
79 1 474 2,04 2,07 2,08 -1 -2
1380
Halmstad
85 3 012 1,96 1,99 1,95 -2 +1
1383
Varberg
63 3 187 2,12 2,20 2,11 -3 0
1384
Kungsbacka
100 4 826 1,87 1,86 1,97 0 -5
1480
Göteborg
222 5 349 2,04 2,00 2,07 +2 -2
1481
Mölndal
72 4 906 2,01 2,00 2,10 0 -4
1485
Uddevalla
58 2 458 1,91 2,12 1,97 -10 -3
1488
Trollhättan
46 2 564 2,24 2,19 2,21 +2 +1
1490
Borås
102 2 832 2,24 2,11 2,05 +6 +9
1496
Skövde
55 2 591 2,05 2,14 2,11 -4 -3
1780
Karlstad
81 2 543 2,08 1,94 2,01 +7 +4
1880
Örebro
79 2 998 1,98 1,98 1,94 0 +2
1980
Västerås
116 3 293 2,03 2,06 2,11 -1 -4
2080
Falun
68 2 912 2,15 2,25 2,14 -4 0
2081
Borlänge
60 2 224 1,90 1,99 1,98 -4 -4
2180
Gävle
93 2 864 2,21 2,16 2,18 +3 +2
2281
Sundsvall
116 2 307 2,27 2,39 2,17 -5 +5
2284
Örnsköldsvik
77 1 305 2,21 2,07 2,02 +6 +9
2380
Östersund
39 2 654 1,84 1,84 1,90 0 -3
2480
Umeå
101 3 363 2,10 2,06 2,12 +2 -1
2482
Skellefteå
107 1 734 2,44 2,48 2,50 -1 -2
2580
Luleå
71 2 488 2,03 2,02 2,01 +1 +1

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2015 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

2019-02-07 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se