Till innehåll på sidan

Småhusbarometern t.o.m. oktober 2018

Småhuspriserna fortsätter att stiga

Statistiknyhet från SCB 2018-11-08 9.30

Småhuspriserna steg med nästan 2 procent under den senaste tremånadersperioden augusti – oktober 2018, jämfört med den föregående perioden maj – juli 2018. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 1 procent.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 14 av Sveriges 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Gotlands och Kalmar län med 6 procent. Sjunkande priser återfinns i Stockholms, Dalarnas, Jönköpings och Västernorrlands län, där sjönk priserna med 1 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Göteborg sjönk priserna med 1 procent, medan priserna i Stor-Malmö steg med 3 procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 15 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Kronobergs och Kalmar län med 9 procent. I fyra län sjönk småhuspriserna. Det län där priserna sjönk som mest var Stockholms län med 7 procent, följt av Västmanlands län med 4 procent. I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Stockholm sjönk priserna med 2 respektive 7 procent, medan priserna i Stor-Malmö steg med 1 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var nästan 2,9 miljoner kronor för perioden augusti – oktober 2018.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
MånadAntal köpMedelpris i 1000-tals krMedeltaxeringsvärde i 1000-tals krKöpeskillingskoefficient (K/T-tal)Procentuell förändring från föregående månad
1710
4 768 2 926 1 476 2,05  
1711
5 225 2 971 1 470 2,09 +2
1712
5 120 3 048 1 530 2,06 ‑1
1801
3 756 3 182 1 601 2,06 0
1802
3 882 3 169 1 608 2,04 ‑1
1803
4 295 3 070 1 562 2,04 0
1804
3 887 3 024 1 550 2,03 0
1805
4 295 3 020 1 547 2,03 0
1806
5 815 2 996 1 541 2,04 0
1807
4 788 2 726 1 392 2,06 +1
1808
6 003 3 001 1 521 2,08 +1
1809
3 666 2 721 1 376 2,07 ‑1
1810[1]
2 051 2 792 1 408 2,09 +1

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m. oktober 2018

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
 Antal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från före-gående periodFörändring i procent från före-gående år
Län
             
Stockholm
1 610 5 547 1,94 1,95 2,09 -1 -7
Uppsala
407 2 970 2,01 2,00 2,06 0 -2
Södermanland
376 2 657 2,15 2,09 2,11 +2 +2
Östergötland
483 2 754 2,23 2,14 2,21 +4 +1
Jönköping
449 2 144 2,10 2,12 2,13 -1 -1
Kronoberg
247 1 837 2,14 2,04 1,97 +5 +9
Kalmar
387 1 706 2,13 2,01 1,95 +6 +9
Gotland
90 3 178 2,16 2,03 2,01 +6 +7
Blekinge
243 1 884 1,95 1,93 1,86 +1 +5
Skåne
1 714 3 004 1,96 1,92 1,94 +2 +1
Halland
432 3 280 1,98 1,99 1,97 0 0
Västra Götaland
1 829 3 172 2,13 2,09 2,09 +2 +2
Värmland
469 1 588 2,05 2,03 2,04 +1 +1
Örebro
372 1 871 2,11 2,07 2,06 +2 +2
Västmanland
359 2 350 2,16 2,16 2,25 0 -4
Dalarna
441 1 813 2,18 2,19 2,19 -1 0
Gävleborg
479 1 634 2,23 2,17 2,09 +3 +7
Västernorrland
399 1 519 2,17 2,20 2,08 -1 +4
Jämtland
171 1 692 2,02 1,91 1,97 +5 +2
Västerbotten
366 1 911 2,30 2,22 2,14 +4 +8
Norrbotten
397 1 519 2,14 2,13 2,11 +1 +1
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 610 5 547 1,94 1,95 2,09 -1 -7
Stor-Göteborg
948 4 573 2,03 2,04 2,08 -1 -2
Stor-Malmö
729 3 840 1,98 1,92 1,95 +3 +1
Hela landet
11 720 2 877 2,08 2,04 2,06 +2 +1

Tidsperioder: Senaste perioden 2018-08 – 2018-10, Föregående period 2018-05 – 2018-07, Föregående år 2017-08 – 2017-10.

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 invånare)
KodKommunAntal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från föregående periodFörändring i procent från föregående år
0123
Järfälla
41 4 745 1,94 1,86 2,00 +4 -3
0126
Huddinge
100 4 886 1,89 1,96 2,08 -4 -9
0127
Botkyrka
78 4 171 1,95 1,99 2,08 -2 -6
0136
Haninge
78 4 126 1,98 1,99 2,11 -1 -6
0160
Täby
103 7 180 1,90 1,94 2,12 -2 -11
0163
Sollentuna
68 6 172 1,84 1,94 2,07 -5 -11
0180
Stockholm
236 6 921 1,91 1,91 2,07 0 -8
0181
Södertälje
60 3 595 2,03 2,01 2,04 +1 -1
0182
Nacka
89 8 458 1,84 1,85 2,09 -1 -12
0188
Norrtälje
108 3 000 2,08 2,09 2,17 -1 -4
0380
Uppsala
152 3 806 1,93 1,91 2,02 +1 -4
0480
Nyköping
70 2 728 2,15 2,08 2,20 +3 -3
0484
Eskilstuna
103 2 807 2,25 2,18 2,12 +3 +6
0580
Linköping
124 3 702 2,06 1,98 2,05 +4 0
0581
Norrköping
115 3 409 2,17 2,09 2,21 +4 -2
0680
Jönköping
122 3 644 2,17 2,09 2,06 +4 +5
0780
Växjö
79 2 977 2,20 2,02 2,03 +9 +8
0880
Kalmar
79 2 708 2,13 2,11 2,08 +1 +3
0980
Gotland
90 3 178 2,16 2,03 2,01 +6 +7
1080
Karlskrona
83 2 599 2,03 1,97 1,95 +3 +4
1280
Malmö
195 4 343 1,92 1,85 1,91 +4 +1
1281
Lund
69 4 246 1,96 2,00 1,94 -2 +1
1283
Helsingborg
141 4 054 1,87 1,83 1,77 +2 +6
1290
Kristianstad
131 1 952 1,97 1,98 2,01 -1 -2
1293
Hässleholm
118 1 481 2,11 2,06 2,12 +3 0
1380
Halmstad
111 3 219 2,02 1,89 1,94 +7 +4
1383
Varberg
67 3 248 2,14 2,11 2,10 +1 +2
1384
Kungsbacka
127 4 500 1,81 1,97 1,96 -8 -8
1480
Göteborg
300 5 632 2,01 2,01 2,07 0 -3
1481
Mölndal
79 5 132 2,05 1,97 2,10 +4 -3
1485
Uddevalla
66 2 859 2,13 2,06 1,87 +3 +14
1488
Trollhättan
56 2 747 2,32 2,08 2,18 +12 +6
1490
Borås
110 2 615 2,11 2,14 2,07 -1 +2
1496
Skövde
60 2 373 2,07 2,17 2,14 -4 -3
1780
Karlstad
121 2 362 1,97 1,94 2,02 +2 -2
1880
Örebro
112 3 090 1,98 1,96 1,99 +1 -1
1980
Västerås
163 3 331 2,09 2,01 2,11 +4 -1
2080
Falun
81 3 047 2,25 2,05 2,13 +10 +6
2081
Borlänge
64 2 319 2,02 1,97 2,04 +2 -1
2180
Gävle
121 2 754 2,15 2,14 2,11 +1 +2
2281
Sundsvall
142 2 419 2,35 2,31 2,25 +2 +4
2284
Örnsköldsvik
92 1 240 2,01 2,17 2,01 -7 0
2380
Östersund
56 2 634 1,90 1,78 1,98 +7 -4
2480
Umeå
120 3 423 2,03 2,13 2,10 -5 -4
2482
Skellefteå
110 1 520 2,57 2,43 2,27 +6 +13
2580
Luleå
80 2 455 1,94 2,06 1,91 -5 +2

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2015 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

2018-12-06 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se