Till innehåll på sidan

Småhusbarometern t.o.m. september 2018

Stigande småhuspriser i 15 av 21 län

Statistiknyhet från SCB 2018-10-11 9.30

Småhuspriserna steg med 2 procent under tredje kvartalet 2018, jämfört andra kvartalet. På årsbasis, tredje kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 1 procent.

Mellan de två senaste kvartalen redovisas stigande priser i 15 av Sveriges 21 län.
Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Kalmar och Västerbottens län med 7 procent. De län där priserna sjönk var Stockholms, Norrbottens och Jönköpings län, där sjönk priserna med 1 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö varierade prisförändringarna från -1 till +3 procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 15 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Västerbottens och Kalmar län med 9 procent. I fem län sjönk småhuspriserna. Det län där priserna sjönk som mest var Stockholms län med 7 procent, följt av Uppsala län med 3 procent. I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Stockholm sjönk priserna med 2 respektive 7 procent, medan priserna i Stor-Malmö steg med 1 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var nästan 2,9 miljoner kronor under tredje kvartalet 2018. På länsnivå spänner medelpriset från 1,5 miljoner i Norrbottens län till 5,6 miljoner i Stockholms län.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
MånadAntal köpMedelpris i
1 000-tals
kronor
Medel-
taxeringsvärde
i 1 000-tals
kronor
Köpeskillings-
koefficient
(K/T-tal)
Procentuell
förändring
från föregående
månad
1709
5 570 2 994 1 487 2,06  
1710
4 768 2 926 1 476 2,05 ‑1
1711
5 225 2 971 1 470 2,09 +2
1712
5 120 3 048 1 530 2,06 ‑1
1801
3 755 3 181 1 601 2,06 0
1802
3 880 3 170 1 609 2,04 ‑1
1803
4 289 3 071 1 562 2,04 0
1804
3 878 3 024 1 550 2,03 0
1805
4 278 3 018 1 546 2,03 0
1806
5 779 2 998 1 542 2,04 0
1807
4 669 2 751 1 402 2,07 +2
1808
5 617 3 010 1 522 2,09 +1
1809[1]
1 506 2 770 1 403 2,05 ‑2

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m. september 2018

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
 Antal köp
senaste
period
Medelpris
senaste
period (tkr)
K/T-tal
senaste
period
K/T-tal
före-
gående
period
K/T-tal
före-
gående
år
Förändring
i procent
från före-
gående
period
Förändring
i procent
från före-
gående
år
Län
             
Stockholm
1 649 5 585 1,94 1,95 2,08 -1 -7
Uppsala
424 3 021 2,00 2,00 2,05 0 -3
Södermanland
353 2 557 2,11 2,10 2,13 0 -1
Östergötland
477 2 664 2,22 2,12 2,20 +4 +1
Jönköping
439 2 149 2,11 2,12 2,11 -1 0
Kronoberg
252 1 981 2,09 2,05 1,99 +2 +5
Kalmar
381 1 690 2,11 1,98 1,94 +7 +9
Gotland
75 3 018 2,10 2,07 2,04 +1 +3
Blekinge
247 1 799 1,95 1,96 1,88 0 +4
Skåne
1 758 2 942 1,95 1,92 1,92 +2 +2
Halland
484 3 220 2,01 1,96 1,99 +2 +1
Västra Götaland
1 811 3 079 2,11 2,09 2,09 +1 +1
Värmland
434 1 638 2,08 2,03 2,00 +3 +4
Örebro
399 1 831 2,09 2,06 2,03 +1 +3
Västmanland
357 2 399 2,19 2,15 2,20 +2 -1
Dalarna
451 1 794 2,25 2,17 2,22 +4 +1
Gävleborg
457 1 728 2,22 2,14 2,08 +4 +7
Västernorrland
388 1 566 2,26 2,16 2,12 +4 +7
Jämtland
171 1 742 1,97 1,87 1,94 +5 +2
Västerbotten
368 2 091 2,34 2,19 2,15 +7 +9
Norrbotten
417 1 486 2,10 2,12 2,12 -1 -1
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 649 5 585 1,94 1,95 2,08 -1 -7
Stor-Göteborg
956 4 416 2,03 2,04 2,07 0 -2
Stor-Malmö
770 3 790 1,97 1,90 1,94 +3 +1
Hela landet
11 792 2 876 2,08 2,03 2,06 +2 +1

Tidsperioder: Senaste perioden 2018-07 – 2018-09, Föregående period 2018-04 – 2018-06, Föregående år 2017-07 – 2017-09.

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 invånare)
KodKommunAntal köp
senaste
period
Medelpris
senaste
period
(tkr)
K/T-tal
senaste
period
K/T-tal
före-
gående
period
K/T-tal
före-
gående
år
Förändring
i procent
från före-
gående
period
Förändring
i procent
från före-
gående
år
0123
Järfälla
53 4 908 1,88 1,86 2,02 +1 -7
0126
Huddinge
105 5 204 1,92 1,93 2,09 -1 -8
0127
Botkyrka
77 4 054 1,99 1,99 2,07 0 -4
0136
Haninge
79 4 074 1,97 1,99 2,08 -1 -6
0160
Täby
106 7 161 1,91 1,95 2,10 -2 -9
0163
Sollentuna
66 6 508 1,90 1,92 2,09 -1 -9
0180
Stockholm
260 7 010 1,92 1,92 2,08 0 -8
0181
Södertälje
61 3 476 1,87 2,04 2,06 -8 -9
0182
Nacka
77 8 270 1,85 1,86 2,14 0 -14
0188
Norrtälje
102 2 812 2,06 2,07 2,11 0 -2
0380
Uppsala
159 3 875 1,91 1,91 1,98 0 -3
0480
Nyköping
66 2 745 2,17 2,09 2,18 +4 -1
0484
Eskilstuna
97 2 623 2,16 2,22 2,19 -3 -2
0580
Linköping
121 3 517 2,06 1,99 2,04 +4 +1
0581
Norrköping
120 3 252 2,15 2,08 2,20 +4 -2
0680
Jönköping
127 3 532 2,15 2,08 2,09 +4 +3
0780
Växjö
88 3 251 2,16 1,98 2,05 +9 +6
0880
Kalmar
74 2 816 2,12 2,11 2,06 0 +3
0980
Gotland
75 3 018 2,10 2,07 2,04 +1 +3
1080
Karlskrona
89 2 284 1,94 2,06 1,97 -6 -1
1280
Malmö
211 4 238 1,92 1,83 1,90 +5 +1
1281
Lund
86 4 262 2,04 1,95 1,91 +5 +7
1283
Helsingborg
116 4 035 1,87 1,81 1,77 +3 +5
1290
Kristianstad
137 1 945 1,99 1,95 1,95 +2 +2
1293
Hässleholm
132 1 476 2,09 2,05 2,05 +2 +2
1380
Halmstad
131 3 270 1,97 1,88 1,97 +5 0
1383
Varberg
71 3 388 2,25 2,06 2,11 +9 +7
1384
Kungsbacka
141 4 226 1,86 1,96 1,96 -5 -5
1480
Göteborg
283 5 557 2,03 2,03 2,08 0 -3
1481
Mölndal
80 4 935 1,98 1,98 2,08 0 -5
1485
Uddevalla
62 3 055 2,16 2,04 1,94 +6 +11
1488
Trollhättan
63 2 493 2,10 2,05 2,21 +2 -5
1490
Borås
104 2 470 2,09 2,11 2,05 -1 +2
1496
Skövde
54 2 350 2,16 2,11 2,19 +3 -1
1780
Karlstad
109 2 393 1,91 1,98 2,09 -4 -8
1880
Örebro
133 2 986 1,97 1,97 1,92 0 +3
1980
Västerås
164 3 314 2,08 2,01 2,08 +3 0
2080
Falun
77 2 858 2,27 2,07 2,12 +9 +7
2081
Borlänge
58 2 286 2,00 2,00 2,03 0 -2
2180
Gävle
118 2 934 2,18 2,11 2,10 +3 +4
2281
Sundsvall
149 2 398 2,41 2,22 2,28 +9 +6
2284
Örnsköldsvik
100 1 160 2,11 2,16 2,04 -2 +4
2380
Östersund
59 2 689 1,84 1,78 1,96 +3 -6
2480
Umeå
138 3 398 2,07 2,11 2,10 -2 -1
2482
Skellefteå
110 1 684 2,53 2,43 2,28 +4 +11
2580
Luleå
82 2 534 2,04 2,00 1,86 +2 +10

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2015 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

2018-11-08 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se