Till innehåll på sidan

Prisutvecklingen på småhus för permanentboende, fritidshus och hyreshus samt konsumentprisindex (KPI)

Procentuell förändring sedan föregående kvartal. Förändringen för småhus och fritidshus är SCB:s officiella fastighetsprisindex medan förändringen för hyreshus bygger på den s.k. köpeskillingskoefficienten

 

2016

2017

2018

2019

Kvartal

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Småhus för permanentboende
0 +2 +3 0 +2 +3 +2 0 ‑1 ‑1 +1 0 0 +1 +2 0
Fritidshus
‑8 +13 0 +1 ‑2 +9 +1 ‑1 ‑8 +10 ‑2 ‑1 ‑8 +14 0 ‑2
Hyreshus
+10 +3 ‑1 ‑1 +1 +4 ‑2 +5 +4 +4 ‑4 ‑2 ‑2 +4 ‑1 0
KPI
0 +1 0 +1 0 +1 +1 0 0 +1 +1 0 0 +1 0 0

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-24

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se