Till innehåll på sidan

Försäljning av bostadsrätter 2020–2021 fördelat på län och storstadsområden

Län

2020 [1] 2020 [1] 2020 [1] 2021 [2] 2021 [2] 2021 [2]
  Antal sålda bostadsrätter Medelpris, tkr Medianpris, tkr Antal sålda bostadsrätter Medelpris, tkr Medianpris, tkr
Stockholm
43 616 3 790 3 120 47 841 4 083 3 310
Uppsala
5 276 2 192 2 050 5 794 2 374 2 200
Södermanland
2 640 1 420 1 300 2 844 1 584 1 450
Östergötland
3 960 1 745 1 695 4 197 1 907 1 800
Jönköping
2 198 1 629 1 600 2 374 1 798 1 800
Kronoberg
1 047 1 620 1 600 1 145 1 797 1 710
Kalmar
1 597 1 106 900 1 725 1 291 1 050
Gotland
498 2 117 1 905 552 2 438 2 233
Blekinge
768 1 119 938 846 1 328 1 128
Skåne
16 228 1 906 1 675 17 024 2 162 1 900
Halland
1 692 2 257 2 150 1 863 2 568 2 440
Västra Götaland
16 986 2 337 2 250 18 208 2 582 2 400
Värmland
2 326 1 053 895 2 437 1 217 1 050
Örebro
2 458 1 350 1 343 2 544 1 549 1 500
Västmanland
3 190 1 243 1 050 3 454 1 430 1 200
Dalarna
2 612 941 795 2 638 1 084 900
Gävleborg
2 075 1 207 1 120 2 234 1 307 1 250
Västernorrland
2 344 860 725 2 447 953 780
Jämtland
1 568 1 109 973 1 672 1 409 1 200
Västerbotten
2 377 1 535 1 550 2 501 1 830 1 795
Norrbotten
1 627 1 219 1 200 1 580 1 279 1 228
Storstadsområde
           
Stor-Stockholm
43 616 3 790 3 120 47 841 4 083 3 310
Stor-Göteborg
12 106 2 936 2 650 13 290 3 195 2 850
Stor-Malmö
11 367 2 092 1 850 12 053 2 349 2 080
Övriga landet
49 994 1 408 1 300 52 736 1 594 1 460
 
           
Hela landet
117 083 2 520 2 100 125 920 2 781 2 300

 [1] Siffrorna för år 2020 är definitiva
[2] Siffrorna för år 2021 är preliminära

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-07-01

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Niclas Sjölund, statistiker

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se