Till innehåll på sidan

Småhusbarometern t.o.m. maj 2017:

Stigande småhuspriser

Statistiknyhet från SCB 2017-06-09 9.30

Småhuspriserna steg med nästan 3 procent under den senaste tremånadersperioden mars–maj 2017, jämfört med den föregående perioden december 2016–februari 2017. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med drygt 9 procent.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 16 av Sveriges 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå var 8 procent, vilket redovisas i Jämtlands län. I fyra län redovisas sjunkande priser. Den största prisnedgången återfinns i Gotlands län med 3 procent. I storstadsregionerna Stor- Stockholm, Stor-Malmö och Stor-Göteborg steg priserna mellan 1 och 3 procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 20 av 21 län. Den högsta prisutvecklingen på länsnivå redovisas i Östergötlands län med 17 procent, följt av Västernorrlands län med 14 procent. Det enda länet där priserna inte steg var Blekinge län, där var priserna oförändrade. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Malmö och Stor-Göteborg steg priserna mellan 5 och 11 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet uppgick till nästan 2,9 miljoner kronor under perioden mars–maj 2017.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet

Månad

Antal köp Medelpris i 1000-tals kr Medeltaxeringsvärde i 1000-tals kr Köpeskillingskoefficient (K/T-tal) Procentuell förändring från föregående månad
1605
4 990 2 794 1 555 1,82  
1606
5 631 2 811 1 541 1,85 +2
1607
5 552 2 676 1 452 1,88 +2
1608
5 540 2 888 1 534 1,91 +1
1609
5 779 2 771 1 493 1,90 ‑1
1610
4 042 2 633 1 420 1,89 0
1611
4 571 2 750 1 472 1,91 +1
1612
4 755 2 900 1 540 1,92 +1
1701
3 441 2 965 1 561 1,92 0
1702
2 944 2 944 1 553 1,92 0
1703
3 378 2 880 1 507 1,95 +1
1704
2 965 2 923 1 508 1,99 +2
1705[1]
1 837 2 813 1 441 1,99 0

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m. maj 2017

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
  Antal köp senaste period Medelpris senaste period (tkr) K/T-tal senaste period K/T-tal före-gående period K/T-tal före-gående år Förändring i procent från före-gående period Förändring i procent från före-gående år
Län
             
Stockholm
1 200 5 759 2,02 2,00 1,93 +1 +5
Uppsala
283 3 063 2,01 1,99 1,87 +1 +7
Södermanland
301 2 427 2,01 2,03 1,81 -1 +11
Östergötland
350 2 509 2,12 1,97 1,81 +7 +17
Jönköping
332 1 931 1,94 1,91 1,76 +2 +10
Kronoberg
195 1 833 1,90 1,91 1,69 -1 +12
Kalmar
278 1 691 1,91 1,83 1,75 +5 +9
Gotland
56 2 918 1,87 1,93 1,79 -3 +5
Blekinge
164 1 461 1,73 1,76 1,73 -2 0
Skåne
1 304 2 715 1,82 1,78 1,66 +2 +9
Halland
301 3 195 1,96 1,85 1,74 +6 +13
Västra Götaland
1 322 3 082 2,02 1,93 1,82 +5 +11
Värmland
324 1 702 1,92 1,86 1,71 +3 +12
Örebro
282 1 932 2,01 1,97 1,79 +2 +13
Västmanland
253 2 401 2,01 1,98 1,86 +2 +8
Dalarna
247 1 638 2,03 2,02 1,83 0 +10
Gävleborg
273 1 571 1,98 1,88 1,85 +6 +7
Västernorrland
190 1 443 2,05 2,01 1,80 +2 +14
Jämtland
91 1 744 1,89 1,75 1,72 +8 +10
Västerbotten
210 1 945 2,13 2,03 1,96 +5 +9
Norrbotten
224 1 552 2,13 2,03 1,90 +5 +12
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 200 5 759 2,02 2,00 1,93 +1 +5
Stor-Göteborg
675 4 534 2,00 1,94 1,80 +3 +11
Stor-Malmö
553 3 550 1,83 1,78 1,69 +2 +8
Hela landet
8 180 2 880 1,97 1,92 1,80 +3 +9

Tidsperioder [1] Senaste perioden 2017-03 – 2017-05. [2] Föregående period 2016-12 – 2017-02. [3] Föregående år 2016-03 – 2016-05.

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv)

Kod

Kommun

Antal köp senaste period Medelpris senaste period (tkr) K/T-tal senaste period K/T-tal före-gående period K/T-tal före-gående år Förändring i procent från föregående period Förändring i procent från föregående år
0123
Järfälla
49 5 287 2,09 2,11 2,03 -1 +3
0126
Huddinge
87 5 867 2,08 2,06 2,02 +1 +3
0127
Botkyrka
65 4 168 2,19 2,06 1,98 +6 +10
0136
Haninge
43 4 102 2,14 2,09 1,99 +2 +8
0160
Täby
54 7 263 2,07 1,97 1,97 +5 +5
0163
Sollentuna
59 7 355 1,94 2,02 1,89 -4 +2
0180
Stockholm
201 7 184 2,00 1,99 1,96 0 +2
0181
Södertälje
55 3 374 1,88 1,99 1,87 -6 +1
0182
Nacka
63 7 628 1,99 1,90 1,89 +5 +5
0188
Norrtälje
77 2 778 2,08 2,05 1,88 +2 +11
0380
Uppsala
93 4 247 1,93 1,92 1,79 +1 +8
0480
Nyköping
51 2 868 1,97 1,96 1,82 +1 +8
0484
Eskilstuna
63 2 654 2,00 2,09 1,92 -4 +4
0580
Linköping
72 3 705 1,87 1,87 1,76 0 +6
0581
Norrköping
77 2 993 2,15 1,98 1,83 +9 +18
0680
Jönköping
79 3 250 1,95 2,03 1,82 -4 +7
0780
Växjö
63 3 041 2,03 1,99 1,87 +2 +9
0880
Kalmar
52 2 836 1,91 2,01 1,87 -5 +2
0980
Gotland
56 2 918 1,87 1,93 1,79 -3 +5
1080
Karlskrona
51 2 159 1,73 1,70 1,67 +2 +4
1280
Malmö
130 4 159 1,82 1,74 1,67 +5 +9
1281
Lund
68 3 781 1,82 1,76 1,70 +3 +7
1283
Helsingborg
81 3 493 1,72 1,67 1,59 +3 +8
1290
Kristianstad
81 1 918 1,79 1,83 1,70 -2 +5
1293
Hässleholm
64 1 289 1,83 1,88 1,67 -3 +10
1380
Halmstad
72 2 898 1,87 1,79 1,69 +5 +11
1383
Varberg
40 3 646 2,17 1,89 1,82 +15 +19
1384
Kungsbacka
88 4 703 1,86 1,88 1,74 -1 +7
1480
Göteborg
214 5 682 1,99 1,95 1,82 +2 +9
1481
Mölndal
41 4 961 2,02 1,92 1,75 +5 +15
1485
Uddevalla
49 2 376 1,88 1,87 1,66 +1 +13
1488
Trollhättan
33 2 873 2,00 1,93 1,90 +3 +5
1490
Borås
97 2 903 2,08 1,89 1,82 +10 +14
1496
Skövde
55 2 157 2,05 2,03 1,84 +1 +12
1780
Karlstad
81 2 948 2,02 1,97 1,79 +2 +13
1880
Örebro
103 2 985 1,84 1,88 1,76 -2 +5
1980
Västerås
122 3 208 1,95 1,88 1,79 +3 +8
2080
Falun
39 2 493 1,95 2,02 1,83 -3 +7
2081
Borlänge
37 2 288 2,00 1,86 1,77 +8 +13
2180
Gävle
61 2 623 2,00 2,01 1,89 0 +6
2281
Sundsvall
65 2 327 2,24 2,03 1,91 +10 +17
2284
Örnsköldsvik
48 1 342 1,91 1,99 1,78 -4 +7
2380
Östersund
30 2 544 1,87 1,69 1,80 +11 +4
2480
Umeå
71 3 315 2,00 1,96 1,85 +2 +9
2482
Skellefteå
83 1 558 2,36 2,30 2,11 +3 +12
2580
Luleå
50 2 608 1,94 1,91 1,86 +1 +4

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2015 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. juni publiceras 2017-07-06 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se