Till innehåll på sidan

Småhusbarometern t.o.m. maj 2018:

Sjunkande småhuspriser

Statistiknyhet från SCB 2018-06-08 9.30

Småhuspriserna sjönk med nästan 1 procent under den senaste tremånadersperioden mars – maj 2018, jämfört med den föregående perioden december 2017 – februari 2018. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med drygt 3 procent.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas sjunkande priser i 11 av Sveriges 21 län. De län där priserna sjönk som mest var Jämtlands, Kalmar, Stockholms och Gotlands län med 3 procent. I fyra län steg priserna. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Västmanlands och Kronobergs län med 5 procent. I storstadsregionerna Stor-Göteborg, Stor-Malmö och Stor-Stockholm sjönk priserna mellan 1 och 3 procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 17 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Blekinge län med 13 procent, följt av Jönköpings län med 12 procent. I tre län sjönk småhuspriserna. Det län där priserna sjönk som mest var Stockholms län med 4 procent, följt av Uppsala län med 2 procent. I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna med 1 respektive 5 procent, medan priserna i Stor-Stockholm sjönk med 4 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var nästan 3,1 miljoner kronor för perioden mars – maj 2018.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
MånadAntal köpMedelpris
i 1000-tals kr
Medeltaxerings-
värde i 1000-tals kr
Köpeskillings-
koefficient
(K/T-tal)
Procentuell
förändring
från
föregående månad
1705
4 300 2 875 1 463 2,00  
1706
6 803 3 081 1 556 2,03 +2
1707
4 814 2 844 1 435 2,04 0
1708
5 640 3 041 1 514 2,07 +1
1709
5 570 2 994 1 487 2,06 0
1710
4 768 2 926 1 476 2,05 ‑1
1711
5 225 2 971 1 470 2,09 +2
1712
5 120 3 048 1 530 2,06 ‑1
1801
3 741 3 182 1 602 2,06 0
1802
3 843 3 162 1 604 2,04 ‑1
1803
4 203 3 065 1 558 2,04 0
1804
3 408 3 069 1 566 2,04 0
1805[1]
1 694 3 031 1 563 2,03 ‑1

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m. maj 2018

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
 Antal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från före-gående periodFörändring i procent från före-gående år
Län
             
Stockholm
1 457 5 548 1,96 2,02 2,04 -3 -4
Uppsala
336 3 317 1,99 2,03 2,02 -2 -2
Södermanland
310 2 660 2,08 2,12 2,01 -2 +3
Östergötland
421 2 801 2,14 2,14 2,10 0 +2
Jönköping
397 2 224 2,16 2,12 1,93 +2 +12
Kronoberg
165 2 040 2,05 1,96 1,84 +5 +11
Kalmar
315 1 851 1,95 2,02 1,89 -3 +3
Gotland
67 2 810 2,01 2,07 1,89 -3 +7
Blekinge
179 1 689 1,94 1,95 1,72 0 +13
Skåne
1 450 2 990 1,91 1,93 1,82 -1 +5
Halland
388 3 304 1,95 1,96 1,95 0 0
Västra Götaland
1 557 3 224 2,09 2,10 2,02 -1 +4
Värmland
290 1 834 2,00 2,00 1,92 0 +4
Örebro
328 2 071 2,03 2,06 2,00 -1 +2
Västmanland
298 2 320 2,26 2,14 2,05 +5 +10
Dalarna
286 1 872 2,21 2,23 2,04 -1 +8
Gävleborg
322 1 726 2,14 2,15 1,98 0 +8
Västernorrland
196 1 603 2,22 2,17 2,02 +2 +10
Jämtland
107 1 944 1,90 1,96 1,87 -3 +2
Västerbotten
188 2 267 2,23 2,28 2,12 -2 +5
Norrbotten
248 1 606 2,08 2,08 2,10 0 -1
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 457 5 548 1,96 2,02 2,04 -3 -4
Stor-Göteborg
848 4 530 2,03 2,06 2,01 -1 +1
Stor-Malmö
635 3 801 1,91 1,94 1,81 -2 +5
Hela landet
9 305 3 060 2,04 2,05 1,97 -1 +3

Tidsperioder: Senaste perioden 2018-03 - 2018-05 Föregående period 2017-12 - 2018-02 Föregående år 2017-03 - 2017-05

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv)
KodKommunAntal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från föregående periodFörändring i procent från föregående år
0123
Järfälla
48 4 813 1,92 2,06 2,04 -7 -6
0126
Huddinge
103 5 203 1,95 2,04 2,16 -4 -9
0127
Botkyrka
60 4 113 1,99 2,03 2,13 -2 -7
0136
Haninge
75 4 491 2,02 2,02 2,14 0 -6
0160
Täby
79 6 807 1,91 2,03 2,07 -6 -8
0163
Sollentuna
63 6 910 1,98 2,08 1,98 -5 0
0180
Stockholm
234 6 987 1,95 1,99 2,03 -2 -4
0181
Södertälje
72 3 740 2,01 2,01 1,93 0 +4
0182
Nacka
76 8 614 1,95 1,92 2,00 +1 -3
0188
Norrtälje
69 2 944 2,07 2,05 2,06 +1 +1
0380
Uppsala
149 4 329 1,93 1,95 1,94 -1 0
0480
Nyköping
59 3 014 2,15 2,13 1,99 +1 +8
0484
Eskilstuna
69 2 766 2,12 2,12 2,05 0 +4
0580
Linköping
111 3 764 1,99 2,07 1,91 -4 +4
0581
Norrköping
122 3 213 2,12 2,10 2,11 +1 0
0680
Jönköping
113 3 521 2,22 2,22 1,94 0 +15
0780
Växjö
72 2 735 2,00 2,02 1,95 -1 +2
0880
Kalmar
86 2 875 2,04 2,12 1,88 -4 +9
0980
Gotland
67 2 810 2,01 2,07 1,89 -3 +7
1080
Karlskrona
58 2 126 1,99 1,99 1,71 0 +16
1280
Malmö
171 4 442 1,83 1,90 1,82 -4 +1
1281
Lund
81 3 975 1,93 1,87 1,82 +4 +6
1283
Helsingborg
123 3 793 1,80 1,76 1,69 +2 +7
1290
Kristianstad
81 2 090 1,92 2,02 1,81 -5 +6
1293
Hässleholm
90 1 535 2,08 2,08 1,80 0 +16
1380
Halmstad
123 3 157 1,90 1,96 1,88 -3 +1
1383
Varberg
57 3 289 2,11 2,06 2,12 +2 0
1384
Kungsbacka
109 4 543 1,89 1,97 1,92 -4 -2
1480
Göteborg
293 5 341 2,05 2,03 2,01 +1 +2
1481
Mölndal
58 5 060 2,07 2,00 2,01 +3 +3
1485
Uddevalla
58 2 599 2,04 1,93 1,92 +6 +6
1488
Trollhättan
51 2 626 2,08 2,14 2,01 -3 +3
1490
Borås
96 2 631 2,05 2,11 2,06 -3 0
1496
Skövde
48 2 503 2,01 2,15 2,09 -7 -4
1780
Karlstad
90 2 758 2,00 2,01 1,98 -1 +1
1880
Örebro
126 3 101 1,92 1,93 1,87 -1 +3
1980
Västerås
120 3 168 2,05 2,04 1,98 +1 +4
2080
Falun
53 2 759 2,21 2,09 2,00 +6 +10
2081
Borlänge
33 2 363 1,93 1,97 1,98 -2 -2
2180
Gävle
99 2 706 2,07 2,09 2,04 -1 +1
2281
Sundsvall
73 2 548 2,23 2,28 2,21 -2 +1
2284
Örnsköldsvik
45 1 240 2,10 2,06 1,96 +2 +7
2380
Östersund
51 2 870 1,76 1,89 1,79 -7 -2
2480
Umeå
72 3 863 2,11 2,12 2,02 -1 +4
2482
Skellefteå
64 1 670 2,48 2,54 2,36 -3 +5
2580
Luleå
64 2 802 2,05 2,00 1,93 +3 +6

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2015 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

2018-07-05 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se