Till innehåll på sidan

Fastighetsbeståndet

Samtliga skattepliktiga enheter i hela riket.

  Totalt taxeringsvärde, miljoner kronor Antal taxeringsenheter
  2020 2019 2018 2020 2019 2018
Lantbruksenheter 1 357 934 1 136 549 1 138 236 386 825 385 557 383 800
Småhusenheter 4 433 052 4 395 744 4 357 554 2 450 459 2 440 321 2 429 515
Hyreshusenhet 3 971 738 3 899 749 3 013 032 140 101 139 105 137 838
Industrienhet 473 720 467 595 375 524 165 077 164 517 163 553
Ägarlägenheter 2 916 1 931 1 419 2 112 1 328 1 240
Täktenhet 3 182 3 167 2 612 1 785 1 783 2 088
Elproduktionsenhet 224 652 214 611 311 063 5 226 5 007 4 972
Totalt 10 467 194 10 119 346 9 201 458 3 151 585 3 137 618 3 125 024

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-11

Har du frågor om statistiken?

Magnus Walestad

Telefon
010-479 44 18
E-post
magnus.walestad@scb.se