Till innehåll på sidan

Småhusbarometern t.o.m. juli 2019

Priserna på småhus stiger

Statistiknyhet från SCB 2019-08-08 9.30

Småhuspriserna på riksnivå steg med nästan 3 procent under tremånadersperioden maj–juli 2019, jämfört med tremånadersperioden före, februari–april. Jämfört med maj till juli 2018 har priserna stigit med 3 procent på riksnivå.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 19 av Sveriges 21 län. Den största prisuppgången på länsnivå redovisas i Jämtlands län med 7 procent, följt av Dalarnas och Norrbottens län med 6 procent. Sjunkande priser redovisas endast i Kronobergs län, där sjönk priserna med 1 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Malmö steg priserna med 3 procent, medan priserna i Stor-Göteborg var oförändrade.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 17 län, samtidigt som priserna sjönk i tre län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Blekinge län med 8 procent, följt av Dalarnas län med 7 procent. Sjunkande priser redovisas i Västernorrlands, Norrbottens och Kronobergs län. Där sjönk priserna med 1 procent. I storstadsregionerna Stor-Göteborg, Stor- Stockholm och Stor-Malmö steg priserna med mellan 1 och 6 procent.

Det genomsnittliga priset i landet för ett småhus för permanent boende var 3 miljoner kronor för perioden maj–juli 2019.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet

Månad

Antal köp Medelpris i 1000-tals kr Medeltaxeringsvärde i 1000-tals kr Köpeskillingskoefficient (K/T-tal) Procentuell förändring från föregående månad
1807
4 817 2 755 1 841 1,63  
1808
6 133 3 021 2 015 1,64 +1
1809
4 001 2 783 1 833 1,65 +1
1810
5 227 2 793 1 860 1,64 ‑1
1811
6 142 2 895 1 932 1,64 0
1812
4 111 2 970 1 977 1,62 ‑1
1901
3 901 3 189 2 145 1,61 ‑1
1902
3 542 2 992 1 998 1,61 0
1903
3 736 3 105 2 084 1,62 0
1904
4 237 3 019 2 008 1,63 +1
1905
4 749 2 968 1 955 1,66 +1
1906
4 271 3 048 2 019 1,66 0
1907[1]
1 255 2 887 1 846 1,71 +3

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m. juli 2019

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
  Antal köp senaste period Medelpris senaste period (tkr) K/T-tal senaste period K/T-tal före-gående period K/T-tal före-gående år Förändring i procent från före-gående period Förändring i procent från före-gående år
Län
             
Stockholm
1 561 5 390 1,40 1,36 1,38 +3 +1
Uppsala
356 3 001 1,53 1,47 1,51 +4 +1
Södermanland
338 2 704 1,63 1,64 1,60 0 +2
Östergötland
449 2 737 1,72 1,66 1,65 +3 +4
Jönköping
424 2 223 1,74 1,70 1,71 +3 +2
Kronoberg
206 1 908 1,70 1,71 1,71 -1 -1
Kalmar
378 1 721 1,75 1,73 1,70 +2 +3
Gotland
78 3 040 1,73 1,72 1,68 +1 +3
Blekinge
222 1 876 1,84 1,81 1,70 +2 +8
Skåne
1 505 3 070 1,71 1,68 1,62 +2 +6
Halland
398 3 372 1,61 1,57 1,57 +3 +3
Västra Götaland
1 660 3 255 1,67 1,64 1,63 +2 +3
Värmland
308 1 801 1,80 1,72 1,71 +4 +5
Örebro
384 1 987 1,74 1,67 1,66 +4 +5
Västmanland
269 2 410 1,70 1,65 1,63 +3 +4
Dalarna
346 1 909 1,89 1,78 1,76 +6 +7
Gävleborg
346 1 855 1,82 1,76 1,76 +3 +3
Västernorrland
316 1 451 1,74 1,72 1,76 +1 -1
Jämtland
136 1 814 1,72 1,60 1,65 +7 +4
Västerbotten
301 2 096 1,73 1,67 1,73 +4 0
Norrbotten
294 1 714 1,69 1,60 1,71 +6 -1
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 561 5 390 1,40 1,36 1,38 +3 +1
Stor-Göteborg
893 4 564 1,55 1,55 1,54 0 +1
Stor-Malmö
612 4 012 1,67 1,62 1,57 +3 +6
Hela landet
10 275 2 992 1,66 1,62 1,61 +3 +3

Tidsperioder: Senaste perioden 2019-05 – 2019-07, Föregående period 2019-02 – 2019-04, Föregående år 2018-05 – 2018-07.

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 invånare)

Kod

Kommun

Antal köp senaste period Medelpris senaste period (tkr) K/T-tal senaste period K/T-tal före-gående period K/T-tal före-gående år Förändring i procent från föregående period Förändring i procent från föregående år
0123
Järfälla
59 4 750 1,20 1,25 1,24 -4 -4
0126
Huddinge
96 5 018 1,36 1,33 1,33 +2 +2
0127
Botkyrka
89 3 996 1,32 1,31 1,32 +1 0
0136
Haninge
80 4 196 1,39 1,34 1,37 +4 +1
0160
Täby
85 6 861 1,31 1,33 1,35 -1 -3
0163
Sollentuna
67 6 863 1,38 1,31 1,34 +5 +2
0180
Stockholm
213 7 137 1,31 1,29 1,29 +2 +2
0181
Södertälje
75 3 707 1,54 1,50 1,49 +3 +4
0182
Nacka
98 7 366 1,37 1,34 1,39 +3 -1
0188
Norrtälje
110 2 813 1,72 1,55 1,58 +11 +9
0380
Uppsala
117 3 833 1,48 1,38 1,46 +7 +1
0480
Nyköping
52 3 164 1,73 1,70 1,56 +2 +11
0484
Eskilstuna
74 2 825 1,57 1,52 1,57 +3 0
0580
Linköping
120 3 602 1,63 1,57 1,54 +3 +6
0581
Norrköping
106 3 060 1,65 1,56 1,58 +6 +5
0680
Jönköping
129 3 461 1,51 1,60 1,57 -6 -4
0780
Växjö
63 2 984 1,53 1,58 1,57 -3 -2
0880
Kalmar
81 2 958 1,67 1,72 1,64 -2 +2
0980
Gotland
78 3 040 1,73 1,72 1,68 +1 +3
1080
Karlskrona
78 2 375 1,92 1,78 1,70 +8 +13
1280
Malmö
168 4 571 1,56 1,52 1,47 +3 +6
1281
Lund
75 4 515 1,68 1,68 1,65 0 +2
1283
Helsingborg
121 4 040 1,66 1,62 1,60 +3 +4
1290
Kristianstad
110 2 183 1,68 1,67 1,69 +1 -1
1293
Hässleholm
99 1 468 1,81 1,87 1,72 -3 +5
1380
Halmstad
119 3 163 1,64 1,52 1,53 +8 +7
1383
Varberg
57 3 409 1,47 1,58 1,55 -7 -5
1384
Kungsbacka
115 4 926 1,50 1,54 1,54 -3 -3
1480
Göteborg
273 5 624 1,52 1,51 1,49 +1 +2
1481
Mölndal
52 5 026 1,55 1,46 1,45 +7 +7
1485
Uddevalla
59 2 851 1,56 1,52 1,61 +3 -3
1488
Trollhättan
47 2 564 1,64 1,59 1,53 +3 +7
1490
Borås
104 2 911 1,70 1,70 1,66 0 +3
1496
Skövde
59 2 584 1,60 1,61 1,61 0 -1
1780
Karlstad
69 3 159 1,52 1,54 1,51 -1 +1
1880
Örebro
131 3 191 1,53 1,52 1,50 0 +2
1980
Västerås
119 3 421 1,55 1,54 1,48 +1 +5
2080
Falun
57 2 853 1,84 1,59 1,61 +16 +14
2081
Borlänge
45 2 451 1,61 1,46 1,53 +10 +5
2180
Gävle
109 2 838 1,66 1,58 1,59 +5 +5
2281
Sundsvall
107 2 197 1,59 1,62 1,68 -2 -5
2284
Örnsköldsvik
69 1 348 1,78 1,78 1,88 0 -6
2380
Östersund
51 2 805 1,49 1,52 1,47 -2 +1
2480
Umeå
97 3 717 1,52 1,50 1,55 +1 -2
2482
Skellefteå
105 1 691 1,77 1,64 1,81 +8 -2
2580
Luleå
69 2 705 1,45 1,35 1,53 +8 -5

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller inte. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2018 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

2019-09-12 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se