Till innehåll på sidan

Försäljning av bostadsrätter 2019–2020 fördelat på län och storstadsområden

Län 2019 [1] 2019 [1] 2019 [1] 2020 [2] 2020 [2] 2020 [2]
  Antal sålda bostadsrätter Medelpris, tkr Medianpris, tkr Antal sålda bostadsrätter Medelpris, tkr Medianpris, tkr
Stockholm 38 166 3 552 2 950 43 151 3 784 3 110
Uppsala 4 800 2 084 1 923 5 219 2 184 2 030
Södermanland 2 419 1 332 1 200 2 621 1 418 1 300
Östergötland 3 720 1 633 1 570 3 937 1 740 1 695
Jönköping 2 087 1 549 1 550 2 161 1 633 1 600
Kronoberg 1 021 1 516 1 500 1 043 1 620 1 600
Kalmar 1 513 1 034 840 1 583 1 097 895
Gotland 487 1 885 1 750 490 2 105 1 900
Blekinge 712 1 049 850 758 1 124 948
Skåne 14 714 1 768 1 530 16 042 1 898 1 665
Halland 1 645 2 163 2 075 1 676 2 258 2 150
Västra Götaland 16 001 2 192 2 100 16 738 2 328 2 230
Värmland 2 327 970 825 2 223 1 086 945
Örebro 2 354 1 220 1 200 2 430 1 337 1 325
Västmanland 3 139 1 140 1 000 3 169 1 240 1 050
Dalarna 2 734 810 695 2 567 938 800
Gävleborg 2 142 1 121 1 000 2 056 1 209 1 128
Västernorrland 2 305 796 655 2 334 862 728
Jämtland 1 353 1 138 1 000 1 535 1 114 975
Västerbotten 2 141 1 396 1 400 2 362 1 532 1 550
Norrbotten 1 706 1 162 1 200 1 610 1 219 1 200
Storstadsområde            
Stor-Stockholm 38 166 3 552 2 950 43 151 3 784 3 110
Stor-Göteborg 11 287 2 785 2 520 11 890 2 931 2 645
Stor-Malmö 10 284 1 949 1 700 11 234 2 086 1 850
Övriga landet 47 749 1 302 1 200 49 430 1 406 1 300
Hela landet 107 486 2 318 1 950 115 705 2 516 2 100

1) Siffrorna för år 2019 är definitiva.
2) Siffrorna för år 2020 är preliminära.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-07-01

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Niclas Sjölund, statistiker

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se