Till innehåll på sidan

Småhusbarometern t.o.m. november 2017:

Småhuspriserna fortsätter upp i flertalet län

Statistiknyhet från SCB 2017-12-07 9.30

Småhuspriserna steg med 1 procent under den senaste tremånadersperioden september–november 2017, jämfört med den föregående perioden juni–augusti 2017. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 9 procent.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 12 av Sveriges 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Värmlands och Västmanlands län med 6 procent. I fem län sjönk priserna. Det län där priserna sjönk som mest var Gotlands län med 12 procent, följt av Dalarna och Gävleborgs län med 2 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Göteborg var priserna oförändrade, medan priserna i Stor-Malmö steg med 4 procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga 21 län. De högsta prisuppgångarna på länsnivå redovisas i Jönköpings och Västmanlands län med 14 procent. De lägsta prisuppgångarna återfinns i Uppsala, Gotlands, Gävleborgs och Jämtlands län med 5 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna mellan 6 och 13 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var strax under 3 miljoner kronor för perioden september–november 2017.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
MånadAntal köpMedelpris i
1 000-tals kr
Medel-
taxerings-
värde i
1 000-tals kr
Köpeskillings-
koefficient
(K/T-tal)
Procentuell
förändring
från före-
gående
månad
1611
4 571 2 750 1 472 1,91  
1612
4 755 2 900 1 540 1,92 +1
1701
3 501 2 963 1 561 1,92 0
1702
3 419 2 972 1 562 1,93 0
1703
4 192 2 916 1 530 1,94 0
1704
3 315 2 922 1 506 1,98 +2
1705
4 285 2 875 1 463 2,00 +1
1706
6 787 3 082 1 556 2,03 +2
1707
4 776 2 847 1 436 2,04 0
1708
5 581 3 045 1 516 2,07 +1
1709
5 438 2 994 1 485 2,07 0
1710
4 241 2 972 1 495 2,06 0
1711[1]
2 205 2 944 1 447 2,11 +3

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m.november 2017

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
 Antal köp
senaste
period
Medel-
pris
senaste
period (tkr)
K/T-tal
senaste
period
K/T-tal
före-
gående
period
K/T-tal
före-
gående
år
Förändring
i procent
från före-
gående
period
Förändring
i procent
från före-
gående
år
Län
             
Stockholm
1 679 6 011 2,08 2,08 1,97 0 +6
Uppsala
408 3 250 2,08 2,05 1,99 +2 +5
Södermanland
393 2 622 2,12 2,13 1,99 0 +7
Östergötland
508 2 770 2,21 2,19 1,98 +1 +11
Jönköping
422 1 917 2,13 2,10 1,87 +2 +14
Kronoberg
266 1 806 2,03 1,99 1,83 +2 +11
Kalmar
431 1 778 1,99 1,94 1,87 +3 +6
Gotland
82 2 644 1,90 2,15 1,80 -12 +5
Blekinge
206 1 762 1,90 1,85 1,73 +3 +10
Skåne
1 745 3 028 1,95 1,90 1,74 +3 +12
Halland
461 3 389 1,95 1,97 1,81 -1 +8
Västra Götaland
1 853 3 250 2,08 2,08 1,90 0 +10
Värmland
366 1 529 2,06 1,95 1,85 +6 +11
Örebro
461 1 939 2,08 2,00 1,90 +4 +10
Västmanland
355 2 352 2,29 2,16 2,02 +6 +14
Dalarna
470 1 693 2,14 2,18 1,98 -2 +8
Gävleborg
459 1 670 2,08 2,11 1,97 -2 +5
Västernorrland
421 1 416 2,12 2,12 1,99 0 +7
Jämtland
151 1 749 1,98 1,99 1,88 -1 +5
Västerbotten
342 2 015 2,24 2,15 1,99 +4 +12
Norrbotten
405 1 535 2,13 2,09 1,99 +2 +7
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 679 6 011 2,08 2,08 1,97 0 +6
Stor-Göteborg
988 4 762 2,08 2,07 1,88 0 +11
Stor-Malmö
734 3 998 1,97 1,90 1,73 +4 +13
Hela landet
11 884 2 977 2,07 2,05 1,90 +1 +9

Tidsperioder [1] Senaste perioden 2017-09 – 2017-11. [2] Föregående period 2017-06 – 2017-08. [3] Föregående år 2016-09 – 2016-11.

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv)
KodKommunAntal köp
senaste
period
Medelpris
senaste
period (tkr)
K/T-tal
senaste
period
K/T-tal
före-
gående
period
K/T-tal
före-
gående
år
Förändring
i procent
från före-
gående
period
Förändring
i procent
från före-
gående
år
0123
Järfälla
60 5 048 2,00 2,06 1,94 -3 +3
0126
Huddinge
111 5 445 2,06 2,15 2,09 -4 -1
0127
Botkyrka
71 4 227 2,05 2,08 2,07 -2 -1
0136
Haninge
88 4 874 2,16 2,12 2,09 +2 +3
0160
Täby
94 7 548 2,11 2,09 1,92 +1 +10
0163
Sollentuna
54 7 778 2,05 2,05 1,98 0 +4
0180
Stockholm
255 7 461 2,05 2,07 1,97 -1 +4
0181
Södertälje
85 3 775 2,08 2,04 1,97 +2 +5
0182
Nacka
106 8 412 2,09 2,05 1,91 +2 +9
0188
Norrtälje
109 2 895 2,25 2,17 1,93 +4 +16
0380
Uppsala
160 4 158 2,03 1,93 1,92 +5 +5
0480
Nyköping
72 2 485 2,19 2,14 2,04 +2 +7
0484
Eskilstuna
94 2 850 2,17 2,16 2,04 0 +6
0580
Linköping
137 3 871 2,04 2,02 1,83 +1 +12
0581
Norrköping
129 3 260 2,21 2,22 2,03 0 +9
0680
Jönköping
92 3 337 2,06 2,10 1,91 -2 +8
0780
Växjö
86 2 994 2,12 2,04 1,85 +4 +15
0880
Kalmar
85 2 984 2,10 2,04 1,90 +3 +10
0980
Gotland
82 2 644 1,90 2,15 1,80 -12 +5
1080
Karlskrona
71 2 330 1,96 1,92 1,80 +2 +9
1280
Malmö
217 4 777 1,92 1,87 1,73 +3 +11
1281
Lund
84 3 906 1,91 1,88 1,69 +2 +14
1283
Helsingborg
139 3 855 1,79 1,75 1,61 +2 +11
1290
Kristianstad
139 1 836 1,98 1,92 1,86 +3 +7
1293
Hässleholm
104 1 524 2,09 2,06 1,79 +2 +17
1380
Halmstad
113 3 010 1,90 1,91 1,72 -1 +10
1383
Varberg
62 3 251 2,05 2,08 1,90 -1 +8
1384
Kungsbacka
151 4 931 1,96 1,96 1,84 0 +7
1480
Göteborg
347 5 682 2,09 2,06 1,91 +1 +9
1481
Mölndal
67 4 951 2,09 2,07 1,86 +1 +12
1485
Uddevalla
63 2 604 1,89 2,01 1,78 -6 +6
1488
Trollhättan
72 2 825 2,23 2,12 1,88 +5 +19
1490
Borås
106 2 767 2,06 2,02 1,85 +2 +12
1496
Skövde
59 2 569 2,15 2,13 1,99 +1 +8
1780
Karlstad
88 2 543 2,05 2,01 1,87 +2 +10
1880
Örebro
150 3 197 2,02 1,84 1,85 +10 +9
1980
Västerås
162 3 256 2,14 2,02 1,89 +6 +13
2080
Falun
74 2 836 2,08 2,13 1,88 -3 +11
2081
Borlänge
63 2 287 2,04 1,96 1,87 +4 +9
2180
Gävle
120 2 805 2,14 2,18 2,07 -2 +3
2281
Sundsvall
119 2 219 2,25 2,19 2,05 +2 +9
2284
Örnsköldsvik
102 1 350 2,05 2,11 1,97 -3 +4
2380
Östersund
51 2 840 2,00 1,80 1,78 +11 +12
2480
Umeå
125 3 436 2,12 2,03 1,92 +4 +10
2482
Skellefteå
104 1 601 2,40 2,31 2,16 +4 +11
2580
Luleå
107 2 505 1,93 1,91 2,03 +1 -5

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2015 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

2018-01-11 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se