Till innehåll på sidan

Landstingsfullmäktigvalen 2002–2006, 2006–2010 och 2010–2014. Valda kandidater som lämnat fullmäktige innan mandatperiodens slut, efter kön, födelseland och mandatperiod. Andelar

KönÅlderMandatperiod
  2002-20062006-20102010-2014
Män
Född i Sverige
10,5 12,1 12,6
 
Född utomlands
7,4 13,0 21,3
 
Totalt
10,3 12,1 13,2
Kvinnor
Född i Sverige
10,9 14,2 14,4
 
Född utomlands
25,0 11,3 17,6
 
Totalt
12,0 13,9 14,7
Totalt
Född i Sverige
10,7 13,1 13,4
 
Född utomlands
16,7 12,1 19,4
 
Totalt
11,1 13,0 13,9

Kommentarer

Redovisningen avser avhopp bland kandidater som valdes in vid valtillfället, ersättare som kommit in under mandatperioden ingår inte. Andelen avhoppade kandidater avser andelen avhoppare bland de invalda inom respektive redovisningsgrupp.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?