Till innehåll på sidan

Prisutvecklingen på småhus för permanentboende, fritidshus och hyreshus samt konsumentprisindex (KPI)

Procentuell förändring sedan föregående kvartal. Förändringen för småhus och fritidshus är SCB:s officiella fastighetsprisindex medan förändringen för hyreshus bygger på den s.k. köpeskillingskoefficienten

  2018 2019 2020 2021 2022
Kvartal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Småhus för permanentboende ‑1 ‑1 +1 0 0 +1 +2 0 +1 +2 +3 +4 +4 +6 +5 0 +1 +2 ‑1 ‑6
Fritidshus ‑8 +10 ‑2 ‑1 ‑8 +14 0 ‑1 ‑4 +13 +2 +1 +1 +12 +4 ‑3 ‑4 +8 ‑1 ‑9
Hyreshus +4 +4 ‑4 ‑2 +6 +1 +4 ‑2 +7 ‑1 +1 ‑3 +1 +5 +4 ‑5 +7 0 0 0
KPI 0 +1 +1 0 0 +1 0 0 ‑1 0 +1 0 0 +1 +1 +1 +2 +3 +3 +3

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-01-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Niclas Sjölund, statistiker

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se