Till innehåll på sidan

Småhusbarometern t.o.m. juli 2018:

Oförändrade småhuspriser

Statistiknyhet från SCB 2018-08-09 9.30

Småhuspriserna var oförändrade under den senaste tremånadersperioden maj – juli 2018, jämfört med den föregående perioden februari – april 2018. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med nästan 1 procent.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 10 av Sveriges 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Jämtlands och Kalmar län med 3 procent. Det län där priserna sjönk som mest var Västernorrlands län med 6 procent, följt av Dalarnas och Västmanlands län med 3 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Malmö sjönk priserna med 1 procent, medan priserna i Stor-Göteborg var oförändrade.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 15 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Blekinge län med 6 procent, följt av Kalmar och Örebro län med 5 procent. I fyra län sjönk småhuspriserna. Det län där priserna sjönk som mest var Stockholms län med 6 procent, följt av Uppsala län med 2 procent. I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Stockholm sjönk priserna med 2 respektive 6 procent, medan priserna i Stor-Malmö steg med 2 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var nästan 3 miljoner kronor för perioden maj – juli 2018.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
MånadAntal
köp
Medelpris i
1000-tals kr
Medeltaxerings-
värde i 1000-
tals kr
Köpeskillings-
koefficient
(K/T-tal)
Procentuell
förändring
från
föregående
månad
1707
4 814 2 844 1 435 2,04  
1708
5 640 3 041 1 514 2,07 +1
1709
5 570 2 994 1 487 2,06 0
1710
4 768 2 926 1 476 2,05 ‑1
1711
5 225 2 971 1 470 2,09 +2
1712
5 120 3 048 1 530 2,06 ‑1
1801
3 746 3 183 1 602 2,06 0
1802
3 866 3 166 1 606 2,04 ‑1
1803
4 266 3 066 1 559 2,04 0
1804
3 827 3 028 1 552 2,03 0
1805
4 128 3 013 1 545 2,03 0
1806
4 806 2 980 1 530 2,04 +1
1807[1]
498 2 754 1 407 2,06 +1

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m. juli 2018

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
 Antal
köp
senaste
period
Medelpris
senaste
period
(tkr)
K/T-tal
senaste
period
K/T-tal
före-
gående
period
K/T-tal
före-
gående
år
Förändring
i procent
från före-
gående
period
Förändring
i procent
från före-
gående år
Län
             
Stockholm
1 458 5 641 1,96 1,97 2,07 -1 -6
Uppsala
336 3 204 2,00 2,00 2,03 0 -2
Södermanland
315 2 507 2,12 2,08 2,11 +2 +1
Östergötland
430 2 842 2,14 2,12 2,15 +1 -1
Jönköping
362 2 238 2,12 2,16 2,04 -2 +4
Kronoberg
189 1 928 2,01 2,00 1,99 0 +1
Kalmar
298 1 711 2,02 1,97 1,92 +3 +5
Gotland
59 2 442 2,06 2,07 2,06 0 0
Blekinge
203 1 717 1,92 1,95 1,82 -1 +6
Skåne
1 367 2 965 1,91 1,93 1,87 -1 +2
Halland
407 3 443 1,96 1,93 1,96 +2 0
Västra Götaland
1 528 3 067 2,11 2,08 2,06 +1 +2
Värmland
296 1 666 2,00 1,96 1,92 +2 +4
Örebro
344 1 946 2,06 2,03 1,97 +2 +5
Västmanland
304 2 236 2,14 2,21 2,12 -3 +1
Dalarna
323 1 726 2,15 2,22 2,12 -3 +1
Gävleborg
318 1 720 2,16 2,14 2,09 +1 +4
Västernorrland
247 1 509 2,13 2,27 2,14 -6 -1
Jämtland
140 1 692 1,93 1,87 1,92 +3 +1
Västerbotten
251 2 066 2,24 2,27 2,19 -1 +2
Norrbotten
257 1 649 2,12 2,07 2,08 +2 +2
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 458 5 641 1,96 1,97 2,07 -1 -6
Stor-Göteborg
803 4 483 2,03 2,03 2,06 0 -2
Stor-Malmö
584 3 801 1,90 1,93 1,87 -1 +2
Hela landet
9 432 2 982 2,04 2,04 2,03 0 +1

Tidsperioder: Senaste perioden 2018-05 - 2018-07 Föregående period 2018-02 - 2018-04 Föregående år 2017-05 - 2017-07

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv)
KodKommunAntal
köp
senaste
period
Medelpris
senaste
period
(tkr)
K/T-tal
senaste
period
K/T-tal
före-
gående
period
K/T-tal
före-
gående
år
Förändring
i procent
från
föregående
period
Förändring
i procent
från
föregående
år
0123
Järfälla
45 4 713 1,89 1,99 2,05 -5 -8
0126
Huddinge
100 5 109 1,93 1,98 2,18 -2 -12
0127
Botkyrka
68 4 086 1,96 2,01 2,06 -2 -5
0136
Haninge
74 4 376 2,00 2,00 2,13 0 -6
0160
Täby
83 6 919 1,96 1,94 2,07 +1 -5
0163
Sollentuna
51 6 900 1,88 2,01 2,03 -7 -7
0180
Stockholm
236 7 177 1,92 1,96 2,05 -2 -7
0181
Södertälje
68 3 774 2,05 1,93 2,03 +6 +1
0182
Nacka
84 7 593 1,85 1,93 2,06 -4 -10
0188
Norrtälje
84 2 643 2,11 2,01 2,16 +5 -2
0380
Uppsala
147 4 195 1,89 1,97 1,89 -4 0
0480
Nyköping
66 2 584 2,05 2,13 2,06 -4 -1
0484
Eskilstuna
72 2 830 2,26 2,12 2,20 +7 +3
0580
Linköping
138 3 802 1,98 2,01 2,00 -1 -1
0581
Norrköping
126 3 084 2,08 2,11 2,16 -1 -4
0680
Jönköping
107 3 555 2,08 2,19 2,04 -5 +2
0780
Växjö
65 2 955 2,01 1,98 2,02 +1 -1
0880
Kalmar
82 2 407 2,11 2,04 2,01 +4 +5
0980
Gotland
59 2 442 2,06 2,07 2,06 0 0
1080
Karlskrona
73 2 303 2,02 2,01 1,86 +1 +9
1280
Malmö
158 4 244 1,83 1,86 1,85 -2 -1
1281
Lund
64 4 221 1,95 1,94 1,82 0 +7
1283
Helsingborg
123 3 871 1,80 1,79 1,72 +1 +5
1290
Kristianstad
78 2 133 2,01 2,00 1,85 0 +8
1293
Hässleholm
79 1 543 2,06 2,14 1,90 -4 +9
1380
Halmstad
123 3 261 1,88 1,89 1,87 -1 +1
1383
Varberg
49 3 208 2,04 2,06 2,07 -1 -1
1384
Kungsbacka
133 4 632 1,95 1,89 1,96 +3 -1
1480
Göteborg
249 5 493 2,02 2,03 2,05 -1 -1
1481
Mölndal
53 4 798 1,98 2,00 2,02 -1 -2
1485
Uddevalla
46 2 881 2,09 1,98 2,01 +6 +4
1488
Trollhättan
46 2 830 2,07 2,03 2,17 +2 -4
1490
Borås
96 2 533 2,16 2,05 2,04 +5 +6
1496
Skövde
40 2 379 2,09 2,09 2,10 0 0
1780
Karlstad
78 2 557 1,89 1,92 1,99 -2 -5
1880
Örebro
102 3 238 1,99 1,94 1,82 +3 +9
1980
Västerås
114 3 263 2,05 2,02 2,02 +2 +1
2080
Falun
51 2 344 2,00 2,16 2,06 -7 -3
2081
Borlänge
48 2 291 2,00 1,88 1,98 +6 +1
2180
Gävle
97 2 720 2,10 2,08 2,15 +1 -2
2281
Sundsvall
89 2 398 2,15 2,38 2,16 -10 0
2284
Örnsköldsvik
55 1 240 2,15 2,14 2,10 0 +2
2380
Östersund
45 2 633 1,83 1,75 1,75 +4 +4
2480
Umeå
98 3 472 2,12 2,08 2,03 +2 +4
2482
Skellefteå
65 1 639 2,56 2,51 2,39 +2 +7
2580
Luleå
68 2 635 1,99 2,06 1,92 -4 +4

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2015 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

2018-09-06 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Magnus Walestad

Telefon
010-479 44 18
E-post
magnus.walestad@scb.se