Till innehåll på sidan

Intäkter- och kostnader i flerbostadshus 2004–2015

Kronor per m² totalyta (löpande priser). Totalyta=bostadsyta+lokalyta

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015
Allmännyttiga bostadsföretag                      
Intäkter (hyresbortfall fråndraget) 800 813 822 892 887 913 924 948 986 1 016 1 046
Hyresbortfallets storlek 30 31 30 25 25 26 27 29 28 29 27
Kapitalkostnader brutto 230 219 217 236 252 231 221 247 251 253 261
därav räntor 127 115 110 121 135 110 100 115 115 110 93
Räntebidrag ‑7 ‑7 ‑7 ‑4 ‑3 ‑3 ‑2 ‑1 0 .. ..
Underhållskostnader (inkl. rep:r) 168 192 196 203 202 215 234 244 253 253 222
Driftkostnader 340 346 354 365 374 399 421 402 415 427 431
därav värme 101 101 102 101 100 108 120 107 114 114 105
därav taxebundna kostnader 73 75 77 82 87 91 92 91 90 91 92
Fastighetsskatt/avgift 23 23 23 20 18 19 20 21 21 19 20
Totala kostnader 754 773 783 820 842 861 895 913 940 952 934
Privatägda fastigheter                      
Intäkter (hyresbortfall fråndraget) 822 846 856 868 908 916 936 970 1 007 1 027 1 065
Hyresbortfallets storlek 20 19 18 18 18 22 19 19 16 18 20
Kapitalkostnader brutto 193 189 195 .. .. .. .. .. .. .. ..
därav räntor 135 127 133 .. .. .. .. .. .. .. ..
Räntebidrag ‑5 ‑5 ‑4 ‑2 ‑2 ‑1 ‑1 0 0 .. ..
Underhållskostnader (inkl. rep:r) 147 141 165 149 142 137 132 138 142 153 161
Driftkostnader 278 280 291 294 293 308 330 340 347 346 360
därav värme 100 101 102 99 102 107 119 113 117 118 113
därav taxebundna kostnader 68 68 72 74 79 83 86 87 85 85 84
Fastighetsskatt/avgift 30 30 30 28 23 21 23 24 25 23 23
Totala kostnader 644 635 677 .. .. .. .. .. .. .. ..
Bostadsrättsföreningar                      
Intäkter (hyresbortfall fråndraget) 595 607 620 629 642 629 633 648 662 680 701
Hyresbortfallets storlek 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3
Kapitalkostnader brutto 205 197 201 213 223 191 184 207 214 216 222
därav räntor 142 133 132 140 153 118 107 127 131 127 99
Räntebidrag ‑9 ‑10 ‑11 ‑6 ‑6 ‑3 ‑2 ‑1 0 .. ..
Underhållskostnader (inkl. rep:r) 94 96 91 89 78 82 80 83 84 86 133
Driftkostnader 269 274 284 285 296 296 319 310 316 325 331
därav värme 101 103 103 100 102 106 117 111 114 115 108
därav taxebundna kostnader 61 62 64 68 73 71 75 75 70 70 71
Fastighetsskatt/avgift 28 29 30 26 21 20 20 20 21 20 20
Totala kostnader 587 586 595 606 612 586 600 619 635 646 706
Inkomstskatt 13 14 15 5 2 1 1 1 0 1 1

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-06-02

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Åsa Törlén

Telefon
010-479 41 47
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se