Till innehåll på sidan

Allmänna val, valresultat:

Tidigare omval till kommunfullmäktige

Statistiknyhet från SCB 2011-04-27 9.30

Fyra kommuner har hållit omval till kommunfullmäktige sedan Valprövningsnämnden inrättades 1975. I det senaste omvalet i Orsa 2003 ökade valdeltagandet med 4 procentenheter. I övriga tre omval föll det med mellan 10 och 17 procentenheter, jämfört med ordinarie val. Omvalen ledde i samtliga fall till förändringar av mandatfördelningen.

Den 15 maj är det omval till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län och till kommunfullmäktige i nordöstra valkretsen i Örebro. Efter att Valprövningsnämnden inrättades den 1 januari 1975 har det totalt hållits fyra omval till kommunfullmäktige. I samtliga fall förrättades omval vår eller tidig sommar året efter ordinarie val. Det senaste omvalet hölls i Orsa kommun 2003. De föregående omvalen hölls i Borgholm och Åre 1986 och dessförinnan i Hallsberg 1980.

Omvalet i Orsa 2003 är det enda exempel där valdeltagandet steg, från 76 procent i det ordinarie valet till 80 procent. Bakgrunden till omvalet i Orsa var att företrädare för Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI) anmälde att förtidsröster inte räknats, vilka kunde ha gett partiet mandat i fullmäktige. Valprövningsnämnden kunde inte utesluta att så var fallet och utlyste omval. Vid omvalet i Orsa gick också SPI fram kraftigt, partiet fick två mandat i fullmäktige. Även Centerpartiet fick ett ytterligare mandat. Moderaterna, Folkpartiet och Socialdemokraterna tappade samtidigt varsitt mandat.

I omvalet i Borgholm 1986 minskade valdeltagandet med 17 procentenheter, vilket är den kraftigaste tillbakagången i något av omvalen. Andelen röstande gick från 88 till 71 procent. Beslutet att hålla omval baserades på att partiet Kommunens Bästa nekades att lägga ut valsedlar i vallokaler på valdagen på grund av ett namnbyte, vilket överklagades till Valprövningsnämnden. Efter omvalet ökade Kommunens bästa med ett mandat i fullmäktige. Även Centerpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet fick ett ytterligare mandat i fullmäktige, samtidigt som Moderaterna tappade två platser och Kristdemokraterna och Socialdemokraterna tappade en plats vardera.

Även i Åre kommun sjönk valdeltagandet i och med omvalet 1986, från 87 till 77 procent. Bakgrunden till omvalet i Åre var att lantbrevbärare i vissa fall hade missat att intyga att det var den röstberättigade som hade röstat, därmed ogiltigförklarades rösten på valdagen. Eftersom det var små marginaler vid mandatfördelningen kunde inte Valprövningsnämnden utesluta att denna försummelse hade påverkat mandatfördelningen. Den största förändringen avseende mandatfördelningen var att Centerpartiet ökade från 12 till 15 mandat, samtidigt som Moderaterna tappade från 6 till 4 mandat. Även Socialdemokraterna tappade en plats i fullmäktige.

I omvalet i Hallsberg minskade valdeltagandet med 15 procent. Valdeltagandet i omvalet blev 76 procent. I Hallsberg baserades beslutet till omval på en överklagan om felaktig ombudsröstning gällande bland annat äldreboenden och att det inte gick att utesluta att det kunde ha påverkat mandatfördelningen i kommunen. I Hallsberg blev det små förändringar av mandatfördelningen, då två partier fick och två partier tappade enstaka mandat.

Ordinarie val och omval till kommunfullmäktige 2003, 2002, 1986, 1985, 1980 och 1979. Andel giltiga röster efter parti och kommun
Andel rösterOrsaBorgholmÅreHallsberg
 Ordinarie val 2002Omval 2003Ordinarie val 1985Omval 1986Ordinarie val 1985Omval 1986Ordinarie val 1979Omval 1980
Moderaterna
9,4 6,5 18,9 13,9 11,7 8,0 8,8 9,4
Centerpartiet
22,4 24,0 33,1 36,7 25,8 31,2 22,4 20,4
Folkpartiet
5,9 4,0 6,5 7,8 9,9 9,7 9,6 7,0
Kristdemokraterna
5,6 6,7 5,1 4,5 2,4 1,7 3,2 5,1
Miljöpartiet
4,7 4,6 5,9 6,6 3,4 4,2 .. ..
Socialdemokraterna
39,6 37,6 24,6 22,2 42,7 41,4 50,9 53,2
Vänsterpartiet
6,9 6,0 2,9 3,6 3,9 3,7 5,0 4,8
Sverigedemokraterna
3,0 3,1 .. .. .. .. .. ..
Övriga partier
2,5 7,4 3,0 4,7 0,1 0,0 0,0 0,0
Samtliga partier
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ordinarie val och omval till kommunfullmäktige 2003, 2002, 1986, 1985, 1980 och 1979. Mandatfördelning efter parti och kommun
Antal mandatOrsaBorgholmÅreHallsberg
 Ordinarie val 2002Omval 2003Ordinarie val 1985Omval 1986Ordinarie val 1985Omval 1986Ordinarie val 1979Omval 1980
Moderaterna
3 2 9 7 6 4 4 4
Centerpartiet
7 8 17 18 12 15 10 9
Folkpartiet
2 1 3 4 5 5 4 3
Kristdemokraterna
2 2 3 2 1 1 1 2
Miljöpartiet
1 1 3 3 2 2 .. ..
Socialdemokraterna
13 12 12 11 21 20 24 25
Vänsterpartiet
2 2 1 2 2 2 2 2
Sverigedemokraterna
1 1 .. .. .. .. .. ..
Övriga partier
0 2 1 2 0 0 0 0
Samtliga partier
31 31 49 49 49 49 45 45

Definitioner och förklaringar

Inför omvalet till Orsa 2003 uppdaterades röstländen efter en lagändring. I de tidigare omvalen användes samma röstlängd som på den ordinarie valdagen.

Det har inte förekommit omval till landstingsfullmäktige.

Omvalen till kommunfullmäktige har gällt hela kommunerna och inte en enskild valkrets. Omvalet till den Nordöstra valkretsen i Örebro kommun blir därmed det första omvalet till en av flera valkretsar i en kommun.

Mer information om Valprövningsnämnden och bakgrunden till omvalen finns på www.val.se (Orsa 2002:39, Borgholm 1985:43, Åre 1985:33 och Hallsberg 1980:7).

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Jonas Olofsson

Telefon
010-479 47 18
E-post
jonas.olofsson@scb.se