Till innehåll på sidan

Fastighetsbeståndet

Samtliga skattepliktiga enheter i hela riket.

  Totalt taxeringsvärde, miljoner kronor Antal taxeringsenheter
  2021 2020 2019 2021 2020 2019
Lantbruksenheter 1 356 173 1 357 934 1 136 549 388 816 386 825 385 557
Småhusenheter 5 031 449 4 433 052 4 395 744 2 459 927 2 450 459 2 440 321
Hyreshusenhet 4 034 821 3 971 738 3 899 749 141 186 140 101 139 105
Industrienhet 486 904 473 720 467 595 165 493 165 077 164 517
Ägarlägenheter 3 418 2 916 1 931 2 579 2 112 1 328
Täktenhet 3 435 3 182 3 167 1 728 1 785 1 783
Elproduktionsenhet 230 962 224 652 214 611 5 373 5 226 5 007
Totalt 11 147 163 10 467 194 10 119 346 3 165 102 3 151 585 3 137 618

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-12-16

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Magnus Walestad

Telefon
010-479 44 18
E-post
magnus.walestad@scb.se