Till innehåll på sidan

Småhusbarometern t.o.m. november 2018

Stigande småhuspriser

Statistiknyhet från SCB 2018-12-06 9.30

Småhuspriserna steg med 1 procent under den senaste tremånadersperioden september – november 2018, jämfört med den föregående perioden juni – augusti 2018. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med nästan 1 procent.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 12 av Sveriges 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Jämtlands län med 10 procent, följt av Uppsala län med 4 procent. Sjunkande priser återfinns i fyra län. Det län där priserna sjönk som mest vara Gävleborgs län med 3 procent. I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna med 1 procent, medan priserna i Stor-Stockholm var oförändrade.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 17 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Gotlands län med 12 procent, följt av Jämtlands län med 7 procent. Sjunkande priser redovisas i Stockholms och Västmanlands län, där sjönk priser med 7 respektive 5 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Göteborg sjönk priserna med 7 respektive 1 procent, medan priserna i Stor-Malmö steg med 1 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var 2,8 miljoner kronor för perioden september – november 2018.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
MånadAntal
köp
Medelpris
i 1000-tals
kr
Medeltaxerings-
värde i
1000-tals kr
Köpeskillings-
koefficient
(K/T-tal)
Procentuell
förändring från
föregående
månad
1711
5 225 2 971 1 470 2,09  
1712
5 120 3 048 1 530 2,06 ‑1
1801
3 756 3 182 1 601 2,06 0
1802
3 884 3 168 1 608 2,04 ‑1
1803
4 297 3 070 1 562 2,04 0
1804
3 895 3 021 1 548 2,03 0
1805
4 300 3 019 1 547 2,03 0
1806
5 835 2 998 1 541 2,04 0
1807
4 824 2 721 1 389 2,06 +1
1808
6 080 3 003 1 522 2,08 +1
1809
3 826 2 737 1 385 2,07 ‑1
1810
4 243 2 827 1 429 2,09 +1
1811[1]
1 593 2 837 1 430 2,10 0

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m.november 2018

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
 Antal
köp
senaste
period
Medelpris
senaste
period
(tkr)
K/T-tal
senaste
period
K/T-tal
före-
gående
period
K/T-tal
före-
gående
år
Förändring
i procent
från före-
gående
period
Förändring
i procent
från före-
gående år
Län
             
Stockholm
1 326 5 192 1,94 1,94 2,08 0 -7
Uppsala
338 2 963 2,07 1,99 2,07 +4 0
Södermanland
315 2 693 2,14 2,12 2,12 +1 +1
Östergötland
387 2 731 2,24 2,17 2,20 +3 +2
Jönköping
380 2 090 2,12 2,12 2,12 0 0
Kronoberg
234 1 702 2,08 2,09 2,05 -1 +2
Kalmar
323 1 643 2,08 2,07 1,98 0 +5
Gotland
65 3 015 2,12 2,08 1,90 +2 +12
Blekinge
188 1 866 1,99 1,94 1,88 +2 +6
Skåne
1 467 2 943 1,96 1,94 1,94 +1 +1
Halland
347 3 303 2,01 1,99 1,96 +1 +2
Västra Götaland
1 491 3 138 2,13 2,10 2,08 +1 +2
Värmland
366 1 566 2,03 2,06 2,02 -1 +1
Örebro
318 1 833 2,16 2,09 2,07 +3 +4
Västmanland
301 2 285 2,18 2,16 2,30 +1 -5
Dalarna
355 1 822 2,20 2,20 2,15 0 +2
Gävleborg
389 1 600 2,16 2,22 2,08 -3 +4
Västernorrland
322 1 430 2,20 2,20 2,10 0 +5
Jämtland
129 1 714 2,10 1,91 1,97 +10 +7
Västerbotten
281 1 764 2,27 2,31 2,21 -2 +3
Norrbotten
340 1 451 2,17 2,11 2,12 +3 +2
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 326 5 192 1,94 1,94 2,08 0 -7
Stor-Göteborg
753 4 609 2,05 2,03 2,08 +1 -1
Stor-Malmö
591 3 808 1,96 1,94 1,95 +1 +1
Hela landet
9 662 2 793 2,08 2,06 2,07 +1 +1

Tidsperioder: Senaste perioden 2018-09 – 2018-11, Föregående period 2018-06 – 2018-08, Föregående år 2017-09 – 2017-11.

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 invånare)
KodKommunAntal köp
senaste period
Medelpris
senaste
period
(tkr)
K/T-tal
senaste
period
K/T-tal
före-
gående
period
K/T-tal
före-
gående
år
Förändring
i procent
från
föregående
period
Förändring
i procent
från
föregående
 år
0123
Järfälla
47 5 003 1,93 1,85 2,01 +4 -4
0126
Huddinge
81 4 887 1,87 1,94 2,08 -4 -10
0127
Botkyrka
67 4 201 1,92 2,00 2,06 -4 -7
0136
Haninge
72 4 218 1,97 2,00 2,17 -2 -9
0160
Täby
75 6 604 1,88 1,94 2,15 -3 -13
0163
Sollentuna
62 6 409 1,85 1,92 2,04 -4 -9
0180
Stockholm
169 6 557 1,91 1,92 2,05 0 -7
0181
Södertälje
56 3 522 2,01 1,97 2,10 +2 -4
0182
Nacka
69 8 251 1,84 1,84 2,05 0 -10
0188
Norrtälje
90 2 867 2,17 2,05 2,21 +6 -2
0380
Uppsala
120 3 824 2,03 1,89 2,03 +8 0
0480
Nyköping
69 2 738 2,03 2,16 2,17 -6 -7
0484
Eskilstuna
72 2 936 2,30 2,18 2,20 +5 +5
0580
Linköping
94 3 819 2,10 2,00 2,04 +5 +3
0581
Norrköping
94 3 236 2,22 2,15 2,22 +3 0
0680
Jönköping
102 3 587 2,14 2,13 2,11 +1 +1
0780
Växjö
56 2 832 1,97 2,13 2,12 -8 -7
0880
Kalmar
67 2 478 2,05 2,09 2,10 -2 -2
0980
Gotland
65 3 015 2,12 2,08 1,90 +2 +12
1080
Karlskrona
62 2 584 2,01 1,97 1,89 +2 +7
1280
Malmö
154 4 510 1,90 1,88 1,91 +1 -1
1281
Lund
60 4 058 1,97 2,00 1,91 -2 +3
1283
Helsingborg
114 3 976 1,87 1,82 1,80 +3 +4
1290
Kristianstad
105 1 941 2,00 2,02 1,96 -1 +2
1293
Hässleholm
86 1 507 2,10 2,10 2,08 0 +1
1380
Halmstad
76 3 021 1,96 1,95 1,90 +1 +3
1383
Varberg
59 3 176 2,05 2,20 2,09 -7 -2
1384
Kungsbacka
101 4 825 1,89 1,90 1,98 0 -5
1480
Göteborg
237 5 579 2,02 2,01 2,08 +1 -3
1481
Mölndal
53 5 073 2,12 1,96 2,09 +8 +1
1485
Uddevalla
51 2 521 1,94 2,18 1,90 -11 +2
1488
Trollhättan
41 2 927 2,38 2,14 2,23 +11 +7
1490
Borås
91 2 768 2,16 2,17 2,04 0 +6
1496
Skövde
53 2 553 2,11 2,13 2,14 -1 -2
1780
Karlstad
94 2 607 2,07 1,90 2,04 +9 +1
1880
Örebro
83 2 946 1,97 1,99 1,99 -1 -1
1980
Västerås
115 3 374 2,08 2,02 2,15 +3 -3
2080
Falun
60 3 076 2,16 2,19 2,07 -2 +4
2081
Borlänge
55 2 278 1,94 1,98 2,05 -2 -5
2180
Gävle
96 2 805 2,14 2,15 2,14 0 0
2281
Sundsvall
107 2 365 2,40 2,37 2,19 +1 +9
2284
Örnsköldsvik
72 1 151 2,08 2,10 2,03 -1 +2
2380
Östersund
40 2 872 1,86 1,82 1,96 +2 -5
2480
Umeå
74 3 304 2,00 2,12 2,11 -5 -5
2482
Skellefteå
86 1 651 2,54 2,47 2,39 +3 +6
2580
Luleå
55 2 485 1,89 2,06 1,95 -8 -3

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2015 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

2019-01-11 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se