Till innehåll på sidan

Småhusbarometern t.o.m. juni 2018:

Oförändrade småhuspriser

Statistiknyhet från SCB 2018-07-05 9.30

Småhuspriserna var oförändrade under andra kvartalet 2018, jämfört första kvartalet. På årsbasis, andra kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med drygt 1 procent.

Mellan de två senaste kvartalen redovisas sjunkande priser i 10 av Sveriges 21 län. Det län där priserna sjönk som mest var Dalarnas län, där sjönk priserna 4 procent. I sju län steg priserna. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Värmlands län med 5 procent, följt av Kronobergs och Norrbottens län med 4 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Malmö sjönk priserna med 2 procent, medan priserna i Stor-Göteborg var oförändrade.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 17 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Blekinge län med 9 procent, följt av Jönköpings, Värmlands och Västernorrlands län med 7 procent. I fyra län sjönk småhuspriserna. Det län där priserna sjönk som mest var Stockholms län med 6 procent, följt av Uppsala län med 4 procent. I storstadsregionen Stor-Malmö steg priserna med 3 procent, medan priserna i Stor-Göteborg och Stor-Stockholm sjönk med 1 respektive 6 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var 3 miljoner kronor under andra kvartalet 2018. På länsnivå spänner medelpriset från 1,6 miljoner i Gävleborgs län till 5,6 miljoner i Stockholms län.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
MånadAntal köpMedelpris i 1000-tals krMedeltaxerings-
värde i 1000-tals kr
Köpeskillings-
koefficient (K/T-tal)
Procentuell förändring
från
föregående månad
1706
6 803 3 081 1 556 2,03  
1707
4 814 2 844 1 435 2,04 0
1708
5 640 3 041 1 514 2,07 +1
1709
5 570 2 994 1 487 2,06 0
1710
4 768 2 926 1 476 2,05 ‑1
1711
5 225 2 971 1 470 2,09 +2
1712
5 120 3 048 1 530 2,06 ‑1
1801
3 744 3 182 1 601 2,06 0
1802
3 858 3 166 1 606 2,04 ‑1
1803
4 245 3 061 1 557 2,04 0
1804
3 676 3 037 1 553 2,04 0
1805
3 655 3 023 1 547 2,03 0
1806[1]
1 497 2 943 1 509 2,05 +1

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m. juni 2018

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
 Antal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från före-gående periodFörändring i procent från före-gående år
Län
             
Stockholm
1 413 5 577 1,95 1,99 2,07 -2 -6
Uppsala
316 3 241 1,97 2,01 2,04 -2 -4
Södermanland
281 2 597 2,13 2,10 2,06 +2 +3
Östergötland
391 2 807 2,12 2,16 2,15 -2 -1
Jönköping
366 2 261 2,13 2,16 1,99 -1 +7
Kronoberg
149 1 984 2,05 1,97 1,95 +4 +5
Kalmar
313 1 791 1,99 2,00 1,94 -1 +3
Gotland
57 2 342 2,04 2,05 2,00 -1 +2
Blekinge
178 1 736 1,95 1,96 1,78 0 +9
Skåne
1 363 2 982 1,92 1,93 1,84 -1 +4
Halland
358 3 408 1,97 1,93 1,96 +2 +1
Västra Götaland
1 408 3 104 2,09 2,08 2,04 0 +2
Värmland
282 1 751 2,05 1,94 1,92 +5 +7
Örebro
323 1 944 2,05 2,03 1,97 +1 +4
Västmanland
265 2 220 2,19 2,18 2,10 +1 +4
Dalarna
276 1 776 2,16 2,24 2,09 -4 +3
Gävleborg
303 1 627 2,13 2,18 2,08 -2 +3
Västernorrland
226 1 697 2,24 2,23 2,10 0 +7
Jämtland
113 1 660 1,91 1,94 1,97 -2 -3
Västerbotten
206 2 166 2,27 2,27 2,15 0 +5
Norrbotten
241 1 644 2,13 2,05 2,07 +4 +3
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 413 5 577 1,95 1,99 2,07 -2 -6
Stor-Göteborg
743 4 442 2,04 2,04 2,05 0 -1
Stor-Malmö
598 3 802 1,90 1,94 1,84 -2 +3
Hela landet
8 828 3 015 2,04 2,05 2,01 0 +1

Tidsperioder: Senaste perioden 2018-04 - 2018-06 Föregående period 2018-01 - 2018-03 Föregående år 2017-04 - 2017-06

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv)
KodKommunAntal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från föregående periodFörändring i procent från föregående år
0123
Järfälla
43 4 633 1,87 2,04 2,06 -8 -9
0126
Huddinge
108 4 914 1,92 2,02 2,22 -5 -13
0127
Botkyrka
63 4 007 1,96 1,99 2,10 -2 -7
0136
Haninge
72 4 277 1,99 2,01 2,17 -1 -8
0160
Täby
77 6 561 1,93 1,98 2,08 -3 -7
0163
Sollentuna
59 6 922 1,92 2,04 2,00 -6 -4
0180
Stockholm
241 6 852 1,94 1,98 2,04 -2 -5
0181
Södertälje
72 3 749 2,03 1,97 1,98 +3 +2
0182
Nacka
82 7 896 1,86 1,96 2,02 -5 -8
0188
Norrtälje
59 2 866 2,11 1,98 2,17 +7 -3
0380
Uppsala
139 4 215 1,92 1,98 1,91 -3 0
0480
Nyköping
52 2 849 2,10 2,12 2,03 -1 +3
0484
Eskilstuna
62 3 043 2,24 2,10 2,07 +7 +8
0580
Linköping
104 3 781 1,97 2,07 1,97 -5 0
0581
Norrköping
124 3 166 2,06 2,15 2,16 -4 -5
0680
Jönköping
99 3 574 2,10 2,24 2,01 -6 +5
0780
Växjö
53 2 866 1,97 1,96 2,02 +1 -2
0880
Kalmar
88 2 712 2,17 2,09 1,97 +3 +10
0980
Gotland
57 2 342 2,04 2,05 2,00 -1 +2
1080
Karlskrona
65 2 174 1,97 2,03 1,79 -3 +10
1280
Malmö
178 4 330 1,82 1,88 1,84 -3 -2
1281
Lund
67 3 876 1,94 1,91 1,82 +2 +7
1283
Helsingborg
116 3 799 1,83 1,78 1,69 +3 +9
1290
Kristianstad
83 2 044 1,94 1,98 1,86 -2 +5
1293
Hässleholm
79 1 508 2,01 2,20 1,87 -8 +8
1380
Halmstad
111 3 183 1,89 1,89 1,86 0 +2
1383
Varberg
51 3 291 2,09 2,01 2,08 +4 0
1384
Kungsbacka
108 4 666 1,94 1,93 1,97 0 -1
1480
Göteborg
260 5 189 2,05 2,02 2,01 +2 +2
1481
Mölndal
54 4 828 1,98 1,99 2,03 -1 -2
1485
Uddevalla
53 2 698 1,96 1,93 1,97 +1 -1
1488
Trollhättan
42 2 795 2,03 2,01 2,12 +1 -4
1490
Borås
112 2 628 2,10 2,08 2,06 +1 +2
1496
Skövde
42 2 550 2,03 2,12 2,14 -4 -5
1780
Karlstad
71 2 738 2,04 1,93 1,97 +6 +3
1880
Örebro
100 3 189 1,92 1,94 1,85 -1 +4
1980
Västerås
102 3 081 2,04 2,02 2,01 +1 +1
2080
Falun
47 2 589 2,07 2,13 2,03 -3 +2
2081
Borlänge
43 2 261 1,92 1,94 2,00 -1 -4
2180
Gävle
84 2 548 2,10 2,07 2,15 +2 -2
2281
Sundsvall
99 2 455 2,19 2,33 2,16 -6 +1
2284
Örnsköldsvik
44 1 465 2,37 2,12 2,08 +12 +14
2380
Östersund
37 2 792 1,82 1,83 1,76 -1 +3
2480
Umeå
74 3 796 2,09 2,09 2,00 0 +5
2482
Skellefteå
66 1 597 2,52 2,59 2,33 -3 +8
2580
Luleå
65 2 766 2,00 1,99 1,98 +1 +1

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2015 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

2018-08-09 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se