Till innehåll på sidan

Area för bostäder och lokaler enligt fastighetstaxeringen 2020

Endast uppgifter för skattepliktiga taxeringsenheter med uppgift om taxeringsvärde för byggnad redovisas

  Bostadsarea Biutrymmesarea Lokalarea Byggnadsarea
  (1 000 kvm) (1 000 kvm) (1 000 kvm) (1 000 kvm)
Totalt småhus, hyreshus, industrier och ekonomibyggnader 487 912 85 167 237 858 100 976
därav        
Småhus (typkod 220,223,225,230) 271 562 77 803 . .
Småhus på lantbruk (typkod 120) 32 334 7 365 . .
Hyreshus[1] (typkod 320-326) 184 016 . 102 024 .
Industrier (typkod 420-433) . . 135 834 .
Ekonomibyggnader på lantbruk (typkod 110-121) . . . 100 976

1) Hyreshus omfattar flerbostadshus (hyres- och bostadsrätt) samt olika typer av lokalhus.

Definitioner och förklaringar

Bostads-, biutrymmes- och lokalarea enligt svensk standard (SIS 021053).

För vissa industrier avser uppgiften om area bruttoarea enligt SIS 021053.

För ekonomibyggnader redovisas byggnadsarea, dvs byggnadens area på marken.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-11

Har du frågor om statistiken?

Magnus Walestad

Telefon
010-479 44 18
E-post
magnus.walestad@scb.se