Till innehåll på sidan

Kommunfullmäktigvalen 2002–2006, 2006–2010 och 2010–2014. Valda kandidater som lämnat fullmäktige innan mandatperiodens slut, efter kön, födelseland och mandatperiod. Andelar

KönFödelselandMandatperiod
  2002-20062006-20102010-2014
Män
Född i Sverige
14,3 15,6 17,7
 
Född utomlands
19,2 15,3 17,4
 
Totalt
14,6 15,6 17,7
Kvinnor
Född i Sverige
18,3 18,1 21,7
 
Född utomlands
22,1 19,2 21,1
 
Totalt
18,6 18,2 21,7
Totalt
Född i Sverige
16,0 16,7 19,4
 
Född utomlands
20,5 17,2 19,2
 
Totalt
16,3 16,7 19,4

Kommentarer

Redovisningen avser avhopp bland kandidater som valdes in vid valtillfället, ersättare som kommit in under mandatperioden ingår inte. Andelen avhoppade kandidater avser andelen avhoppare bland de invalda inom respektive redovisningsgrupp.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?