Till innehåll på sidan

Fastighetstaxeringen 2019

Fastighetsbeståndet taxerat till drygt 10 100 miljarder

Statistiknyhet från SCB 2019-12-12 9.30

Taxeringsvärdet för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige ökade med 919,9 miljarder kronor eller 10 procent, i och med 2019 års allmänna och särskilda fastighetstaxering. Det totala taxeringsvärdet uppgår därmed till 10 119 miljarder kronor.

Under 2019 har det varit en allmän fastighetstaxering för hyreshusenheter, industrienheter, ägarlägenhetsenheter, täktenheter samt elproduktionsenheter. Det totala taxeringsvärdet för hyreshusenheter ökade med 887 miljarder kronor, eller 29,4 procent, jämfört med 2018 års taxering. För industrienheter har taxeringsvärdet ökat med 92 miljarder kronor. Det innebär en ökning med 24,5 procent.

För övriga taxeringsenheter som har varit föremål för en särskild fastighetstaxering har förändringen av taxeringsvärden varit marginella. Lantbruksenheter är i princip oförändrade, och småhusenheter har ökat med 38,2 miljarder eller 0,9 procent.

Vad gäller bebyggda småhusenheter (typkod 220 Småhusenhet, bebyggd), har Danderyds kommun det högsta genomsnittliga taxeringsvärdet med 9 414 000 kronor. De lägst taxerade småhusen finns i Åsele kommun – 190 000 kronor.

Av det totala taxeringsvärdet på 10 119 miljarder kronor för samtliga skattepliktiga fastigheter i Sverige, har Stockholms län den högsta andelen på 31,9 procent, vilket motsvarar 3 226 miljarder kronor. Gotlands län har den lägsta andelen med 0,7 procent, vilket motsvarar 69 miljarder kronor.

Totala taxeringsvärden för samtliga skattepliktiga taxeringsenheter 2018 och 2019
Typ av taxeringsenhetTaxeringsvärden,
miljoner kronor
Antal
taxeringsenheter
 2019201820192018
Lantbruksenhet 1 136 549 1 138 236 385 557 383 800
Småhusenhet 4 395 744 4 357 554 2 440 321 2 429 515
Hyreshusenhet 3 899 749 3 013 032 139 105 137 838
Industrienhet 467 595 375 524 164 517 163 553
Ägarlägenhetsenhet 1 931 1 419 1 328 1 240
Täktenhet 3 167 2 612 1 783 2 088
Elproduktionsenhet 214 611 311 063 5 007 4 972
Totalt 10 119 346 9 199 440 3 137 618 3 123 006

Taxeringsvärden i miljarder kr för skattepliktiga fastigheter 2018–2019

Diagram

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Magnus Walestad

Telefon
010-479 44 18
E-post
magnus.walestad@scb.se