Till innehåll på sidan

Kommunfullmäktigvalen 2002–2006, 2006–2010 och 2010–2014. Valda kandidater som lämnat fullmäktige innan mandatperiodens slut, efter kön, parti och mandatperiod

KönPartiMandatperiod
  2002-20062006-20102010-2014
Män
Moderaterna
14,7 16,7 17,6
 
Centerpartiet
8,6 9,6 13,2
 
Folkpartiet
15,5 20,4 19,0
 
Kristdemokraterna
17,8 17,4 15,5
 
Miljöpartiet
23,2 18,3 20,7
 
Socialdemokraterna
13,3 14,2 14,7
 
Vänsterpartiet
18,4 18,1 19,3
 
Sverigedemokraterna
18,6 29,4 37,8
 
Övriga partier
20,4 14,6 15,3
 
Totalt
14,6 15,6 17,7
Kvinnor
Moderaterna
19,3 18,3 20,2
 
Centerpartiet
15,0 13,5 19,9
 
Folkpartiet
19,8 18,3 21,9
 
Kristdemokraterna
20,9 21,6 21,2
 
Miljöpartiet
22,3 24,8 23,9
 
Socialdemokraterna
16,2 16,3 20,8
 
Vänsterpartiet
30,4 26,3 25,9
 
Sverigedemokraterna
33,3 42,2 46,9
 
Övriga partier
16,0 22,0 20,6
 
Totalt
18,6 18,2 21,7
Totalt
Moderaterna
16,3 17,3 18,6
 
Centerpartiet
11,1 11,2 16,1
 
Folkpartiet
17,3 19,5 20,2
 
Kristdemokraterna
19,1 19,1 17,8
 
Miljöpartiet
22,8 21,3 22,2
 
Socialdemokraterna
14,7 15,2 17,7
 
Vänsterpartiet
24,1 22,1 22,3
 
Sverigedemokraterna
20,4 31,6 39,5
 
Övriga partier
19,0 17,2 17,1
 
Totalt
16,3 16,7 19,4

Kommentarer

Redovisningen avser avhopp bland kandidater som valdes in vid valtillfället, ersättare som kommit in under mandatperioden ingår inte. Andelen avhoppade kandidater avser andelen avhoppare bland de invalda inom respektive redovisningsgrupp.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?