Till innehåll på sidan

Landstingsfullmäktigvalen 2002–2006, 2006–2010 och 2010–2014. Valda kandidater som lämnat fullmäktige innan mandatperiodens slut, efter kön, ålder och mandatperiod. Andelar

KönÅlderMandatperiod
  2002-20062006-20102010-2014
Män
18-29 år
21,2 22,6 32,7
 
30-49 år
11,6 16,8 17,9
 
50-64 år
9,0 8,5 10,0
 
65- år
10,3 14,8 7,0
 
Totalt 18- år
10,3 12,1 13,2
Kvinnor
18-29 år
45,2 36,1 27,0
 
30-49 år
14,4 18,4 21,8
 
50-64 år
8,0 9,6 10,2
 
65- år
5,0 10,9 6,4
 
Totalt 18- år
12,0 13,9 14,7
Totalt
18-29 år
34,7 29,9 30,4
 
30-49 år
13,1 17,7 19,9
 
50-64 år
8,6 9,0 10,1
 
65- år
8,0 13,4 6,8
 
Totalt 18- år
11,1 13,0 13,9

Kommentarer

Redovisningen avser avhopp bland kandidater som valdes in vid valtillfället, ersättare som kommit in under mandatperioden ingår inte. Andelen avhoppade kandidater avser andelen avhoppare bland de invalda inom respektive redovisningsgrupp.

Med ålder avses ålder den 31 december vid respektive valår.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?