Till innehåll på sidan

Småhusbarometern t.o.m. januari 2019

Oförändrade småhuspriser

Statistiknyhet från SCB 2019-02-07 9.30

Småhuspriserna var oförändrade den senaste tremånadersperioden november 2018 – januari 2019, jämfört med den föregående perioden augusti - oktober 2018. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, var priserna oförändrade.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas sjunkande priser i 8 av Sveriges 21 län, samtidigt som det i 6 län redovisas stigande priser. Den största prisnedgången på länsnivå redovisas i Gotlands och Kronobergs län med 6 procent. Det län där priserna steg som mest var Blekinge län med 5 procent, följt av Uppsala län med 3 procent. I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna med 2 respektive 1 procent, medan priserna i Stor-Stockholm var oförändrade.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 10 län, samtidigt som priserna sjönk i 8 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Blekinge län med 8 procent, följt av Gävleborgs län med 4 procent. Det län där priserna sjönk som mest var Stockholms län med 6 procent, följt av Södermanlands län med 3 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Göteborg sjönk priserna med 6 respektive 1 procent, medan priserna i Stor-Malmö steg med 3 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var 2,95 miljoner kronor för perioden november 2018 – januari 2019. På länsnivå spänner medelpriset från 1,52 miljoner i Norrbottens län till 5,57 miljoner i Stockholms län.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
MånadAntal köpMedelpris i 1000-tals krMedeltaxeringsvärde i 1000-tals krKöpeskillingskoefficient (K/T-tal)Procentuell förändring från föregående månad
1801
3 768 3 180 1 601 2,06  
1802
3 886 3 169 1 608 2,04 ‑1
1803
4 299 3 069 1 561 2,04 0
1804
3 900 3 021 1 548 2,03 0
1805
4 313 3 020 1 547 2,03 0
1806
5 847 2 996 1 540 2,04 0
1807
4 839 2 722 1 390 2,06 +1
1808
6 131 2 999 1 520 2,08 +1
1809
3 904 2 743 1 388 2,07 ‑1
1810
4 952 2 774 1 408 2,08 0
1811
5 730 2 890 1 468 2,07 0
1812
3 590 2 975 1 502 2,06 ‑1
1901[1]
1 425 3 111 1 576 2,07 0

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m. januari 2019

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
 Antal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från före-gående periodFörändring i procent från före-gående år
Län
             
Stockholm
1 573 5 572 1,93 1,94 2,06 0 -6
Uppsala
395 3 094 2,07 2,01 2,07 +3 0
Södermanland
356 2 530 2,08 2,14 2,15 -3 -3
Östergötland
482 2 788 2,23 2,22 2,20 0 +1
Jönköping
461 2 174 2,10 2,11 2,11 0 -1
Kronoberg
242 2 106 2,00 2,12 2,03 -6 -1
Kalmar
352 1 693 2,04 2,10 2,00 -3 +2
Gotland
84 2 715 2,00 2,13 1,96 -6 +2
Blekinge
203 1 877 2,09 1,98 1,93 +5 +8
Skåne
1 598 2 983 1,99 1,96 1,93 +2 +3
Halland
395 3 378 1,99 2,00 2,00 0 0
Västra Götaland
1 773 3 063 2,11 2,12 2,10 -1 0
Värmland
337 1 586 2,00 2,06 2,01 -3 -1
Örebro
342 1 847 2,08 2,12 2,04 -2 +2
Västmanland
336 2 429 2,20 2,17 2,24 +1 -2
Dalarna
349 1 827 2,21 2,16 2,24 +2 -1
Gävleborg
379 1 640 2,22 2,21 2,13 0 +4
Västernorrland
326 1 592 2,16 2,16 2,12 0 +2
Jämtland
113 1 969 2,03 2,04 2,01 0 +1
Västerbotten
337 2 192 2,21 2,33 2,26 -5 -2
Norrbotten
312 1 524 2,16 2,14 2,11 +1 +3
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 573 5 572 1,93 1,94 2,06 0 -6
Stor-Göteborg
903 4 463 2,06 2,02 2,08 +2 -1
Stor-Malmö
673 3 882 1,99 1,97 1,94 +1 +3
Hela landet
10 745 2 948 2,07 2,07 2,07 0 0

Tidsperioder: Senaste perioden 2018-11 – 2019-01, Föregående period 2018-08 – 2018-10, Föregående år 2017-11 – 2018-01.

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 invånare)
KodKommunAntal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från föregående periodFörändring i procent från föregående år
0123
Järfälla
59 4 987 1,92 1,92 2,04 0 -6
0126
Huddinge
90 5 130 1,90 1,90 2,06 0 -8
0127
Botkyrka
60 4 286 1,97 1,95 2,05 +1 -4
0136
Haninge
98 4 151 1,99 1,98 2,12 +1 -6
0160
Täby
107 6 689 1,92 1,89 2,11 +2 -9
0163
Sollentuna
71 6 475 1,91 1,85 2,06 +3 -7
0180
Stockholm
260 6 597 1,93 1,91 2,03 +1 -5
0181
Södertälje
57 3 528 1,95 2,02 2,12 -3 -8
0182
Nacka
99 7 765 1,81 1,83 1,94 -1 -7
0188
Norrtälje
78 2 757 2,10 2,11 2,12 0 -1
0380
Uppsala
147 3 952 2,02 1,97 1,97 +3 +2
0480
Nyköping
64 2 765 2,21 2,12 2,16 +4 +3
0484
Eskilstuna
96 2 629 2,07 2,24 2,21 -8 -7
0580
Linköping
160 3 680 2,04 2,06 2,06 -1 -1
0581
Norrköping
88 3 167 2,19 2,17 2,20 +1 0
0680
Jönköping
144 3 458 2,12 2,16 2,24 -2 -6
0780
Växjö
95 3 205 1,93 2,16 2,08 -11 -7
0880
Kalmar
78 2 797 2,02 2,12 2,12 -5 -5
0980
Gotland
84 2 715 2,00 2,13 1,96 -6 +2
1080
Karlskrona
74 2 118 2,04 2,02 1,87 +1 +9
1280
Malmö
174 4 577 1,91 1,90 1,89 0 +1
1281
Lund
100 4 210 2,07 1,94 1,88 +7 +10
1283
Helsingborg
127 3 982 1,87 1,86 1,79 0 +4
1290
Kristianstad
114 2 056 2,06 1,98 1,93 +4 +6
1293
Hässleholm
77 1 387 2,08 2,10 2,02 -1 +3
1380
Halmstad
92 3 128 1,95 2,00 1,98 -3 -2
1383
Varberg
62 3 350 2,19 2,13 2,11 +3 +4
1384
Kungsbacka
125 4 887 1,90 1,83 2,01 +4 -5
1480
Göteborg
264 5 371 2,05 2,01 2,06 +2 0
1481
Mölndal
79 4 917 2,02 2,03 2,05 0 -1
1485
Uddevalla
63 2 664 1,97 2,05 1,97 -4 0
1488
Trollhättan
65 2 514 2,17 2,31 2,20 -6 -1
1490
Borås
104 2 898 2,26 2,13 2,07 +6 +9
1496
Skövde
60 2 602 2,10 2,03 2,12 +3 -1
1780
Karlstad
81 2 714 2,09 2,00 2,05 +5 +2
1880
Örebro
93 3 054 1,96 1,99 1,92 -2 +2
1980
Västerås
145 3 331 2,03 2,09 2,08 -3 -2
2080
Falun
73 2 707 2,17 2,21 2,15 -2 +1
2081
Borlänge
50 2 116 1,86 2,01 2,02 -7 -8
2180
Gävle
101 2 813 2,19 2,18 2,17 +1 +1
2281
Sundsvall
130 2 309 2,16 2,34 2,18 -8 -1
2284
Örnsköldsvik
83 1 374 2,18 2,02 2,03 +8 +7
2380
Östersund
39 2 755 1,84 1,89 1,92 -3 -4
2480
Umeå
140 3 400 2,16 2,05 2,12 +5 +2
2482
Skellefteå
98 1 686 2,26 2,52 2,52 -10 -10
2580
Luleå
79 2 365 1,98 1,91 1,98 +4 0

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2015 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

2019-03-07 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se