Till innehåll på sidan

Prisutvecklingen på småhus för permanentboende, fritidshus och hyreshus samt konsumentprisindex (KPI)

Procentuell förändring sedan föregående kvartal. Förändringen för småhus och fritidshus är SCB:s officiella fastighetsprisindex medan förändringen för hyreshus bygger på den s.k. köpeskillingskoefficienten

  2017 2018 2019 2020 2021
Kvartal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Småhus för permanentboende +2 +3 +2 0 ‑1 ‑1 +1 0 0 +1 +2 0 +1 +2 +3 +4 +4 +6
Fritidshus ‑2 +9 +1 ‑1 ‑8 +10 ‑2 ‑1 ‑8 +14 0 ‑1 ‑4 +13 +2 +1 +1 +11
Hyreshus +1 +4 ‑2 +5 +4 +4 ‑4 ‑2 +6 +1 +4 ‑2 +7 ‑1 +1 ‑3 +1 +5
KPI 0 +1 +1 0 0 +1 +1 0 0 +1 0 0 ‑1 0 +1 0 +0 +1

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Niclas Sjölund, statistiker

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Anna-Karin Oscarsson

Telefon
010-479 41 06
E-post
anna-karin.oscarsson@scb.se