Till innehåll på sidan

Fastighetstaxeringar

Nästa publicering: 2019-02-22

Statistiken visar taxeringsvärden, antal taxeringsenheter, nybyggnadsår med mera för Sveriges samtliga fastigheter. Uppgifterna bygger på de allmänna, förenklade och särskilda fastighetstaxeringarna som görs av Skatteverket.

Statistiknyheter

Fastighetstaxering 2018

2018-12-13

Taxeringsvärdet för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige ökade med 1 096,6 miljarder kronor. Det motsvarar 13,5 procent i och med 2018 års förenklade och särskilda fastighetstaxering. Det totala taxeringsvärdet uppgår till 9 199 miljarder kronor.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Rikets fastigheter 2016 SM 2016-12-15
Rikets fastigheter 2015 SM 2015-12-15
Rikets fastigheter 2014 SM 2014-12-12
Rikets fastigheter 2013 SM 2013-12-11
Rikets fastigheter 2012 SM 2012-12-12
Rikets fastigheter 2011 SM 2011-12-12
Rikets fastigheter 2010, del 1. Korrigerad version 2011-11-11 SM 2010-12-14
Rikets fastigheter 2009, del 1 SM 2009-12-17
Rikets fastigheter 2008, del 1 SM 2008-12-17
Rikets fastigheter 2007, del 2 SM 2008-04-17
Rikets fastigheter 2007, del 1 SM 2007-12-17
Rikets fastigheter 2006, del 1 SM 2006-12-18
Rikets fastigheter 2005 del 2 SM 2006-06-13
Rikets fastigheter 2005, del 1 SM 2005-12-13
Rikets fastigheter 2004, del 1 SM 2004-12-15
Rikets fastigheter 2003, del 2 SM 2004-05-18
Rikets fastigheter 2003, del 1 SM 2003-12-16
Rikets fastigheter 2002 SM 2002-12-16
Rikets fastigheter 2001 SM 2001-12-19
Rikets fastigheter 2000, del 2 SM 2001-08-20
Rikets fastigheter 2000, del 1 SM 2001-01-22

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Magnus Walestad

Telefon
010-479 44 18
E-post
magnus.walestad@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/bo0601