Till innehåll på sidan

Taxeringsvärden för småhus 2021

Antal taxeringsenheter och totalt taxeringsvärde (miljarder kronor) fördelat efter taxeringsvärdeklass, Typkod 220 (Småhusenhet, bebyggd), hela riket

Taxeringsvärdeklass (tkr) Antal taxerings-enheter Taxeringsvärde i miljarder kronor
-250 50 606 9,4
251-500 165 489 63,6
501-1000 391 659 293,3
1001-1500 344 699 428,6
1501-2000 284 538 495,7
2001-2500 237 246 532,1
2501-3000 197 048 540,1
3001-3500 147 725 478,1
3501-4500 177 183 698,1
4501-5500 88 032 435,4
5501- 102 891 789,9
Totalt 2 187 116 4 764,3

Tabellen är uppdaterad med nya taxeringsvärdeklasser.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-12-16

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Magnus Walestad

Telefon
010-479 44 18
E-post
magnus.walestad@scb.se