Till innehåll på sidan

Småhusbarometern t.o.m. september 2019

Stigande småhuspriser tredje kvartalet

Statistiknyhet från SCB 2019-10-10 9.30

Småhuspriserna på riksnivå steg med 3 procent under tredje kvartalet 2019 jämfört med andra kvartalet i år. Även jämfört med tredje kvartalet förra året har priserna stigit med drygt 3 procent på riksnivå.

Mellan de två senaste kvartalen redovisas stigande priser i 18 av Sveriges 21 län. Den största prisuppgången på länsnivå redovisas i Kronobergs och Kalmar län med 8 procent, följt av Västerbottens län med 6 procent. Sjunkande priser redovisas i tre län. Den största prisnedgången var i Gotlands län. Där sjönk priserna med 3 procent. I storstadsregionerna Storstockholm, Stormalmö och Storgöteborg steg priserna mellan 1 och 3 procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 18 län, samtidigt som priserna var oförändrade i tre län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Blekinge län med 8 procent, följt av Västmanlands län med 7 procent. Oförändrade priser redovisas i Värmland, Gävleborgs och Västerbottens län. I storstadsregionerna Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö steg priserna mellan 2 och 6 procent.

Det genomsnittliga priset i landet för ett småhus för permanent boende var drygt 3 miljoner kronor för tredje kvartalet 2019. I storstadsregionerna spänner det genomsnittliga priset från 4,1 miljoner kronor i Stormalmö till drygt 5,7 miljoner i Storstockholm.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
MånadAntal köpMedelpris i 1000-tals krMedeltaxeringsvärde i 1000-tals krKöpeskillingskoefficient (K/T-tal)Procentuell förändring från föregående månad
1809
4 001 2 783 1 833 1,65  
1810
5 227 2 793 1 860 1,64 ‑1
1811
6 142 2 895 1 932 1,64 0
1812
4 111 2 970 1 977 1,62 ‑1
1901
3 905 3 189 2 145 1,61 ‑1
1902
3 553 2 991 1 998 1,61 0
1903
3 743 3 106 2 085 1,62 0
1904
4 293 3 025 2 015 1,63 +1
1905
4 935 2 978 1 964 1,65 +1
1906
4 954 3 076 2 042 1,66 0
1907
5 513 2 937 1 902 1,69 +2
1908
5 915 3 105 1 996 1,70 +1
1909[1]
2 727 3 018 1 942 1,70 0

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m. september 2019

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
 Antal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från före-gående periodFörändring i procent från före-gående år
Län
             
Stockholm
2 011 5 749 1,40 1,38 1,38 +1 +2
Uppsala
496 3 236 1,59 1,52 1,50 +4 +6
Södermanland
529 2 753 1,69 1,64 1,62 +3 +5
Östergötland
626 2 933 1,77 1,70 1,69 +4 +5
Jönköping
549 2 232 1,79 1,73 1,71 +3 +4
Kronoberg
330 1 943 1,81 1,69 1,77 +8 +2
Kalmar
497 1 765 1,88 1,73 1,79 +8 +5
Gotland
90 2 812 1,71 1,76 1,66 -3 +3
Blekinge
308 1 943 1,85 1,80 1,71 +3 +8
Skåne
2 096 3 125 1,74 1,70 1,64 +2 +6
Halland
524 3 548 1,67 1,60 1,58 +4 +6
Västra Götaland
2 196 3 173 1,68 1,66 1,65 +1 +2
Värmland
439 1 709 1,78 1,79 1,78 -1 0
Örebro
490 2 047 1,76 1,73 1,66 +2 +6
Västmanland
399 2 455 1,76 1,70 1,65 +4 +7
Dalarna
527 1 909 1,82 1,85 1,78 -1 +2
Gävleborg
494 1 806 1,81 1,79 1,82 +1 0
Västernorrland
451 1 516 1,82 1,77 1,78 +3 +2
Jämtland
192 1 825 1,75 1,72 1,71 +2 +2
Västerbotten
439 2 100 1,81 1,72 1,81 +6 0
Norrbotten
472 1 624 1,72 1,65 1,67 +4 +3
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
2 011 5 749 1,40 1,38 1,38 +1 +2
Stor-Göteborg
1 134 4 567 1,58 1,54 1,54 +3 +3
Stor-Malmö
879 4 105 1,69 1,65 1,60 +2 +6
Hela landet
14 155 3 023 1,70 1,65 1,64 +3 +3

Tidsperioder: Senaste perioden 2019-07 – 2019-09, Föregående period 2019-04 – 2019-06, Föregående år 2018-07 – 2018-09.

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 invånare)
KodKommunAntal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från föregående periodFörändring i procent från föregående år
0123
Järfälla
63 5 057 1,27 1,21 1,26 +5 +1
0126
Huddinge
130 5 432 1,34 1,36 1,30 -2 +2
0127
Botkyrka
90 3 946 1,31 1,33 1,33 -1 -1
0136
Haninge
109 4 183 1,40 1,38 1,37 +1 +2
0160
Täby
99 7 314 1,33 1,31 1,31 +2 +1
0163
Sollentuna
76 6 824 1,40 1,35 1,33 +3 +5
0180
Stockholm
294 7 476 1,34 1,29 1,30 +4 +4
0181
Södertälje
90 3 734 1,57 1,53 1,47 +3 +7
0182
Nacka
123 8 114 1,37 1,35 1,36 +2 +1
0188
Norrtälje
117 2 660 1,56 1,67 1,60 -6 -2
0380
Uppsala
219 3 944 1,55 1,46 1,46 +6 +6
0480
Nyköping
108 2 903 1,68 1,73 1,66 -3 +1
0484
Eskilstuna
136 2 790 1,62 1,60 1,57 +1 +3
0580
Linköping
187 3 829 1,65 1,60 1,58 +3 +4
0581
Norrköping
145 3 408 1,68 1,64 1,62 +3 +4
0680
Jönköping
159 3 524 1,61 1,52 1,63 +6 -1
0780
Växjö
116 2 847 1,62 1,50 1,70 +8 -5
0880
Kalmar
91 3 013 1,77 1,67 1,64 +6 +8
0980
Gotland
90 2 812 1,71 1,76 1,66 -3 +3
1080
Karlskrona
117 2 460 1,92 1,86 1,67 +3 +15
1280
Malmö
246 4 880 1,60 1,55 1,50 +4 +7
1281
Lund
96 4 549 1,68 1,69 1,64 -1 +2
1283
Helsingborg
152 3 983 1,64 1,65 1,64 -1 0
1290
Kristianstad
132 2 102 1,82 1,67 1,67 +9 +9
1293
Hässleholm
102 1 493 1,86 1,88 1,75 -1 +6
1380
Halmstad
142 3 611 1,68 1,59 1,61 +6 +5
1383
Varberg
69 3 225 1,54 1,50 1,63 +3 -6
1384
Kungsbacka
162 4 869 1,56 1,50 1,47 +4 +6
1480
Göteborg
322 5 526 1,54 1,49 1,48 +3 +4
1481
Mölndal
89 5 198 1,57 1,51 1,46 +5 +8
1485
Uddevalla
103 2 937 1,62 1,57 1,68 +3 -4
1488
Trollhättan
88 2 574 1,61 1,67 1,60 -4 0
1490
Borås
138 2 687 1,71 1,73 1,64 -1 +4
1496
Skövde
79 2 483 1,69 1,62 1,58 +4 +7
1780
Karlstad
106 2 753 1,63 1,55 1,54 +5 +6
1880
Örebro
172 3 193 1,60 1,55 1,52 +3 +5
1980
Västerås
170 3 474 1,59 1,56 1,52 +2 +5
2080
Falun
98 2 701 1,72 1,79 1,75 -4 -1
2081
Borlänge
78 2 485 1,53 1,57 1,58 -2 -3
2180
Gävle
140 2 808 1,64 1,63 1,59 0 +3
2281
Sundsvall
144 2 241 1,69 1,62 1,72 +4 -2
2284
Örnsköldsvik
122 1 527 1,86 1,75 1,81 +6 +3
2380
Östersund
77 2 777 1,55 1,47 1,51 +6 +3
2480
Umeå
156 3 480 1,60 1,51 1,54 +6 +4
2482
Skellefteå
139 1 839 1,88 1,75 1,87 +7 0
2580
Luleå
123 2 598 1,44 1,42 1,49 +2 -3

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller inte. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2018 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

2019-11-07 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se