Till innehåll på sidan

Småhusbarometern t.o.m. mars 2018:

Sjunkande småhuspriser

Statistiknyhet från SCB 2018-04-12 9.30

Småhuspriserna sjönk med 1 procent under första kvartalet 2018, jämfört fjärde kvartalet 2017. På årsbasis, första kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 6 procent.

Mellan de två senaste kvartalen redovisas sjunkande priser i 12 av Sveriges 21 län. Det län där priserna sjönk som mest var Västmanlands län med 5 procent, följt av Uppsala och Stockholms län med 4 procent. I 8 län steg priserna. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Västernorrlands län med 8 procent, följt av Gotlands län med 6 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Göteborg sjönk priserna med 4 respektive 2 procent, medan priserna i Stor-Malmö var oförändrade.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 19 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Västernorrlands län med 17 procent, följt av Dalarnas, Gävleborgs och Blekinge län med 12 procent. I två län, Uppsala och Stockholms län, var priserna oförändrade. I storstadsregionerna Stor-Malmö och Stor-Göteborg steg priserna med 8 respektive 4 procent, medan priserna i Stor-Stockholm var oförändrade.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var drygt 3,1 miljoner kronor under första kvartalet 2018.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
MånadAntal köpMedelpris
i 1000-tals kr
Medel-
taxerings-värde i
1000-tals kr
Köpeskillings-koefficient
(K/T-tal)
Procentuell
förändring
från
föregående månad
1703
4 201 2 920 1 531 1,94  
1704
3 322 2 921 1 505 1,98 +2
1705
4 298 2 875 1 462 2,00 +1
1706
6 801 3 081 1 556 2,03 +2
1707
4 812 2 843 1 435 2,04 0
1708
5 636 3 042 1 515 2,07 +1
1709
5 567 2 995 1 487 2,06 0
1710
4 755 2 924 1 475 2,05 ‑1
1711
5 219 2 971 1 470 2,09 +2
1712
5 106 3 049 1 530 2,06 ‑1
1801
3 638 3 182 1 601 2,06 0
1802
3 655 3 164 1 604 2,04 ‑1
1803[1]
2 377 3 033 1 541 2,04 0

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m. mars 2018

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
 Antal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från före-gående periodFörändring i procent från före-gående år
Län
             
Stockholm
1 583 5 710 2,00 2,07 2,01 -4 0
Uppsala
337 3 192 1,99 2,08 1,99 -4 0
Södermanland
297 2 699 2,12 2,14 2,00 -1 +6
Östergötland
403 2 740 2,15 2,18 1,99 -1 +8
Jönköping
392 2 262 2,15 2,12 1,95 +1 +10
Kronoberg
189 2 000 1,99 2,02 1,86 -2 +7
Kalmar
307 1 938 2,04 1,98 1,86 +3 +10
Gotland
68 2 932 2,06 1,95 1,94 +6 +6
Blekinge
208 1 792 1,97 1,88 1,76 +5 +12
Skåne
1 495 2 996 1,94 1,93 1,79 0 +8
Halland
385 3 362 1,93 1,98 1,87 -2 +3
Västra Götaland
1 660 3 307 2,09 2,10 1,96 -1 +7
Värmland
302 1 718 1,96 2,02 1,87 -3 +5
Örebro
305 2 181 2,01 2,08 1,99 -3 +1
Västmanland
307 2 735 2,17 2,28 2,00 -5 +8
Dalarna
290 1 791 2,25 2,15 2,00 +4 +12
Gävleborg
295 1 769 2,17 2,09 1,94 +4 +12
Västernorrland
229 1 557 2,27 2,10 1,93 +8 +17
Jämtland
122 1 964 1,96 1,99 1,76 -2 +11
Västerbotten
232 2 345 2,28 2,26 2,05 +1 +11
Norrbotten
264 1 633 2,07 2,13 2,01 -3 +3
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 583 5 710 2,00 2,07 2,01 -4 0
Stor-Göteborg
917 4 616 2,05 2,08 1,97 -2 +4
Stor-Malmö
679 3 776 1,94 1,94 1,79 0 +8
Hela landet
9 670 3 139 2,05 2,07 1,93 -1 +6

Tidsperioder [1] Senaste perioden 2018-01 – 2018-03. [2] Föregående period 2017-10 – 2017-12. [3] Föregående år 2017-01 – 2017-03.

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv)

Kod

Kommun

Antal köp senaste period Medelpris senaste period (tkr) K/T-tal senaste period K/T-tal före-gående period K/T-tal före-gående år Förändring i procent från föregående period Förändring i procent från föregående år
0123
Järfälla
74 5 040 2,05 2,02 2,07 +1 -1
0126
Huddinge
119 5 391 2,00 2,08 2,08 -4 -3
0127
Botkyrka
76 4 213 2,00 2,10 2,05 -5 -3
0136
Haninge
76 4 618 1,99 2,13 2,12 -6 -6
0160
Täby
92 6 912 2,00 2,12 2,01 -5 0
0163
Sollentuna
73 7 179 2,03 2,08 1,99 -2 +2
0180
Stockholm
233 6 906 1,99 2,02 2,00 -2 0
0181
Södertälje
70 3 598 2,00 2,09 2,03 -4 -2
0182
Nacka
99 7 933 1,96 1,93 1,89 +1 +3
0188
Norrtälje
55 2 740 1,94 2,21 2,05 -12 -5
0380
Uppsala
116 4 232 1,98 2,00 1,90 -1 +4
0480
Nyköping
51 2 970 2,13 2,17 1,94 -2 +10
0484
Eskilstuna
65 2 749 2,08 2,22 2,08 -6 0
0580
Linköping
112 3 652 2,08 2,02 1,87 +3 +11
0581
Norrköping
107 3 245 2,10 2,21 2,03 -5 +3
0680
Jönköping
129 3 456 2,23 2,19 2,06 +2 +8
0780
Växjö
78 2 779 1,96 2,12 1,99 -8 -2
0880
Kalmar
92 3 074 2,13 2,07 1,97 +3 +8
0980
Gotland
68 2 932 2,06 1,95 1,94 +6 +6
1080
Karlskrona
73 2 386 2,01 1,81 1,76 +11 +14
1280
Malmö
194 4 417 1,88 1,90 1,76 -1 +7
1281
Lund
71 3 852 1,93 1,90 1,77 +2 +9
1283
Helsingborg
124 3 642 1,79 1,77 1,72 +1 +4
1290
Kristianstad
98 2 216 2,01 1,99 1,85 +1 +9
1293
Hässleholm
75 1 586 2,18 2,08 1,84 +5 +18
1380
Halmstad
113 3 121 1,90 1,95 1,80 -2 +6
1383
Varberg
57 3 470 1,99 2,11 1,98 -6 +1
1384
Kungsbacka
115 4 706 1,96 1,97 1,86 -1 +5
1480
Göteborg
304 5 496 2,03 2,07 1,99 -2 +2
1481
Mölndal
68 4 980 1,96 2,10 1,94 -6 +1
1485
Uddevalla
60 2 693 1,94 1,97 1,86 -1 +5
1488
Trollhättan
57 2 712 2,03 2,21 1,90 -8 +7
1490
Borås
109 2 698 2,06 2,05 1,95 0 +5
1496
Skövde
65 2 431 2,14 2,11 1,98 +2 +8
1780
Karlstad
83 2 786 1,93 2,01 1,97 -4 -2
1880
Örebro
126 3 199 1,92 1,94 1,89 -1 +1
1980
Västerås
163 3 510 2,04 2,11 1,89 -3 +8
2080
Falun
49 2 608 2,16 2,14 1,99 +1 +8
2081
Borlänge
33 2 596 1,95 1,98 1,91 -2 +2
2180
Gävle
85 2 868 2,08 2,18 2,05 -5 +1
2281
Sundsvall
76 2 590 2,36 2,17 2,03 +9 +16
2284
Örnsköldsvik
53 1 241 2,22 2,02 1,95 +10 +14
2380
Östersund
63 2 696 1,87 1,90 1,72 -1 +9
2480
Umeå
101 3 525 2,10 2,12 1,97 -1 +7
2482
Skellefteå
74 1 807 2,57 2,50 2,32 +2 +11
2580
Luleå
72 2 591 1,96 2,01 1,90 -2 +3

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2015 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

2018-05-14 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se