Till innehåll på sidan

Prisutvecklingen på småhus för permanentboende, fritidshus och hyreshus samt konsumentprisindex (KPI)

Procentuell förändring sedan föregående kvartal. Förändringen för småhus och fritidshus är SCB:s officiella fastighetsprisindex medan förändringen för hyreshus bygger på den s.k. köpeskillingskoefficienten

 20152016201720182019
Kvartal12341234123412341
Småhus för permanentboende
+2 +4 +4 +2 0 +2 +3 0 +2 +3 +2 0 ‑1 ‑1 +1 0 +1
Fritidshus
+5 +3 +2 0 ‑8 +13 0 +1 ‑2 +9 +1 ‑1 ‑8 +10 ‑2 ‑1 ‑7
Hyreshus
+5 +4 +2 ‑1 +10 +3 ‑1 ‑1 +1 +4 ‑2 +5 +4 +4 ‑4 ‑2 ‑2
KPI
‑1 0 0 0 0 +1 0 +1 0 +1 +1 0 0 +1 +1 0 0

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-06-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se