Till innehåll på sidan

Försäljning av bostadsrätter 2018–2019 fördelat på län och storstadsområden

Län2018 [1]2018 [1]2018 [1]2019 [2]2019 [2]2019 [2]
 Antal sålda
bostadsrätter
Medelpris,
tkr
Medianpris,
tkr
Antal sålda
bostadsrätter
Medelpris,
tkr
Medianpris,
tkr
Stockholm
36 606 3 465 2 900 37 976 3 548 2 950
Uppsala
4 745 2 060 1 950 4 761 2 084 1 925
Södermanland
2 369 1 289 1 200 2 394 1 325 1 200
Östergötland
3 732 1 552 1 500 3 654 1 620 1 550
Jönköping
2 005 1 436 1 450 2 068 1 548 1 550
Kronoberg
960 1 521 1 520 1 011 1 514 1 500
Kalmar
1 452 1 010 810 1 501 1 032 840
Gotland
452 1 866 1 713 485 1 881 1 730
Blekinge
759 1 066 880 705 1 051 850
Skåne
13 657 1 652 1 410 14 570 1 762 1 525
Halland
1 502 2 039 1 920 1 618 2 154 2 050
Västra Götaland
15 777 2 175 2 100 15 838 2 189 2 100
Värmland
2 331 868 700 2 298 968 820
Örebro
2 302 1 150 1 100 2 341 1 220 1 200
Västmanland
3 166 1 145 975 3 114 1 142 1 000
Dalarna
2 291 864 770 2 716 806 690
Gävleborg
2 046 1 112 1 000 2 121 1 119 1 000
Västernorrland
2 295 801 695 2 302 794 653
Jämtland
1 325 1 125 1 000 1 340 1 130 1 000
Västerbotten
2 266 1 302 1 325 2 111 1 392 1 400
Norrbotten
1 470 1 069 1 043 1 669 1 151 1 200
Storstadsområde
           
Stor-Stockholm
36 606 3 465 2 900 37 976 3 548 2 950
Stor-Göteborg
11 119 2 765 2 500 11 154 2 784 2 520
Stor-Malmö
9 464 1 850 1 610 10 173 1 942 1 700
Övriga landet
46 319 1 256 1 150 47 290 1 298 1 200
Hela landet
103 508 2 254 1 900 106 593 2 317 1 950

1) Siffrorna för år 2018 är definitiva.
2) Siffrorna för år 2019 är preliminära.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-06-25

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Anna-Karin Oscarsson

Telefon
010-479 41 06
E-post
anna-karin.oscarsson@scb.se