Till innehåll på sidan

Försäljning av bostadsrätter 2017–2018 fördelat på län och storstadsområden

Län

2017 [1] 2017 [1] 2017 [1] 2018 [2] 2018 [2] 2018 [2]
  Antal sålda bostadsrätter Medelpris, tkr Medianpris, tkr Antal sålda bostadsrätter Medelpris, tkr Medianpris, tkr
Stockholm
41 031 3 661 3 100 36 233 3 459 2 900
Uppsala
5 076 2 177 2 080 4 709 2 058 1 950
Södermanland
2 403 1 311 1 200 2 345 1 288 1 200
Östergötland
3 717 1 609 1 575 3 666 1 552 1 500
Jönköping
2 027 1 470 1 500 1 971 1 426 1 450
Kronoberg
897 1 551 1 590 956 1 523 1 523
Kalmar
1 586 978 810 1 436 999 800
Gotland
409 1 976 1 810 444 1 872 1 723
Blekinge
731 1 026 860 758 1 066 878
Skåne
14 359 1 639 1 400 13 458 1 643 1 400
Halland
1 525 2 052 1 980 1 478 2 044 1 925
Västra Götaland
15 909 2 219 2 150 15 481 2 163 2 085
Värmland
2 229 934 830 2 298 863 700
Örebro
2 446 1 191 1 160 2 270 1 144 1 095
Västmanland
3 272 1 129 978 3 152 1 143 970
Dalarna
2 324 839 765 2 174 891 800
Gävleborg
2 153 1 064 975 2 024 1 111 1 000
Västernorrland
2 433 806 700 2 285 799 695
Jämtland
1 240 1 100 1 000 1 268 1 127 1 000
Västerbotten
2 325 1 368 1 405 2 253 1 302 1 325
Norrbotten
1 638 1 123 1 108 1 488 1 061 1 008
Storstadsområde
           
Stor-Stockholm
41 031 3 661 3 100 36 233 3 459 2 900
Stor-Göteborg
11 239 2 847 2 600 10 859 2 760 2 500
Stor-Malmö
9 979 1 834 1 600 9 305 1 841 1 600
Övriga landet
47 481 1 277 1 150 45 750 1 255 1 150
Hela landet
109 730 2 380 2 020 102 147 2 250 1 900

1) Siffrorna för år 2017 är definitiva.
2) Siffrorna för år 2018 är preliminära.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-07-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se